Bakıda hava 12°
USD AZN
EUR AZN

NAMAZ-VI Dərs-Azan və İqamə, Namazın fərzləri

Azan və İqamə

Müsəlmanları namaza çağırmaq üçün müəyyən zamanlarda müəyyən cümlələri uca səslə söyləməyə Azan deyilir. Azan, kişilər tərəfindən minarələrdə (yüksək bir yerdə) oxunur. Azan oxuyana müəzzin deyilir.

Gün ərzində beş vaxt fərz namaz vardır. Buna əsasən də gündə beş dəfə azan oxunur.

Qeyd: Sabah azanından başqa, oxunan digər azanlarda fərq yoxdur.

Sabah azanında:

“Həyyə alal-falah”-dan sonra iki dəfə: “Əs-salatu xayrun minən-naum” (“Namaz yuxudan daha xeyirlidir”) - deyilir. Namaz vaxtı girmədən azan oxunmaz. Əgər oxunubsa, namaz vaxtı girəndən sonra təkrar oxunmalıdır.

Qadınlar azan oxumaz. Azanın mübarək cümlələri belədir:

Allahu Əkbər (4 dəfə) (Allah böyükdür)

Əşhədu ən la ilahə illallah (2 dəfə) (Şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ilah yoxdur)

Əşhədu ənna Muhəmmədər-Rəsulullah (2 dəfə) (Şahidlik edirəm ki, Məhəmməd (s) Allahın rəsuludur.

Hayya aləs-salah (2 dəfə) (Namaza gəlin)

Hayya alal-falah (2 dəfə) (Qurtuluşa gəlin)

Allahu əkbər (2 dəfə)

La ilahə illallah (1 dəfə) (Allahdan başqa ilah yoxdur)

Unutma:

Azan oxunarkən azanı dinləmək və müəzzinin dediklərini təkrarlamaq müstəhəbdir. Ancaq “Hayyə aləs-salah” və “Hayyə alal-falah” cümlələri təkrarlanmır. Onların yerinə “La havlə və la quvvatə illa billahil-aliyyil-azim” deyilir. Azan oxunduqdan sonra isə “Vəsilə duası” oxumaq sünnətdir. Peyğəmbərimiz (sav) bu duanı əshabına öyrətmiş və bunu oxuyana şəfaət edəcəyini buyurmuşdur.

Vəsilə duası:

Allahummə Rabbə həzihid davatit tammeti ves salatil qaiməti ati Muhammədən vasilətə val-fadilətə vabashu maqamən mahmudan əlləzi vaadtəh.

Mənası: Allahım! Ey bu azanın və qılınmaq üzrə olan namazın Rəbbi! Məhəmməd əleyhis-salama vəsilə dərəcəsini (yəni cənnətdə yüksək bir məqam olan Vəsiləni) və fəziləti ver. Onu özünə vəd etdiyin tərifəlayiq məqama (ən böyük şəfaət məqamına) çatdır.

İqamə

Fərz namazlarından əvvəl namaza dəvət üçün müəyyən mübarək sözlərin uca səslə deyilməsinə “İqamə” deyilir.

İqamənin cümlələri eynilə Azan cümlələri kimidir. Ancaq bir əlavə vardır: 2 dəfə “Hayya aləl –falah” dedikdən sonra, 2 dəfə də “Qad qamətis-salah” deyilir. Bunun mənası “namaz başladı” deməkdir.

Qeyd: Təkbaşına namaz qılanların da fərz namazlarından öncə “iqamə” demələri daha yaxşı olar.

Namaz kimlərə fərzdir

Müsəlman və ağlı başında olan hər bir şəxsə, yetkinlik yaşına çatdığı andan (qadınlar 9, kişilər isə 12, hər ikisi ən geci 15 yaşında) ölənədək namaz qılmaq fərzdir. Allah Rəsulu (sav) hədisdə belə buyurur: “7 yaşına çatan uşaqlarınızı namaza alışdırın, 10 yaşına çatanda namaz qılmazlarsa, cəzalandırın.” 7 yaşına çatmış uşağı namaza alışdırmaq hər ata-ananın borcudur.

Namazlar neçə qismə bölünür?

Namazlar - Fərz, vacib və nafilə olmaq üzrə üç qismə bölünür:

1. Fərz namazlarının özü də iki hissəyə bölünür:

a) Fərzi-ayn olan namazlar - yetkinlik yaşına çatmış hər bir müsəlmana fərz olan namazlardır. Gündə beş dəfə qılınan namaz və cümə namazı fərzi-ayndır.

b) Fərzi-kifayə olan namazlar - müsəlmanların bəzilərinin qılması ilə digərlərinin üzərindən düşən namazlardır. Məsələn: Cənazə namazı - fərzi-kifayədir.

2. Vacib olan namazlar: Vitr namazı - Ramazan və Qurban bayramı, nəzir, təvaf və pozulan nafilə namazlarının qəzası kimi qılınan namazlardır.

3. Nafilə namazları: Təravih, Günəş və Ay tutulması, Təsbih, İstixarə, Hacət, Təhəccüd, Duha namazları kimi 90-a yaxın namazdır.

Fərz namazları

Ağlı başında olan hər bir müsəlman yetkinlik yaşına çatdığı andan etibarən gün ərzində beş dəfə namaz qılmalıdır. Bu beş namazın hər bir­inin özünə xas vaxtları vardır.

Namaz vaxtları və namaz rükətlərinin sayı

1. Sübh namazı:

a) Vaxtı – Dan yeri ağarandan günəş çıxanadək qılınmalıdır. Dan yeri ağarmadan sübh namazı qılınmadığı kimi, Günəş çıxdığı andan etibarən 50 dəqiqə ərzində sübh namazı qılınmaz. Çünki bu günəşə sitayiş edənlərin ibadət vaxtı olduğu üçün bu saatda namaz qılınmaz.

b) Rükət sayı: Sübh namazı 4 rükətdən ibadətdir. Əvvəlcə 2 rükət sünnəti, daha sonra isə 2 rükət fərzi qılınır.

2. Zöhr namazı:

a) Vaxtı: Günəş zenit nöqtəsindən (tam ortadan) qüruba meyl etməyə başladığı andan etibarən hər şeyin kölgəsinin iki misli olduğu anadək qılınır.

Günəş tam ortada-zenit nöqtəsində ikən, namaz qılmaq məkruhdur. Zöhr namazının başladığı ana 45 dəqiqə qalmış kərahət vaxtı başlanmış sayılır.

b) Rükət sayı: Zöhr namazı 10 rükətdir. Öncə 4 rükət-ilk sünnəti, son­ra 4 rükət-fərzi, daha sonra isə 2 rükət-son sünnəti qılınır.

3. Əsr namazı:

a) Vaxtı: Zöhr namazının çıxdığı andan etibarən əsr namazının vaxtı başlayır. Günəş batanadək qılına bilər. Lakin günəşin batdığı anadək əsr namazını gecikdirmək bəyənilmir.

b) Əsr namazı 8 rükətdir. Öncə 4 rükət sünnəti, daha sonra isə 4 rükət fərzi qılınır.

4. Məğrib (axşam) namazı:

a) Vaxtı: Günəş tam batdığı andan, qürubdakı qırmızı şəfəq yox olan zaman içərisində qılınır.

b) Məğrib namazı 5 rükətdir. Əvvəlcə 3 rükət axşam namazının fərzi, ardınca isə 2 rükət sünnəti qılınır.

5. İşa (gecə) namazı:

a) Vaxtı: axşam namazının vaxtı qurtaran kimi işa namazının vaxtı başlayır. İşa namazı Sübh namazının vaxtı başlanan anadək qılına bilər.

b) Rükət sayı: Vitr namazı ilə birlikdə 13 rükətdir. Öncə 4 rükət sünnət, sonra 4 rükət fərz, 2 rükət son sünnət və 3 rükət vitr namazı qılınır.

Qeyd: Hər namaz öz vaxtı içində qılınmalıdır. Üzrlü bir səbəbdən ötrü öz vaxtında qılınmayan namaz, başqa bir namazın vaxtında da qəza edilə bilər. Camaatla qılınan namaz təkbaşına qılınan namazdan 17 dəfə fəzilətlidir.

Rükət nə deməkdir?

Bir namazda təkbir (Allahu Əkbər), qiyam, qiraət, rüku və 2 səcdədən meydana gələn qism “1 rükət” adlanır. Bu, ikinci dəfə təkrarlanarsa ikinci rükət, 3-4-cü dəfə təkrarlandıqda isə üçüncü və dördüncü rükət adlanır.

Kərahət vaxtları hansılardır?

(Hansı vaxtlarda ibadət etmək olmaz)

Günəş doğarkən, tam ortada (zenitdə) ikən və batarkən fərz, vacib və nafilə namazlar qılınmaz. Ancaq Cənazə namazı, tilavət səcdəsi və başlanmış olan nafilə namazlar məkruh olsa da qılına bilər.

Qeyd: Gün ərzində qılınan namazların 17 rükəti fərzdir. Fərzlər tərk edilməməli, mütləq qılınmalıdır. Sübh namazının 2 rükəti, zöhr namazının 4 rükəti, əsr namazının 4 rükəti, axşam namazının 3 rükəti və işa namazının 4 rükəti fərzdir. İşa namazından sonra qılınan Vitr namazı vacibdir. Vacib namaz da mütləq qılınmalıdır.

Gündə 5 dəfə qılınan sünnət namazlar isə 20 rükətdir. Sübh, zöhr və axşam namazlarının sünnətləri ilə, işa namazının son sünnəti müəkkəd sünnətdir, yəni Peyğəmbərimiz (sav) hər zaman bunları istisnasız qılmışdır.

Əsr və İşa namazlarının fərzlərindən öncə qılınan sünnətlər isə qeyri- müəkkəd sünnətlərdir. Yəni Peyğəmbərimiz (sav) bunları qılmaqla yanaşı, qılmadığı zamanlar da olmuşdur.

Ümumiyyətlə, sünnət namazları qılmaqda böyük savab vardır. Digər tərəfdən Sünnət namazlarını qılmamaq da olar. Lakin Peyğəmbərimizin sünnətinə qarşı çıxmamaq və onun şəfaətindən məhrum olmamaq üçün hər bir sünnətinə əməl etməyə səy göstərməliyik. Allah Rəsulu (sav) bir hədisində: “Sünnətimi tərk edən məndən deyildir” - deyə buyurmaqdadır.

NAMAZ-VI Dərs-Azan və İqamə, Namazın fərzləriSəslərin sayı: 21
72
83294
loading...
Şərhlər
Offline
Agat_Kris
Men ise selefi....) kisiynen qadin birdi?ola bilsin sizde eynidi men bilen yox hormetler

Sələfi olsaydın belə deməzdine canım gözüm. ona Əhli sünnə vəl cəməa deyirlər və mənim də əqidəm elə budur. Bütün müsəlmanların əqidəsi bu olmalıdır. Yəni ki Allahın qoyduğu və Peyğəmbərin getdiyi yol. Xahiş edirəm mənim elmimə dil uzatmayın mən elmimlə öyünəsi olsam burdakıların çoxusu qarşımda dura bilməz. Mən sadəcə bir müsəlman kimi borcumu yerinə yetirdim vəssalam. Sabah Allah görüb biləbilə düzəltmədiyimin səbəbini soruşmasın deyə etdim. Amma baxıram ki siz məni tamamilə səhv başa düşübsünüz. Daha müzakirəyə keçən şərhdə yazdığım kimi ehtiyac görmürəm çünki xəbərinb mövzusundan çox uzaqlaşmış olacayıq və bu halda da şərhlər silinəcək.
26 avqust 2014 21:49
imza: Pozitiv olun!
Offline
Aida M-ova
Bəli birdir Allah qatında hər kəs bərabərdir.Mən bir nəzarətçi kimi narahat oldum. Hörmətlər...

Agat_♥,
Allah bağışlasın ... girl_ten
26 avqust 2014 20:59
Offline
Samire Qasimova
Men ise selefi....) kisiynen qadin birdi?ola bilsin sizde eynidi men bilen yox hormetler

allah her kese selefiliyi nesib etsin insallah....)baxisdiyin sizleri narahat etdim yazdixlarimnan hormetle
26 avqust 2014 20:34
Offline
Agat_Kris
Aida M-ova,
o sistemdən avtomatik alınıb gərək bağışlayasınız)) Mübahisə olsa da, olmasa da əsas odur ki, mən doğrunu dedim və borcümü yerinə yetirdim bir müsəlman olaraq. Siz də salamat qalın Allah amanında wink
26 avqust 2014 18:58
imza: Pozitiv olun!
Offline
Aida M-ova
Agat_♥,
Mən sizə o cümlələri yazmamışam səhv kopiyalamısız girl_smi qaldı mübahisəyə siz etməsəzdə mübahisə var , başqaları edir məndə umumi yazdım.Salamt qalın hörmətlər...
26 avqust 2014 18:53
Offline
Agat_Kris
sen hansi egidedensen

sen esitdiklerivi subut elemeye calisma get elm al vse qutardi birde yazma menim adima men elmi bilen adamnan danisiram allah her kes den razi olsun

sen hansi egidedensen

sen esitdiklerivi subut elemeye calisma get elm al vse qutardi birde yazma menim adima men elmi bilen adamnan danisiram allah her kes den razi olsun

Mənim əqidəm İslamdır. Heç kimlə də mübahisə falan etmirəm. Hər şeyin öz qaydası var və hər şeyi öz qaydasında etmək lazımdır. Mən doğru olanı dedim. İstəyən qəbul etsin, istəməyən etməsin. Heç kimi məcbur edəsi deyilik ki. Əsas odur Allahın qarşısında mən bir müsəlman kimi borcumu yerinə yetirdiyimi alnıacıq şəkildə deyə biləcəyəm.
Əssələmu aleykunnə və rahmətullahi və bərəkətuh!
26 avqust 2014 18:45
imza: Pozitiv olun!
Offline
Aida M-ova
Xanımlar hər kəs öz ibadətini etsin düz və ya səhvdir onu biz bilə bilmərik burda mübahisə yaratmayın, qaldı iqaməyə qadın verə bilər onu kim icad etdi ? artıq ibadətdə də kişi qadın ayrımı edilir ?.
26 avqust 2014 18:13
Offline
Samire Qasimova
Əzizim men siye deyilem dede babanmda hemcinin sen qurani duz oxu

allah her kes den razi olsun
26 avqust 2014 17:37
Offline
Agat_Kris
Samire Qasimova,
Gördüklərin səhv edirsə necə? Quranda bu barədə ayə də var ki dədə babalarınız səhv edirsə necə olacaq? uzun sözün qısası iqaməni hər kəs rahatlıqla deyə bilər. burada heç bir qadağa yoxdur. smile
26 avqust 2014 15:48
imza: Pozitiv olun!
Offline
Samire Qasimova
Xanim men spor etmirem sadece olaraq deyiremki qadina mexsus deyil en azainnan korpeleyimnen bele gormusem elhemdurla ailemde muhutumdu namaz qilanlardi hemd olsun
26 avqust 2014 14:59
Offline
Agat_Kris
ay gozel qiz sen spor elememisden qabax savadivi dahada artir,sen dediyvi herkes bilir azanda iqamede kisiye mexsusdu

mən spor etmirəm. sizdən fərqli olaraq hörmət edərək cavab yazıram. və bu barədə də yetərincə biliyim var deyə belə əminliklə danışıram xanım. Mənə inanmaq məcburiyyətində deyilsiniz. Amma mən İslam barədə bilmədiyim şeyi qətiyyən danışmıram.
Allah hər birimizi xeyirlə mükafatlandırsın! Artıq müzakirəyə ehtiyc görmürəm.
26 avqust 2014 02:21
imza: Pozitiv olun!
Offline
Samire Qasimova
Ay gozel qiz azanda iqamede kisiye mexsusdu

deqiq bilmek ucun oxumaq oryenmek ve dini cox gozel sekilde bilib( medine telebelerine) ders verenlere qulaq asmaq lazimdir (ehli sunne)
26 avqust 2014 01:58
Offline
Agat_Kris
Qizlar men orgendim lap yaxsi dini bilen insanlardan qadin azan ve iqameni vere bilmez eger ozune vacib bilirse desin yalniz ve yzalniz imam azani ve iqameni vererken ureyinde desin

Kimdən öyrənmisiniz bilmirəm amma qadın iqamə deyə bilər. Azan demək isə onu dəqiq deyə bilmərəm. Azan namaza çağırışdır sadəcə və adətən onu kişilər səsli şəkildə ona görə edir ki yəni ay camaat namaz vaxtıdır gəlin.
25 avqust 2014 22:34
imza: Pozitiv olun!
Offline
Samire Qasimova
Qizlar men orgendim lap yaxsi dini bilen insanlardan qadin azan ve iqameni vere bilmez eger ozune vacib bilirse desin yalniz ve yzalniz imam azani ve iqameni vererken ureyinde desinxais edirem dini mubaise sekline getirmiyin oyuncag deyil allahdan qorxun
25 avqust 2014 20:30
Offline
Agat_Kris
Qadin ona goreki azan vere bilmez ki qadinin sesi ucadan gelmisine haram buyrulub qadin ne yuksekden danismaz ne qaqnaq cekib gulmez umumlikde qadinin sesi astadan gelmelidiki onuncun gunah yazilmasin

hemcinin namazdada yuksekden gelen qadinin sesi seytanin sesidir allah qorusun bilmem basa sala bildinmi?

Naməhrəmlər içində bəli qadının səsi ucadn çıxmamalıdır.
Namazda isə səsli namazları ancaq özü eşidəcək tərzdə səslə qıla bilər.
21 avqust 2014 21:04
imza: Pozitiv olun!
Offline
Samire Qasimova
Qadin ona goreki azan vere bilmez ki qadinin sesi ucadan gelmisine haram buyrulub qadin ne yuksekden danismaz ne qaqnaq cekib gulmez umumlikde qadinin sesi astadan gelmelidiki onuncun gunah yazilmasin

hemcinin namazdada yuksekden gelen qadinin sesi seytanin sesidir allah qorusun bilmem basa sala bildinmi?
21 avqust 2014 11:24
Offline
Aysel İ.
Gözəl xəbərdir. Allah razı olsun.
21 avqust 2014 08:33
imza: Yalnız acizlər boyun əyib unudurlar, güclülər isə o yana-bu yana qaçır, qadir taleyi qeyri-bərabər döyüşə çağırırlar.
Offline
Agat_Kris
Vallah adam xirdaligina gedende az qala deli olsun biri yazir qadinlar azan oxumasin biride deyir oxunsun nece eliyey goresen

Azan namaza çağırışdır qadının onu oxumağına ehtiyac yoxdur. Amma hər fərz namazdan əvvəl iqaməni oxumaq lazımdır.
21 avqust 2014 01:44
imza: Pozitiv olun!
Offline
♥Aynişka Gülüm♥
ALLAH RAZI OLSUN NARMISHA!
21 avqust 2014 00:39
Offline
Samire Qasimova
Salam qizlar

hemd olsun allaha ki mene ve yoldasima yaxinlarima namaz qilmaxi nesib edib elhemdurla

cox sukur ki biz basa dusuruk allahdan qorxuruq ama boyuklermiz basa dusmek istemirler cahillik edirler

insallah allah bizleri cennet ehlinnen elesin gunahlarimizi baxislayib ibadetdermizi qebul etsin amin
20 avqust 2014 23:18
Adıniız:*
E-Mail:
ıifrə: *
Son şərhlər
 • 00:31 - Müəllif: homebased
  Hüquqşunas məsləhəti (349)

  Hüquqşunas məsləhəti

  http://home-babos.ru http://www.pinterest.ru/pin/714735403347718041 http://vk.com/topic-904265_40504955 http://www.pinterest.ru/pin/715861303254582158 http://vk.com/topic-904191_39874195 http://vk.com/topic-904237_43526531 http://vk.com/topic-904054_39900850 http://vk.com/topic-904332_40136975 http://www.pinterest.ru/pin/849561917192616492 http://www.pinterest.ru/pin/626774473125363015 http://vk.com/topic-904173_40730756 http://vk.com/topic-904061_39874218 http://vk.com/topic-904263_40720361 http://vk.com/topic-904482_40133937 http://vk.com/topic-904431_39885114 http://vk.com/topic-904168_40529147 http://www.pinterest.ru/pin/821977369475118984 http://vk.com/topic-904252_40137120 http://www.pinterest.ru/pin/731905376926224772 http://www.pinterest.ru/pin/647603621401782410 http://www.pinterest.ru/pin/770185973758760565 http://www.pinterest.ru/pin/817051557381779501 http://vk.com/topic-904891_39887013 http://vk.com/topic-904464_39907109 http://www.pinterest.ru/pin/692921092654206510 http://vk.com/topic-904252_40131975 http://vk.com/topic-904218_40537829 http://www.pinterest.ru/pin/781022760363413383 http://vk.com/topic-904173_40721053 http://vk.com/topic-904054_39898290 http://vk.com/topic-904252_40134345 http://www.pinterest.ru/pin/775815473293345654 http://www.pinterest.ru/pin/617274692661413671 http://vk.com/topic-904310_40743302 http://vk.com/topic-904263_40722907 http://www.pinterest.ru/pin/589690144943716474 http://vk.com/topic-904263_40724300 http://www.pinterest.ru/pin/624381935823070388 http://vk.com/topic-904168_40530106 http://vk.com/topic-904062_40126561 http://vk.com/topic-904191_39874733 http://www.pinterest.ru/pin/798614946408986543 http://vk.com/topic-904197_43527014 http://vk.com/topic-904334_39910390 http://www.pinterest.ru/pin/634233560007930382 http://www.pinterest.ru/pin/742249582320886061 http://www.pinterest.ru/pin/791507703245014908 http://www.pinterest.ru/pin/849913760913005657 http://www.9damaomods.com/space-uid-1400274.html http://203.157.184.27/bookalakornboard/viewtopic.php?f=10&t=1598422&sid=989a28a9c671dd187f108e927e097dd4 http://203.157.184.27/bookalakornboard/viewtopic.php?f=10&t=1598422&sid=989a28a9c671dd187f108e927e097dd4
 • Sürücülərin DİQQƏTİNƏ - 4 GÜNDƏN SONRA BAŞLAYIR

  Sürücülərin DİQQƏTİNƏ - 4 GÜNDƏN SONRA BAŞLAYIR
 • Psixoloji xəstəliklə mübarizə aparmış məşhurlar

  Qaldığı oteldə hər şeyi mükkəmməl hala gətirməyə çalışdığını bildirir.
 • Qucaqlamağının bədəndə yaratdığı təsir

  Qucaqlamaq, yalnızlıq hissini azaldaraq, daxili qorxularla mübarizə aparmağa və özünə inanmağa kömək edir. Sinir sistemini yaxşılaşdırır.
 • 17:14 - Müəllif: Feride
  Film qəhrəmanları metroda (1)

  Film qəhrəmanları metroda

  Niyə belə geyiniblər ki? Velisopedi başa düşmədim
 • Məktəblərdə 5 günlük tətil olacaq

  Qeyd edək ki, 1-5 mayda ibtidai siniflər üçün beş günlük əlavə yaz tətili müəyyən edilir
 • 80 yaşlı kişiyə ərə gedən aktrisanın yeni paylaşımı

  Ozu ozunu bedbext eledi
 • Emily Ratajkowski'nin gözəl dərisinin sirri

  Emily, parıltı yaradan, A vitamini tərkibli kremlərdən istifadə edir.
 • Uşaq kitabı seçərkən nəyə diqqət etməli?

  1-3 yaş arası uşaqlar üçün: Cizgili, sevimli, cəlbedici rəsmləri olan kitablara üstünlük verilməlidir. Az kəliməli, bol rəsmli olmalıdır. Kitabın içindəkilər uşağın tanıdığı, gördüyü dünyadan, əşya və nəsnələrdən ibarət olmalıdır. Məsələn: Velosipedə minən siçanlar kimi.
 • Saç tökülməsinə qarşı 6 həll yolu

  Saçlarınıza uyğun daraqlardan istifadə etməyə çalışın. Saçlarınızı darayarkən saç dərinizə zərər vurmaması üçün saçlarınızın rahat açılmasına kömək edən daraqlara üstünlük verin.
loading...
Son yazılar
Hansı fəsili daha çox sevirsiniz?
Yaz
Yay
Payız
Qış