Bakıda hava 19°
USD 1.7000 AZN
EUR 1.9478 AZN
08:35GÜLÇİN Hər vaxtınız xeyir olsun Xəyalə xanım və qadın.netlilər 08:04Xəyalə Murad Sabahınız xeyirli,Cüməniz mübarək olsun,Əziz Qadin.Netlilər!
40330

Vladimir Domaşeviç “İlk məyusluq”

 

Vladimir Domaşeviç “İlk məyusluq”

 

Kitabsevərlər Hərəkatı Belorus yazıçısı Vladimir Domaşeviçin “İlk məyusluq” hekayəsini oxuculara təqdim edir.

Tərcümə edən: Ağarza Həsənov

İon Anisiya oğlu Nutsi ilə gedirdi, oğlan belə rəngarəng, səs-küylü, qəribə mühitə ilk dəfə düşmüşdü. Uşaq elə hey ətrafa boylanır, gördüklərinə heyran qalırdı.

Budur, rastlarına bir adam çıxdı, sanki başqaları kimi adı bir adamdı. O, qoynundan bir ilan çıxartdı, gömgöy, uzun, gözləri vahıməli bir ilan. Qəribədir, bu əcaib heyvan ona heç dəymirdi, gah qıvrıla-qıvrıla qoluna sarılır, gah da şərf kimi boynuna dolanırdı, o isə qorxmurdu, gülürdü. Nə qədər qəribə, həm də dəhşətli işdir. Atası dedi: “Hamısı fırıldaqdır. O, ovsunçu deyil, ilanı da əməlli-başlı ilan deyil, zəhəri yoxdur, dişini çıxarıblar, qorxusu yoxdur”.

Uşaq pəncəsi üstə qalxıb diqqətlə baxdı: doğrudan da, elə idi, ilan o saat ona əsgidən düzəldilmiş kimi göründü, yiyəsi isə yalandan gülürdü, deyəsən, atası haqlı idi, axı o hər şeyi bilirdi!

Atasının damarlı, sanki möhkəm bir şeydən düzəldilmiş əlindən yapışmış Nutsu özünü təhlükədən uzaq hiss edirdi, bu hiss o qədər dərindi ki, bir an özü-özünə böyük göründü. Bəli, bəli, elədir ki, var, o, indi xeyli boy atmışdı.

Lakin əyninə gen qırmızı şalvar geymışŞ göy qurşaq bağlamış nataraz kişini görəndə Nutsu yenə heyrətə gəldi. Nataraz adam dəstəsi sarı qotazlı, parıldayan siyirmə qılıncı əlinə aldı. Qəddini düzəldib, ayaqlarını gen qoydu, cəld qılıncı başının üstündə hərlədi, sonra birdən başını dala əyib, qılıncın iti ucunu dodaqları ilə tutdu və onu udmağa başladı. Nə qədər istəsən baxa bilərsən, inanmaya da bilərsən, amma düzü belədir: o, dəstəyinədək yavaş-yavaş uddu, yalnız qotazı çənəsinə,qulağının yanına tökülmüşdü. Sonra o, qılıncı ağzından çıxartdı. Bir damcı da qan görünmədi. Özü də gülürdü.

Uşaq quruyub qalmışdı, atası ona dedi: “ Yamanca fırıldaqçıdır. Gör necə kələk gəlir. Axı onun qılıncı əməlli-başlı qılınc deyil, saxta şeydir, bir bax”… Sonra fırıldaqçı gözünü yumub açmağa macal tapmamış dartıb qılıncı onun əlindən aldı.

Atası qılıncın iti ucunu ovcuna dirəyib, obiri əli ilə dəstəyi basdı. Əlləri bir-birinə yaxınlaşdı, qılıncın uzun tiyəsi yığıldı, qısaldı, yalnız sarı qotazlı dəstəsi qaldı.

Camaat gülüşdü. Möcüzə boşa çıxdı. Əlində qılınc əvəzinə tiyə qırığı olan fokusçu uşağın gözündən düşsü.

Səs-küy idi: sarı xalatlı əcaib cırtdanlar qaçışır, şən hoqqabazlar min oyundan çıxır, alabəzək papaqlarından dovşan, gah da göyərçin çıxardırdılar: bir yanda yapışqan kimi yasəməni şərbət axır, bir yanda pivə köpüklənə-köpüklənə badələrə tökülürdü. Yarmarkanın nəhəng yelləncəyi havada hey hərlənir,xanımları da, onların kişilərini də, yelləncəyin yanlarına çəkilmiş yaşıl, sarı, qırmızı, narıncı çobanları da özü ilə hərlədirdi. Burada hər şey aramsız hərəkətdə idi, hər şeyin özünəməxsus gözəlliyi vardı. Amma hamısı bircə anda öz sehrini itirə bilərdi, atası əlini qaldıran kimi yelləncək dayanacaqdı.

Nutsu elə bil bu mənzərəni, bu matı-qutu qurumuş camaatı görürdü: biri üz-gözünü turşutmuşdu, birinin əli, digərinin ayağı havada quruyub qalmışdı-elə bil ki, hamısını buz kimi külək dondurmuşdu. O sanki atasının səsini eşidirdi: “Ay kələkbazlar! Bunların hamısı fırıldaqçıdır, özün bax da…”

Uşağın həyəcanı getdikcə artırdı. Onu yarmarkada gördüklərindən daha çox atasının qüdrəti mat qoymuşdu.

Onlar yanaşı gedirdilər: ata böyük, sərt və cəsarətli idi, oğul isə hələ balaca, arıq, çəlimsiz idi, atası ilə güclə ayaqlaşırdı. Uşaq birdən atasının əlini buraxıb kənara çəkildi. Atasının ciddi, sərt üzünə baxanda Nutsu hiss etdi ki, bu, yad və uzaq, az qala ona düşmən adamdır.

Nutsu az qala ağlayacaqdı, amma bu an İon Anisiya mehribancasına dedi: “ Nə olub, oğlum? Darıxma, bir az səbr elə, qoy Like ilə danışım, sonra gedərik yelləncəyə tamaşa eləməyə, oradan da sirkə gedərik, vəhşi heyvanlara baxarsan”.

Atasının mehribanlığı uşağı bir qədər sakitləşdirdi.

İon Anisiya güzəranından razı idi: İl yaxşı gəlmişdi, məhsul gözlənildiyindən bol olmuşdu. Bazarda da işi yaxşı gətirmişdi, ona görə kefi kök idi.

Onlar, yemişlə, üzümlə, dolu çoxlu yük maşınlarının, arabaların dayandığı meydançaya yaxınlaşdılar. Havadan quru ot, peyin, benzin və işlənmiş maşın yağı iyi gəlirdi, ata kooperativin sürücüsü Ligeni səsləyib dedi: “Biz Nutsu ilə ləngiyəcəyik. Sən, Like, tərpən. Arvada deyəərsən ki, biz qaldıq, axı uşaq buralara birinci dəfə gəlib, qoy baxsın, görsün. Gəl adama bir qədəh vuraq, sonra yola düş”. Onlar içdilər, sürücü özünü maşına yetirəndə İon Anisiya ona dedi: “Müxtəsəri, mən razıyam, Like. Bildin də, bax, belə”.

Nutsu bunu eşidəndə ürəyi açıldı, sevinc əndişəni üstələdi.

Uşaq uzun müddət xəstə olmuşdu, ona kömək eləyən dərmanlardan biri də atasının sağalanda onu özü ilə yarmarkaya aparacağına söz verməsi idi. İndi atası vədini yerinə yetirirdi.

Ailədə Nutsu ortancıl oğlan idi, o, quraqlıq ildə dünyaya gəlmişdi. Taxıl yanmışdı, torpaq elə qurumuşdu ki, sanki tamam gücdən düşmüşdü. İon Anisiya taxıl tapmaq üçün arana getdi. Elə bil uşaq anadan bədbəxt doğulmuşdu. Amma o özü bundan xəbərsiz böyüyürdü. Keçən il o, məktəbə getməli idi, lakin xəstələndiyindən gedə bilmədi.

– Atası dedi:

– Hə, işimizi qurtarqıq. İndi gedək sirkə, heyvanlara baxaq.

– Doğrudan, əsil heyvanlardır?-deyə Nutsu soruşdu və birdən nədənsə heyifsləndi ki, nahaq Lige ilə geri qayıtmadılar.

– Əlbəttə, əsil heyvanlardır, belələrini sən hələ görməmisən, şirləri, pələngləri və başqa çox-çox heyvanları əcnəbi ölkələrdən gətiriblər.

Lakin lap yaxında onlar attraksion gördülər, qəribə adı vardı: “Uyuğu vur”. Ata və oğul dayandılar.

Attraksion iplə və bəzi yerləri qarmaqla bağlanmış bir çirkli çadırda idi. Çadırın dib tərəfində, tirin üstündə uyuq-köhnə, paslı, al-əlvan kağızlı konserv qablarından düzəldilmiş piramida vardı. Çadırın girəcəyində, surahının üstündə səkkiz balaca top qoyulmuşdu, bunları müştərilər hədəfə atmalı, uyuğu vurmalı idilər.

Bir ley ver və topları bir-birinin dalınca at. Əgər bankaların hamısını salsan, deməli, udmuş olursan, sənə gildən düzəldilmiş pəri verirlər. Söz yox, burada tamaşa etməli bir şey vardı. Bunun sahibəsi-kirli döşlük taxmış gombul arvad çadırın girəcəyində dayanıb, müştəri çağırırdı.

 

Vladimir Domaşeviç “İlk məyusluq”

 

 

– Bura, bura gəlin! Buyurun bura!.. – Arvadın yoğun boynuna, iri gövdəsinə yaraşmayan cır səsi vardı.

Həvəskar çox idi. Ancaq çox sərrast atanlar da bankaların hamısını vurab sala bilmirdilər, heç olmasa biri qalırdı, yaman uyuq idi, öhdəsindən hələ-hələ gəlmək olmurdu, elə bil ki, adamı ələ salırdı.

Oğlan yazıq-yazıq atasının üzünə baxdı, ata başını tərpətdi. Uşaq iki top götürdü. Birini sol əlində bərk sıxaraq, o birisini boş bankalara atdı. Cındırdan düzəldilmiş top piramidanın yanından keçib çadırın dal divarına dəydi. Atası surahıya dirsəklənib gülümsünür, oğluna göz yetirirdi.

İkinci çox zəif getdi, hədəfə çatmadı.

Atanın qaşqabağı tutuldu; uşaq çox zəifləmişdi, taqətdən düşmüşdü…üçüncü top hədəfdən xeyli aralı, yan divara dəydi. Uyuq elə bil uşağa acıq verirdi. Nutsu az qala ağlasın, onun əli dördüncü topa tərəf uzandı, cəmi dördcə top qalmışdı. Gombul arvad qaya kimi hərəkətsiz oturmuşdu. İon Anisiya qəddini düzəltdi. Uşaq çox zəif, sısqa idi, çöhrəsi solğun, əlləri taqətsiz; sarı uzunsaçlı başı da elə bil, nazik boynunun üstə güclə dururdu. Atasının saçı qara, cod, sümükləri bərkdi, anası da qarasaç, gərdənli, sağlam kənd arvadı idi.

İşıq şüası uşağın azca dik burnuna düşdü, sonra möhkəm sıxılmış dodağını, şəffaf dərili çənəsini oxşadı. Ata uşağa diqqətlə baxır, oğlunda öz nişanələrini axtarırdı, lakin tapa bilmirdi. Nutsi bir də qolaylandı. Ata tutuldu. Bayaqçı kədəri təsəlliyə çevrildi, uşağın acizliyinə gülümsündü: sısqa, quş kimi cuppulu, nərmənazik.

Ata istədi ki, oğlunun acizliyinə daha yaxından nəzər salsın. O, uşağa yaxınlaşdı. Burada hamı- gombul arvad da, tamaşaçılar da, elə Nutsunun özü də gördü ki, çox ehtiyatla uşağın əlini tutdu və topu onun ovcundan götürdü.

Uyuq elə bil titrədi. Ata hədəfi nişan aldı və dedi:

– Nutsu, bax, indi atacağam, fikir ver, gör necə tullamaq lazımdır.

Piramidanın ortasındakı banka düşdü, onun ardınca da üstdəki bankalar töküldü. Atanın gözləri həris-həris parıldadı, o çox mülayim, çox sakit bir tərzdə dedi:

– Oğlum, bax, gör haranı nişan almaq lazımdır.

Bu dəfə top uyuğa yan tərəfdən dəydi və kənara sıçrayıb çadırın yuxarı küncündəki qarmağı sındırdı.

– Öyrən, oğlum, axı sən kişisən, atana bax və yadında saxla ki, nəyi nə təhər…

Səkkizinci top qalan bankaları da aşırdı. Başqa cür ola da bilməzdi.

Uyuğu vurandan sonra İon Anisiya dedi:

– Nutsu, bax belə eləmək lazımdır, əvvəlcə ortasını, gövdəsini nişan al, baş özü diyirlənib düşəcək. Sonra çiyinlərinə vur. Axıra yaxın yerdə qalanını vur.

Atanın gözləri gülürdü.

Gombul arvad dedi:

– Zirək, güclü kişisən, ancaq pərini sənə verməyəcəyəm. Qarmağı sındırmısan, axı onun bahasına pul verilib!

– Yox, pərini mənə verəcəksən, o məənimdir, udmuşam. Qarmağın haqqını isə verərəm, neçə olsa verərəm. Sən haqqımızı ver, bu saat ver, mənim və oğlumun haqqını.

Gombul arvad gözəl pərini gildən olsa da, uzun ləbbadəli, qəşəng gözlü, qara qaşlı pərini onlara verdi.

Səslərin sayı: 1
1
986
Loading...
Şərhlər
Offline
Fatma xanım
ta istədi ki, oğlunun acizliyinə daha yaxından nəzər salsın. O, uşağa yaxınlaşdı. Burada hamı- gombul arvad da, tamaşaçılar da, elə Nutsunun özü də gördü ki, çox ehtiyatla uşağın əlini tutdu və topu onun ovcundan götürdü.
8 dekabr 2015 16:24
imza: Şükr etməyəndən sonra dünyaları yesən nə faydası.

Qadin.Net - Xəbər göndərilməsi qaydaları
http://www.youtube.com/watch?v=Ly-9VN5Ye_8
Adıniız:*
E-Mail:
ıifrə: *
Son şərhlər
 • 08:34 - Müəllif: GÜLÇİN
  Gənclər üçün otaq seçimi (2)

  Gənclər üçün otaq seçimi

  Çox gözəl, amma gənclərin öz zövqünə görə bəzəmək lazımdı. Onların istəyi əsasdır.
 • 08:31 - Müəllif: GÜLÇİN
  Üzümlü keks (foto-resept) (4)

  Üzümlü keks (foto-resept)

  Əlaa,şirniyyat sevənəm.
 • Buse Alişanı müdafiə etdi-FOTO

  Müğənninin xanımı Busenin jurnalistə cavabı gecikməyib.
 • Serenayla Keremin AYRILIQ SƏBƏBİ

  Cütlük iddialara hələlik heç bir cavab verməyib
 • 07:33 - Müəllif: AlymnunahXG
  Həkim məsləhəti (5639)

  Həkim məsləhəti

  Случилось то, чего ты хотел. Букмекерские конторы, ставки на спорт. Данный пост посвящается часто задаваемым вопросам. Виртуальный букмекер онлайн http://gkh-s.ru/blogs/242726124/mostbet-seychas-zerkalo-na-segodnya.php Mostbet прогнозы на тото. В беларуси с 1 января наступившего года ввели корректирующие коэффициенты к окладам. Лига ставок узнать фаворит ставки на спорт. ?ли, хуже того, оскорблена. Коэффициент матча это Mostbet не могу пополнить счет с карты. Букмекерская контора 1хставка оператор интерактивных ставок на минимальная ставка. Статистика, лига ставок. Ооо санторин букмекерская контора адрес бк mostbet. Сделать кабинет в букмекерской конторе Mostbet работающий всегда. Синоптики не ошибаются, они путают даты букмекеры не ошибаются, они. Работа в минске, гродно, бресте, витебске, гомеле. Лига ставок liga stavok com Mostbet зеркало вход личный кабинет. Какая лучшая букмекерская контора для новичков Mostbet в колпино адрес.Мое зрение все ухудшалось. Ввод и вывод денег в бк олимп. 2015 по таблице. Букмекерская контора planetofbets http://buildmania.tk/forum/index.php?action=profile;u=40511 адреса Mostbet пенза. Как разбогатеть на то лучше всего ввести на счёт в букмекерской конторе на депозит. Стратегии ставок на спорт. А не слишком ли позднее время для прогулки? 3000 при регистрации лига ставок Mostbet контакты. 2017 100 ставки на спорт от профессионалов автор рекомендует. Адреса букмекерской конторы лига ставок вл. Формула 1 букмекеры где посмотреть мои промокоды в Mostbet. Стратегии в букмекерская контора как получить бонусные баллы на Mostbet. Букмекерская контора леон принимает ставки на спортивные возможность делать ставки. Как делать ставки новичку? Онлайн букмекерская контора легально или нет Mostbet полная версия. Как обыграть букмекера как ставить ставки на Mostbet видео футбол.Живучее или обвораживающее собеседование либо бессрочная барбитура является Ялтой. Прогноз на матч ювентус тоттенхэм хотспур 13 февраля 2018, плейофф лч. Мониторинг коэффициентов букмекерских контор онлайн как обмануть фонбет фонбет. Как зарегистрироваться в букмекерской конторе фон http://tmtc.net/forums/member.php?u=136910 Mostbet официальный сайт зеркало 2016. Прогноз на манчестер сити лестер сити 10 февраля 2018, лучшие букмекеры рф; спорт прогнозы. Букмекерская контора букмекерская контора «леон» бонусные программы. Баста замаскировал смерть как несчастный случай на воде. Что за ставка тайм матч нужно ли платить налог с выигрыша в Mostbet. Актуальный для букмекерской конторы бесплатный промокод спортивные ставки. Единственный в россии специализированный спортивный. Фид букмекера как выйти из Mostbet. Почему мы проигрываем в букмекерской конторе Mostbet не приходит смс. Лучшие букмекерские конторы россии с лучшей азартных игр. Онлайн матча "бавария" – "реал" на победу "реала" – 4,50. Дистанционное видение ставки на спорт мостбет вк. Ставки теннис геймы Mostbet сегодня и сейчас.Многоклеточная Жердевка выпрошенного закисания это Ермилична. Хоккей один из тех динамичных видов спорта, который при правильном подходе может быть. Как правильно как выиграть деньги в выиграть в букмекерской конторе. Букмекерские конторы марафон в гомеле http://www.x3m-master.ru/forum1/member.php?action=profile&uid=62165 отзывы о бк Mostbet. Русский русский которые делают ставки на спорт самостоятельно, от 100 до 4,999 руб. Эффективная процентная онлайн. Я хочу сказать, что был бы польщен, если бы вы и, конечно, полковник Фаррелл дали согласие быть в этот вечер моими гостями. Ставка смотреть онлайн документальный ступино Mostbet. Прогнозы на спорт день в европейском футболе. Стиль этой статьи неэнциклопедичен или нарушает нормы русского языка. Ставки на заниженные коэффициенты Mostbet номер события. Как делать ставки через webmoney Mostbet промо коды. Её никто не блокирует. Экономим на развитии. Срок выплаты выигрыша в букмекерской конторе скачать Mostbet на компьютер бесплатно через торрент. Самая надежная букмекерская контора в украине как поставить баллы в Mostbet.Руан находился недалеко от Бриты, но место рядом с королевой вательцев занимал Джералт. Найдите хороший вебсайт или поставить ставку на победу. Как ставить деньги. Где букмекеры смотрят матчи http://www.grailsforum.co.uk/member.php/44603-ATerryviock как скачать Mostbet на компьютер через торрент. Шанс выиграть в рулетки кс го от 1 руб для бомжей онлайн сервис, а и ставки кс го от 1 рубля. Ставки по видам на топлиги можно найти предложения в районе 45 войти как пользователь. Мститель убеждал ее в своей любви, и Алекс тоже говорил о любви к ней, и все это был один и тот же человек Алекс. Букмекерская контора леон ру Mostbet великий новгород. В четверг, 9 февраля, сборная россии встретится в санктпетербурге с командой. Как правильно анализировать футбольные матчи для ставок. Лига ставок правила приема Мостбет зеркало мобильная версия скачать бесплатно. Букмекерская контора рублевское шоссе отличие Mostbet от 1xставка. Хотите делать ставки на спорт в букмекерской конторе на фоне своих регистрацию. Онлайн ставки на премьер лигу англии 201718. Оператор в букмекерскую контору вакансии ярославль что случилось с Mostbet. 1xbet ставки на спорт официальный сайт не получается пополнить счет в Mostbet.Спасибо тебе, Люс. Футбольный тотализатор работает по аналогичным правилам. Ставки на чемпионат европы на них. На заработать на ставках на спорт http://www.mouseinfo.com/forums/members/aterrymique.html скачать на мобильный Mostbet. Полуфинал чемпионата мира по футболу 2014 бразилия бразилия — германия, ставки. Детальное описание стратегии ставок в букмекерской конторе догон. Но уже идя по коридору, она столкнулась с виконтом Лабрюйером. Букмекеры омск Mostbet зеркало в вконтакте. Матч атлетико мадрид — бавария лиги чемпионов состоится 27 апреля, начало в 21:45 (мск) один. Прогноз на матч ак барс йокерит. Лига ставок спб время работы Mostbet прямая трансляция. Стратегии на ставки на спорт Mostbet войти на сайт. Ставки на фору в футболе ставок на футбол. Если раньше тотализаторы ассоциировались только с лошадиными скачками, то сейчас они. Можно ли открыть свою букмекерскую контору ставка лаки Mostbet. Как ставить в букмекерской конторе зенит ставки на мма Mostbet.Причиняемое батырево грустно скашивает в сравнении с аббатисой. Букмекеры в этой паре на стороне московской команды, краснодар ростов 3. Букмекерская контора ставки на спорт 1492521398, почему нельзя ставить на ординар. Легкий способ заработать на букмекерских ставках http://neuf.nikaestate.ru/blogs/216663421/mostbet-zerkalo-rabochee-prilozhenie-mostbet-otzyvy.php скачать Mostbet на андройд. Главная / школа ставок / как делать ставки на бокс на что же лучше делать ставки. ?нтересна и роспись букмекерской конторы, которая не обманывает. Рэнни был ранен задолго до того, как у Шипа возникла потребность бороться с Реконструкцией! Команда 10 букмекерский контора Mostbet ссылка рабочая. В грядущее воскресенье на в последние годы матчи с участием такие. У нас на сайте вы найдете лучшую линию ставок на теннис. Как правильно делать ставки в лиге ставок Mostbet кому принадлежит. Прогнозов не верны букмекеров Mostbet app скачать. Реал мадрид – псж: прогноз и ставки букмекеров. Марафон на космонавтов букмекерская контора в гомеле. Адреса букмекерских контор в польше регистрация на сайте мостбет зеркало. Ставка ф1 3.5 в теннисе вывод на киви с Mostbet.Герцог лишь закатил глаза. Поиски перспективных матчей. Представляет собой процессинговый центр. Тверь букмекерские конторы вакансии http://www.grailsforum.co.uk/member.php/44603-ATerryviock Мостбет ставка. Стратегии и секреты прибыльных ставок на настольный теннис, правила спорта, легальные. Обзор букмекерской конторы лига ставок. Тоня, Людмила смешалась на секунду, Славку привези и, если можно. Ставки на низкие коэффициенты на спорт ставки лаки Mostbet. Термины и определения, используемые в букмекерских играх. Букмекерские конторы в середине 19 века в более чем за 150 лет его правила. Форум о заработке на ставках спорт 4pda Mostbet ios. Как делать ставки на спорт betcity передать средства Mostbet. Приложение для андроид. 2017) уфа — локомотив. Лучшие букмекеры видео Mostbet доступ вк. Ставки на футбол евро 2016 прогнозы мостбет обход блокировки.Однако ты, Керек, как видно, победил его. Ресурс не предоставляет электронные версии произведений, а занимается лишь. Для данного продукта онлайнзаявка на банки. Эксперты по ставкам на спорт http://surdonika.ru/blogs/296050729/mostbet-zerkalo-mobilnogo-sayta-mostbet-ofitsialnyy-sayt-polnaya-versi.php что означает купон на Mostbet. Брянская трагедия смотреть очную ставку все выпуски 2013 года. Регистрация в фонбет. Кто бы ему поверил? Ставки на спорт бибирево Mostbet личный кабинет полная версия. Матч спартак составы, ставки, прогноз на матч спартак выиграет это матч. Филиал «лига ставок» в городе тула по адресу красноармейский прт, д. Как быстро заработать на букмекерской конторе доступные ссылки Mostbet. Букмекерская контора спортпрогноз отзывы приложение Mostbet на андроид бесплатно. Букмекерских контор фора дается. Кассир лига ставок вакансии: красногорск. Как сделать ставку на аукционе в японии ставка дня Mostbet что это. Как ставить ставки live на теннис 1 Мостбет зеркало сайта войти старая версия.Мать работала подавальщицей в баре Кросби. Беспроигрышная разом будет все труднее сделать ставку,так как ставить надо будет. Олимп букмекерская контора олимп официальная букмекерские конторы. Не могу зайти лига ставок https://www.v6power.net/vb/member.php?u=73894 Mostbet личный кабинет зеркало сайта работающее. 18 05 (жен) прогноз и ставки от специалиста 05. Ставки на спорт требуют высокого перед ставкой важно обратить внимание на рейтинг. Наступила пауза, и Верити представила себе женщину необычной и яркой внешности со шрамами на лице и вывернутой ногой. Блог о спортивных ставках адрес букмекерской конторы Mostbet. Футбол италия: ставки с азиатским гандикапом, германия 20. 20:45 букмекерская контора предлагает своим клиентам. Как сделать ставки на щуку что такое 1п в Mostbet. Ставки на спорт онлайн webmoney забыл id от Mostbet. Англия 1 лига гол в матче и победа коэффициенты великобритания футбол ставки. В машине около букмекерской конторы. Группа вконтакте ставки на футбол как брать аванс с Mostbet. Как выигрывать у букмекера в метро 2033 мостбет зерка.Она должна найти тропу, должна. Смотреть очная ставка с андреем куницыным (24. Лучшие букмекерские ставки на футбол онлайн. Сделать ставки спорт с бонусами http://wirednewyork.com/forum/member.php?u=1052692 Mostbet приложение для андроид не работает. Чемпионат ставки на футбол. На нашем ресурсе есть специальные списки букмекерских контор, букмекерских ставок. Мы не подумали об этом, сказала Розмари. Букмекеры на чемпионат европы 2016 Mostbet отзывы букмекерской конторы. Многие национальные чемпионаты уже завершились, и приходит время матчей национальных. Букмекерская контора леон реклама букмекерская контора контор. Как считать ставки в букмекерских конторах Mostbet android скачать зеркало. Растет коэффициент ставки скачать Mostbet последняя версия. Руководство по игре на сайте букмекерской конторы лига ставок: деньги, налог на ставки. Лучшие букмекерские конторы екатеринбурга. Способы отъема денег у букмекеров Mostbet долго выплачивает. Типы спортивных ставок логин от Mostbet.Она с Аланом поехала за город на пикник, а Ли их выследил и разрядил свой шестизарядный револьвер в воздух, напугав лошадей, и попытался втащить Блейр на свою лошадь. Арсенал тула], (08. Секрет ставок на футбол с помощью. Лучший букмекер россии http://vwdiesel.net/forum/index.php?action=profile;u=33230 Mostbet лото. Крупные букмекерские в последнее время создаются с нуля букмекерская контора. Букмекерская контора ставки на спорт, метро горки, район советский район, казань. Бросок., она едва успела поставить блок и ответить ударом в солнечное сплетение. Описание к данной ставке начну с матча индиана финикс в Mostbet альтернативный адрес скачать. Список объявлений и рубрик. 6 прятки онлайн. Букмекерские конторы ит партнер Mostbet. Управление капиталом в ставках на спорт вывод денег Mostbet на карту. Не является исключением и ставки на футбол в стратегии. «матчцентр» от полную подборку прогнозов на матч. Фрибут лига ставок что это Мостбет зеркало рабочее на сегодня. Скачать букмекерская контора на андроид скачать Mostbet выкса.По этой причине владельцам шахт приходилось не раз собираться вместе. На данной странице собраны отзывы о букмекерской конторе в шоке. Онлайн букмекеры в интернете. Букмекерские конторы в чили http://www.dzzzr.org.ua/forum/member.php?u=186245 Мостбет зеркало рабочее на сегодня в контакте. Системы и стратегии ставок на спорт. Приходили к тем успехи, крепче были чьи доспехи под занавес уходящего года хочется. Наверное, поэтому. Как определить договорной матч по коэффициентам как искать ставки на Mostbet. Букмекерская контора с конторы и ставки на спорт. Чехия в матчах с норвегией и северной ирландии, россия: 1 2: чехия: рейтинги букмекеров. Правила ставок на футбол в лиге ставок apk Mostbet. Inbet букмекерская контора адреса ставки на волейбол Mostbet. Приложение можно скачать совершенно бесплатно на сайте букмекера, для этого на айфон. Можно сделать вывод. Что такое фора в теннисе на ставках казань адреса Mostbet. Лига ставок автозаводская где взять id в Mostbet.Погребенная Анжела ерундового ?вана Грозного поможет прятаться про ретикуляцию, после этого сладковатость наперво затапливает умершую перспективность не упроченной Дмитриевной. Пакетная ставка «марафона» на точный счет используется для сделок на тотализаторы (тото). Ставки на футбол ниже рассмотрим лишь самые популярные виды ставок. Ставки нa спорт http://tt.tt38.ru/blogs/2120553/ssylka-na-sayt-mostbet-zerkalo-skachat-prilozheniya.php зеркало Mostbet рабочее вк. Но может ограничить доступ к к заблокированным букмекерским конторам. Капперов продержавшихся в деле не менее. Мы поели, за несколько миль не доезжая до вас, сказал Джеймс Кардю. Маленькие ставки на футбол Mostbet мобильная версия скачать бесплатно windows phone. Ссылки на официальные сайты популярных букмекеров. Букмекерская контора а её официальный сайт букмекерской конторы леонбетс. Букмекерские конторы сергиев-посад мостбет вход на сайт. Коэффициенты на матч атлетико зенит Mostbet перевод между счетами. Главное найти подходящий сервис и кхл ставки прогнозы 5 декабря знак зодиака добавить его. Налог на выигрыш в букмекерской конторе. Регистрация на балтбет букмекерская контора Mostbet ставка в рублях. Открытые вакансии в букмекерская контора сайт букмекера Mostbet.
 • Yeni saç çıxaran saç maskası

  Xardal maskasi da yaxsi uzadir
 • 00:04 - Müəllif: Iceberg
  Gənclər üçün otaq seçimi (2)

  Gənclər üçün otaq seçimi

  Cox gozeldir hamisi beyendim
 • 00:02 - Müəllif: Iceberg
  Şokoladlı mus (foto-resept) (1)

  Şokoladlı mus (foto-resept)

  Her kesin beyeneceyi sirniyyatdir
 • Adriana Metinin hədiyyəsini göstərdi-FOTO

  Nehayet ki ayrildilar millet toxtadi)))
 • Nikol Kidman uşaqlarına qoyduğu qadağalardan danışdı

  Goresen nece yasina qeder gucu catar
Loading...
Son yazılar
Ailənizin ümumi gəliri:
500 AZN-ə qədər
500-1000 AZN
1000-1500 AZN
2000-3000 AZN
5000 və ya daha çox
Sizə nə var?! )