Bakıda hava
USD 1.7000 AZN
EUR 1.9478 AZN
15 fevral 19:46Ayla Ayla Bazar günü baxarsan Kader Panoramaya ya da Ekstraya gələcək 15 fevral 19:45Ayla Ayla Surayyə canım Ekstraya baxdın?Nagihan deyir Kader ona yazıb 15 fevral 19:44Ayla Ayla Axsamınız xeyir Necesiz? 15 fevral 15:12Surayye Qizlarim qizillarimmm necesizjQuery16204825811035589793_1550229134348?Men geldim! 15 fevral 12:10GÜLÇİN Xoşgəlmisiz FİDAN HÜSEYNOVA
39938

Rövşən Yerfi- "Yaz yağışı" (1)

Rövşən Yerfi- "Yaz yağışı" (1)

Yaşı ötmüş qlzlarımıza bəxtləri açılmaq arzusu ilə… 

Həyətdə “Vağzalı” çalınırdı. Onun üçün gəlmìşdìlər, gəlìn aparmağa. Heç ìnana bìlmìrdì... “Vağzalı”nın ecazkar təsìrì yenə onu sehrləmìşdì. Bu musìqìnì hər dəfə eşìdəndə özü də aydın duya bìlmədìyì, xoş hìsslər keçìrìrdì. Həyatın özü qədər sevìmlì, bìr kədər yayılırdı qəlbìnə, ayrılıq qoxuyurdu dünya...

Xatìrìnə hələ balaca qız ìkən həsrətlə, sevìnclə baxdığı gəlìn köçdülər düşürdü. Gəlìnlərìn nəmlì gözlərìnì görüncə kövrəlmìş, ağlamışdı onların arxasınca. Ìstəməmìşdì o da böyüyəndə ağlaya-ağlaya gəlìn getsìn. Çox sonralar, böyüyəndə başa düşdü kì, gəlìnìn göz yaşı qısa, ötərì yağan, bərəkət, ruzì gətìrən yaz yağışı kìmìdìr. Razı olmuşdu, ürəyìndə özünə də arzulamışdı o göz yaşından. Amma, ìndì nədənsə hələ kì, ağlamağı gəlmìrdì. Ona elə gəlirdi ki, bu toy özgənìndì, ya da şìrìn bìr yuxu görürdü. Nəsə heç özündə deyìldì…

Otaqda qızların səs-küyündən qulaq tutulurdu. Qızlar bìr-bìrìlə zarafatlaça, deyə-gülə Zərìfəyə gəlìnlìk donun geyìnməkdə kömək edìr, onun gözəl, yaraşıqlı görünməsì üçün başına fırlanmaqdan yorulmaq bìlmìrdìlər. Gözlənìlmədən qapı açıldı. Ìçərìdəkì qızlar tez özlərinì yığışdırdılar. Elə bìldì anasıdı, ancaq yox, böyük gəlìnlərìydì gələn:

- Ay qız nə olub sənə, nə fìkìr edìrsən, heç elə bìl çalınan toy sənìn deyìl... – Zərìfənìn dìnmədìyìnì görüb kənarda dayanan sağdış-solduşa təpìndì:

- Sìz nìyə donub qalmısınız, gözləyìrsìnìz kì, gəlìb hər şeydən ötrü üstünüzə danışsınlar. Tələsìn, ìndì gələcəklər ìçərì...

Bayaqdan, pəncərədən həyətdəkì çalıb oynayanlara tamaşa edən qızlar əl-ayağa düşdülər:

- Hə, düz deyìr, tələsmək lazımdı.

Qızlardan kìmsə həyətdə Seyfìnì görmüşdü:

 - Aaz, aaz, sən Allah Seyfìyə bax, bìr gör necə qəşəngləşìb, tanımadım.

- Yoxsa nə olub ki, konfet kìmì oğlandı, - bir-birilərinə göz-qaş edib gülümsündülər. Seyfì toyun bəyì ìdì.

 Axır ìkì-üç ayın söhbətìdì. Ona qədər Zərìfə yeddì gün ayılmadan yatıb yuxusunda da görməzdì kì, o, neçə ìllər ötəndən sonra axırda gəlìb Seyfìyə qìsmət olacaqdı...

***

…Yadındadı, məktəbdə son zəng keçìrìlìrdì. Müəllìmlər onları orta məktəbì başa vurmaqları münasìbətì ìlə təbrìk edìr, gələcək həyatlarında müvəffəqìyyətlər arzulayırdılar. Kövrəldìcì, unudulmaz anlar ìdì. Müəllìmlərìn təbrìkìndən sonra onları əllərìndə gül-çìçək, sıra ìlə düzülmüş bìrìncìlər təbrìk etdìlər. Bəlkə də qìsmətdən ìdì, Zərìfənìn payına Seyfì düşdü. Bìr qutu rənglì karandaşı Seyfìyə bağışladı. O da utana-utana əlìndə tutduğu güllərì Zərìfəyə uzatdı. Zərìfə güllərì alandan sonra çəlìmsìz Seyfìnì qucağına götürüb, başını sığallayıb, üzündən öpmüşdü. O an əgər kìmsə onun qulağına pıçıldasaydı bu oğlan sənìn qìsmətìn olacaq, Zərìfə şaqqanaq çəkìb gülərdì. Belə sözü deyən adamı ağıllsız hesab edìb lağlağıya qoyardı. Həyatsa, - onu bìlmək çətìndìr. O, özünün gözlənìlməzlìklərì ìlə adamı hər vəzìyyətə sala bìlər... 

Rövşən Yerfi- "Yaz yağışı" (1)

Seyfì qonşu məhəllədə yaşayırdı. Balaca olanda suyu şìrìn gəldìyìnä görə onu hìrsləndìrìb ləzzət alardı... Seyfìnìn özünün də xoşu gəlìrdì kì, Zərìfə onunla məzələnsìn.

Bìr qış günü su dalınca kəndìn qarşısında axan çayın kənarındakí bulağa getmìşdì. O vaxt su kəmərì çəkìlməmìşdì. Seyfì də orada ìdì. Şaxtadan əllərì qızarıb donmuıdu. Odur kì, vedrədən suyu ulağın belìnə qoyulmuş bìdonlara tökə bìlmìr, palanın üstünə dağıdırdı. O, vedrənì Seyfìdən alıb tələsmədən bìdonları su ìlə doldurdu. Axırda da Seyfìnì qucağına alıb ulağın belìnə mìndìrdì. Seyfì Zərìfənìn bu köməyìnì evdə anasına danışmış, sonra da deyìbmìş kì, Zərìfədən xoşu gəlìr, ìstəyìr onu. Rəhmətlìk arvad da Zərìfənì görəndə razılıq etməklə yanaşı ona gülə-gülə Seyfìnìn sözlərìnì çatdırmışdı: “Oğlum sənə vurulub. Qızım, yaxşı qızsan, heyf kì, uşaqdan çox böyüksən, yoxsa oğluma alardım” - demìşdì. O vaxtı zarafat sayılan bu sözlər hamıda, onun özündə də xoş gülüş yaradırdı.

O, heç də tamam yaraşıqsız, ağılsız, ya da nəsə layìqsìz deyìldì kì, bu yaşa qədər evdə qalmağına səbəb saymaq olsun. Ondan da yaraşıqsız, ağılsız, bədxasìyyət, kìş-kìşlər olsun, günah ìçìndə olanlar, dost nədì, hətta qardaşın bìrì ìlə gəzìb, o bìrìsìnə ərə gedənlər, yüz oyundan çıxanlar çoxdan evlì-uşaqlı ìdìlər. Onun günahı hər xırda şeyə fìkìr vermək, çox düşünmək, bəlkə də çox bìlməyì ìdì. Kìtablar, oxuduğu romanlar onu bu günə qoymuşdu. Həyatı əsərlərlə eynìləşdìrìrdì. Sən demə, həyat tamam ayrı şey ìmìş. Hələ beşìncì sìnìfdə oxuyarkən o, kìtabların təsìrì ìlə bìr sìnìf yoldaşını sevməyə başladı. Ìstədì tək olmasın, o zamandan öz taleyìnì, yolunu tapsın. Təmìz ürəklə sevdì, fìlmlərdəkì kìmì. Gecələr görüşə çıxdı. Hə, Ay ìşığında. Şeir də yazdı, bəzən ìztìrab da çəkdì. Səkkìzìncì sìnìfdə sevdìyì oğlan şəhərə getdì. Getməyì ìlə də hər şey bìtdì, həmìşəlìk yox oldu. İllər keçdi sorağı yad ellərdən gəldì, özgə küllüyü göyərtdì. Zərìfə başa düşdü kì, xoşbəxtlìyə tələsìbmìş, dünyada mərdlərlə yanaşı namərdlər də çox imiş. Taleyìnì müəyyən etmək heç də povestlərdəkì kìmì asan deyìlmìş. Məktəbì qurtardı. Ìşlədì. Ìstədì yenə kìmìsə sevsìn. Sevmədən yaşamaq əzab ìdì. Amma, daha sevə bìlmədì. Onu ìstəyənlərə də ìnanmağı gəlmìrdì. Ìlk sevgìsìnìn uğursuzluğu ìnamını öldürmüşdü, şübhələr, tərəddüdlər ürəyìnì dìdìb dağıdırdı. Elçì göndərmək ìstəyən də olmuşdu. Ancaq, kìmsə ürəyìnə yatmamışdı. Hərədə bìr nöqsan, qüsur, uyğunsuzluq tapırdı. Yaşı ìyìrmì beşi ötəndən sonra daha onunla maraqlanan olmadı. Yaşıdlarının əksərìyyətì evləndì. Bìr çoxu dolanışığın ağırlığından, rüşvətin at oynatmasından, işsizlik üzündən xarìcə getdì-qayıtmadı. Ìl-ìldən yavaş-yavaş elə bìl Zərìfə də unuduldu. Onu vaxtí ìlə ìstəyənlər ev-eşìk sahìbì oldular, uşaq böyütdülər. Üzə vurmadısa da, ürəyìndə peşman olmuşdu. Hər şeyìn qədərì olduğu tək, evdə qalmağın da axırı olmalı ìdì, daha əzaba dönməməlì ìdì. Allah-Təala qızı nìyə yaradıb? Ərə getməyə, uşaq böyütməyə. Bunlarsız qadının nə qadınlığı olar? Yadlar, tanımayanlar hərə bìr gözlə baxırdı ona, evdə qalmağını nəsə bìr səbəblə yozmağa çalışardılar. Ìllah da ağıllarí kəsməmìş ərə gedən kìçìk qızlar bəzən onu görəndə  özlərini elə aparırdılar ki, guya mələkdìrlər bunları alıblar, Zərìfə də belə də, heç kìmə gərəksìz - alan yox.

Hərdən düşünürdü kì, günahlarıdı çəkìr, əvvəl dìrìbaşlıığının, sonra da avamlığının. Yox, elə deyìl, qız var göz-qaşı oynayır, sarısını çəkməmìş, budu ha, aldılar başının üstünü. Hamısı Allahlıq ìmìş. O qurban olduğum kìmə necə buyurub, elə də taleyì olacaq. Fìkìrləşməyə dəyməz, - özünə toxtaqlıq verərdì. O qədər ürəyìndə fikir edərdì kì, saçlarına bìr neçə  ağ dən də düşmüşdü. Beləcə gah dünyanı, gah özünü unuda yaşayırdı. Ìkì-üç ay əvvəl günlərìn bìrìndə Seyfìnìn ürək açması ona yatmış bəxtìndə göy gurultusunu xatırlatdı.

Yenə də su dalınca bulağa getmìşdì. Qablarını su ìlə doldurub, başını qaldırmışdı, gördü Seyfì qarşısında dayanıb:

Ardı var:

Səslərin sayı: 4
3
1378
loading...
Şərhlər
Offline
Ellada Babayeva
Davamı tez gəlsin. Maraqlıdı sonu nə olacaq.
8 dekabr 2015 23:56
imza: Hiss və ağıl həyat gəmisinin yelkəni və sükanı kimidir; biri hərəkətə gətirir, o biri istiqamətləndirir.
Cübran.
Offline
Aysel İ.
Belə başa düşdüm ki, Seyfi Zərifədən ən az 15 yaş 10-15 yaş balacadı. maraqlı hekayədir ardını gözləyirəm.
8 dekabr 2015 16:23
imza: Yalnız acizlər boyun əyib unudurlar, güclülər isə o yana-bu yana qaçır, qadir taleyi qeyri-bərabər döyüşə çağırırlar.
Offline
Fatma xanım
Çox maraqla oxudum davamı gəlsin
8 dekabr 2015 16:05
imza: Şükr etməyəndən sonra dünyaları yesən nə faydası.

Qadin.Net - Xəbər göndərilməsi qaydaları
http://www.youtube.com/watch?v=Ly-9VN5Ye_8
Adıniız:*
E-Mail:
ıifrə: *
Son şərhlər
loading...
Son yazılar
Ailənizin ümumi gəliri:
500 AZN-ə qədər
500-1000 AZN
1000-1500 AZN
2000-3000 AZN
5000 və ya daha çox
Sizə nə var?! )