Qadin.NET / "Qocalıq" Ramiz Rövşən

"Qocalıq" Ramiz Rövşən

QOCALIQ

"Qocalıq" Ramiz Rövşən

Tənhalıq başlayır burdan o yana,

Keçdikcə keçilməz, atam balası.

Ayları, illəri tutsan boyuna,

Çayları, çölləri tutsan boyuna,

Ölçdükcə ölçülməz, atam balası.

 

Daha çoxlarıyla aram sərinlər,

Çoxları boyuma sevinməz daha.

23 yaşımda məni sevənlər

33 yaşımda sevəmməz daha.

 

Mən axı nə Çöləm, nə Yol, nə Küçə,

Mən axı hamının ola bilmərəm.

Məni sevənlərdən ötrü-ölüncə

23 yaşımda qala bilmərəm.

 

Nə qədər sözlər var sözümdən cavan,

Daha çığırmağa nəfəsim gəlmir.

Daha bu dünyada özümdən cavan

Şeirlər yazmağa həvəsim gəlmir.

 

Kiriyir, yumşalır şeirlərim də,

Qocalır misralar, sözlər mənimlə.

Dostlar cavan qalır şeirlərimdən,

qocalmaq istəmir dostlar mənimlə.

 

İlahi, qocalıq buymuş deməli,

Dostlardan səssizcə qırılır adam.

Ömür bir bulanıq suymuş deməli,

Ömür azaldıqca durulur adam.

 

İçimin-çölümün yuyulur pası,

Sətirlər göyərir bu ağ varaqda.

Nə çoxmuş ürəklə əlin arası,

Nə yaxşı, ölmədim bu aralıqda.

 

Sözlər ürəyimdən əlimə yetdi,

Bir azca soluxdu-soldu, nə olar.

Bir azca şaxlığı-şuxluğu itdi,

Heç kəs qınamasın, yoldu, nə olar

 

Daha balta kəsməz ağlım kəsəni,

Dünyanın dadını bilirəm daha.

Bu qoca dünyada hər nəfəsimi

ağacdan meyvətək dərirəm daha.

 

Son nəfəs dünyada hər şeydən şirin,

Şair də qocalır, ölür, bilirəm.

Sözündən qan iyi gələn şairin

ağzından süd iyi gəlir, bilirəm.

 

Bu dünya bir qaynar qazanmış demə,

Söndürməz odunu nə qar, nə yağış.

Dünyayla dalaşmaq asanmış demə,

Çətini dünyayla barışmağımış...

 

Ramiz Rövşən

31 avqust 2019
GO BACK