Qadin.NET / Con Frenç Sloanın rəsmləri (5)

Con Frenç Sloanın rəsmləri (5)

Con Frenç Sloanın rəsmləri (5)

Con Frenç Sloanın rəsmləri (5)

Çox gözəldir, elə deyilmi?

Con Frenç Sloanın rəsmləri (5)
Toyuqlar, gözəl mənzərə.
Con Frenç Sloanın rəsmləri (5)
Almalar çox gözəldir.
Con Frenç Sloanın rəsmləri (5)
Con Frenç Sloanın rəsmləri (5)
Balaca balıq tutur.
Con Frenç Sloanın rəsmləri (5)
Məsilər süd istəyir.
Con Frenç Sloanın rəsmləri (5)
Con Frenç Sloanın rəsmləri (5)
Gözəl ev, təmiz hava. 

 

Ardı var

10 yanvar 2016
GO BACK