Qadin.NET / "Xoşbəxt insanın hekayəsi olmaz!"

"Xoşbəxt insanın hekayəsi olmaz!"

Qadın frengi xəstəsidir, 8 uşağı var. Bu uşaqların üçü kar, ikisi kor, biri də zəka əngəllidir. Qadın hamilədir və dünyaya gələn uşaq; BEETHOVEN.

"Xoşbəxt insanın hekayəsi olmaz!"

Əyyaş bir ata, xəstə bir ana, yatılı məktəblərdə keçən yalnızlıqdan ibarət bir uşaqlıq, bitməyən depressiya və sara xəstəliyi ilə mübarizə aparan bir dahi; DOSTOYEVSKİ

"Xoşbəxt insanın hekayəsi olmaz!"

6 uşaqdan ilkidir o, iki kiçik qardaşı uşaq ikən ölür, üç bacısı Nazilər tərəfindən əzabla öldürülür. Atası ilə arasında böyük problemlər var. O isə həmişə yalnızdır. Onun adı; FRANZ KAFKA

"Xoşbəxt insanın hekayəsi olmaz!"

11 yaşında atasını itirir, babası sərt xarakterli bir insandı. Onu evdən qovur babası. Yoxsul bir həyat, 11 yaşında gəmiqayırma zavodunda köməkçi olaraq işə başlayır; MAKSİM QORKİ

"Xoşbəxt insanın hekayəsi olmaz!"

9 yaşında ikən atası tərəfindən kəmərlə şiddətə məruz qalan bir uşaq. Yeniyetmə ikən çox vaxt parklarda gecələyib. Dərisində xəstəlik var və qaraciyərində ciddi problemləri var; ÇARLZ BUKOVSKİ

"Xoşbəxt insanın hekayəsi olmaz!"

13 yaşında anası ölür, məktəbə gedə bilmir, manik depressivdir və həyatı boyunca bu xəstəliklə mübarizə aparır. Bir kitab qurdu; VİRGİNİA WOLF

"Xoşbəxt insanın hekayəsi olmaz!"

Atası borclarına görə həbsxanaya düşür. İşləyərək atasının borclarını ödəmək, ailəsinə baxmaq məcburiyyətində qalan, məktəbə gedə bilməyən bir uşaq özünü yetişdirir; ÇARLZ DİKENS

"Xoşbəxt insanın hekayəsi olmaz!"

"Xoşbəxt insanın hekayəsi olmaz."

-Umberto Eco

Tərcümə: Elfaq Hüseynli

26 yanvar 2018
GO BACK