Qadin.NET / "Məktub" şeiri

"Məktub" şeiri

MƏKTUB

"Məktub" şeiri

Sənə məktub yazıram,

Yazıram ki, bağışla...

Burda hava pis keçir,

Ara vermir yağışlar.

 

Tək yatıb, tək durmaqdan,

Bezdirmişəm otağı.

Bilirsən, pinti olur

Yalqızların yatağı.

 

Yalqızlar az yuyunur,

Gəlir yalqızlardan iy.

Çayları soyuq olur,

Yeməkləri alaçiy.

 

Çirkli ayaqqabılar,

Dibi yanmış qazança.

Bir qırıq da ümid var

Qayıdacaq haçansa.

 

Yalqız sabaha baxmır,

Arzulayır keçmişi.

Çox misgin mənzərədir

Ev yığışdıran kişi.

 

Hələ bunun gecələr,

İçib ağlamağı var.

Saçın daramamağı,

Saqqal saxlamağı var.

 

Üstəgəl pəncərədən

Gözünü yola dikmək.

Gəlməyini gözləmək,

Qadın həsrəti çəkmək.

 

Dərd ağır, hava da pis,

Ara vermir yağışlar.

Sənə məktub yazıram,

Yazıram ki... Bağışla!!!

 

Aqşin Yenisey

25 iyun 2019
GO BACK