Qadin.NET / "Get" Hüseyn Cavid

"Get" Hüseyn Cavid

 

GET

 

"Get" Hüseyn Cavid

 

Bəni anlatma ki eşq, aləmi-sevda nə imiş?

Bilirəm bən səni, get! Hər sözün əfsanə imiş.

 

Get, gülüm, get, gözəlim! Başqa bir aşiq ara, bul!

Duydum artıq sənin eşqindəki məna nə imiş!.

 

Bivəfasən, mələk olsan belə uymam daha, get!

Kim ki uymuş sana, könlüm kibi divanə imiş.

 

Yetişir, get! Bəni qəhr eyləmə, tərsa qızı, get!

Anladıq şəfqəti-ayini-məsiha nə imiş!

 

Səni bir sadədil, azadə mələk sanmış idim,

Neyləyim! Ah, könül ruhuna biganə imiş.

 

Səni təqsir edərək bir daha sevməm əsla,

Nə imiş sanki bu eşq?!Aşiqi-şeyda nə imiş.

 

Aləmi-zevqi-səfadan bana bəhs etmə,saqın

Bildik artıq bu cahan mülkü nə viranə imiş

 

 

Hüseyn Cavid

1 may 2019
GO BACK