Qadin.NET / Hüseyn Cavidin "Get" və "Qadın" şeirləri

Hüseyn Cavidin "Get" və "Qadın" şeirləri

 

QADIN

Qadın, qadın?! Onu duymaq, duyurmaq istərkən

Yaxar düşüncəmi bir şölə, bir zəhərli dikən.

Bütün həyatı çiçəkləndirən fəqət o… niçin,

Niçin əzilsin o, bilməm niçin sürüklənsin?!

Qadın-günəş, çocuq-ay…nuru ay günəşdən alır,

Qadınsız ölkə çapuq məhv olur, zavallı qalır.

Qadın əlilə fəqət bəxtiyar olur şu cihan.

O bir mələk… onu təqdis edər böyük yaradan.

O pək sevimli, gözəl, incə, nazlı bir xilqət,

Onun ayaqları altındadır fəqət cənnət:

Qadın gülərsə şu issız mühitimiz güləcək,

Sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək.

Hüseyn Cavidin "Get" və "Qadın" şeirləri

GET

 

Bəni anlatma ki eşq, aləmi-sevda nə imiş?

Bilirəm bən səni, get! Hər sözün əfsanə imiş.

 

Get, gülüm, get, gözəlim! Başqa bir aşiq ara, bul!

Duydum artıq sənin eşqindəki məna nə imiş!.

 

Bivəfasən, mələk olsan belə uymam daha, get!

Kim ki uymuş sana, könlüm kibi divanə imiş.

Yetişir, get! Bəni qəhr eyləmə, tərsa qızı, get!

Anladıq şəfqəti-ayini-məsiha nə imiş!

 

Səni bir sadədil, azadə mələk sanmış idim,

Neyləyim! Ah, könül ruhuna biganə imiş.

 

Səni təqsir edərək bir daha sevməm əsla,

Nə imiş sanki bu eşq?!Aşiqi-şeyda nə imiş.

 

Aləmi-zevqi-səfadan bana bəhs etmə,saqın

Bildik artıq bu cahan mülkü nə viranə imiş

 

Hüseyn Cavid 

6 aprel 2019
GO BACK