Qadin.NET / "Qayıtma" və "Sənin Xatirinə" şeirləri

"Qayıtma" və "Sənin Xatirinə" şeirləri

 

 

SƏNİN XATİRİNƏ

"Qayıtma" və "Sənin Xatirinə" şeirləri

Nə yazsam sevgidən yazır

Qələm, sənin xatirinə.

Hicrandan boynu bükülü

Mənəm, sənin xatirinə.

 

Yolumu duman bağlasa,

Köksümü həsrət dağlasa,

Gözlərimdə sel çağlasa,

Gülləm, sənin xatirinə.

 

Gəl yandırma gülün ilə,

Çox oynama külüm ilə,

Son tikəmi sənin ilə

Bölləm, sənin xatirinə.

 

Bilmirəm, mələksən, nəsən,

Can verərəm, can istəsən.

Bircə kəlmə öl söyləsən,

Ölləm sənin xatirinə..

 

QAYITMA

"Qayıtma" və "Sənin Xatirinə" şeirləri

İndi ki, gedirsən son bahar kimi,

Qayıtma geriyə durnalar kimi,

Yaşa zirvələrdə, yaşa qar kimi,

Çevrilib yağışa, selə qayıtma

 

İllərim nahaqdan ötdü səninlə,

Demirəm ömür-gün bitdi səninlə,

Getdin, nəğmələrim getdi səninlə,

İndi qəmli öten telə qayıtma

 

Sən gəldin ömrüme duman, çən kimi,

Yaşarsan saçıma düşən dən kimi,

Barı bundan belə yaşa mən kimi

Qoxlayıb atdığın gülə qayıtma...

 

Nüsrət Kəsəmənli

1 oktyabr 2018
GO BACK