Qadin.NET / Dünya (şeir)

Dünya (şeir)

 

 

Dünya (şeir)

 

 

Nədir insanlara çəkdirdiklərin,

Daha dözülməzdir cəfana dünya.

Keçmir açsüzəndən ələdiklərin,

Güvənin itirib vəfan a dünya.

 

***

Bostançı bostandan bəhər gözləmir,

İgidlər oylaqda kəhər gözləmir,

Bəşər bundan acı zəhər gözləmir,

Söylə harda qaldı səfan a dünya.

 

***

 

Dünya (şeir)

 

 

Yenə zalımların meydan ulayır,

İtlərə qoşulub pişik ulayır,

Fağırın içdiyi suyu bulayır,

Dərdlərə tapılmaz şəfa a dünya.

 

***

İndi süfrələrdə qəmdi aşımız,

Ağarıb göz üstə qələm qaşımız,

Daha nələr çəkər görən başımız,

Sualı cavabsız bivəfa dünya.

 

***

Harda ədalət var, de harasında,

Qalmışıq göy ilə yer arasında,

Yetər yaşadığın üz qarasında,

Bitir oyunları bu dəfa dünya.

Fərqanə Yusifqızı

5 oktyabr 2017
GO BACK