Qadin.NET / Qiyamət Gecəsinin Səhəri

Qiyamət Gecəsinin Səhəri

 

Qiyamət Gecəsinin Səhəri

 

Tanrılar dizinə döyür, yolur saçını mələklər

At əvəzi it oynadır küçədə kefli küləklər

Boş-boşuna cırıldayır, yellənir boş yelləncəklər

Səbəb: gedənlər getdilər, bir daha dönməyəcəklər

 

İldırım yumruqtək dəyir, gecənin yırtıq köksünə

Bir vaxt ərşə çəkilənlər qayıdırlar yer üzünə

Doğmalıqlar yoxa çıxıb, hamı ögeydir özünə

Vurnuxur qorxu içində yalqızlar, tənhalar, təklər

Səbəb: gedənlər getdilər, bir daha dönməyəcəklər

 

Zühurlar…qiyamətlər…qeybolmalar… fanilər…

Qarışıb bir-birinə əbədilər, anilər

Qurbanlar caniyə dönüb, qurban olub canilər

Zalım olub mərhəmətlər, köməksiz qalıb köməklər

Səbəb: gedənlər getdilər, bir daha dönməyəcəklər

 

Açılıb sirlərin üstü, quma dönüb nə ki daşmış

Nə gələn varmış, nə gedən! Qəbirlərin içi boşmuş

Dünya ər-arvad dünyası – sevgiləri əldən düşmüş

Cocuğu yerdə iməklər, Tanrısı göydə iməklər

Səbəb: gedənlər getdilər, bir daha dönməyəcəklər

 

Günəş içində gəzdirir ən əbədi qaranlığı

O taydan bir quzu səsi titrədir boz dumanlığı

Bu səs – itkinlik fəryadı, həm tapılmaq gümanlığı

Hardasa bir ac canavar şöngüyüb qismətin bəklər

Səbəb: gedənlər getdilər, bir daha dönməyəcəklər

 

Nəhəng bir dağ da laxladı, aşdı göydə tozu qaldı

Qayalarının altında zirvə adlı arzu qaldı

Dünyanın qanı qurudu, nə qurd, nə də quzu qaldı

Qarışqalarda əzildi. Sındı ən kiçik dirəklər

Səbəb: gedənlər getdilər, bir daha dönməyəcəklər

Aqşin Yenisey

13 aprel 2017
GO BACK