Qadin.NET / Üzün yoxdursa

Üzün yoxdursa

 Üzün yoxdursa

Bax


Qəlbindəkin deməyəndə nə olar?

Səndən ötrü candan keçən “lala” bax.

Əsir olub bir baxışın dalınca,

Qoyma gözlərimi yolda qala, bax.

*** 

Nə günahım gözəlsən ki, göz düşüb,

Gizlətmişəm neçə yerdə söz düşüb,

Həsrətindən nə  zamansa köz düşüb,

İnanmırsan sinəmdəki xala bax.

*** 

Daş görmədim soyuq ola, necə sən,

Vaqif səndən üz döndərsə necəsən?

Nə bilirsən ürəyimdə  necəsən,

Güzgüdürmü, verim, deyim, ala, bax. 

 

Üzün yoxdursa


Siz mənə verməyin şairlik adın

 

Hələ yazmamışam bir neçə sətir,

Tez mənə  verməyin şairlik adın.

Hələ bir misram da saçmamış ətir,

Siz mənə verməyin şairlik adın.

*** 

Hörmətin saxlayaq biz bu sənətin,

Bu ad Nizaminin, Füzulinindi.

Bizdən şair olar? – çətindi, çətin,

Demirəm ki, yoxdur şairlər indi,

Bu ad Nizaminin , Füzulinindi.


 

Üzün yoxdursa

 

Üzün yoxdursa   

Gəlmə üstümə də, gələ bilməzsən, 

Nəyə də  gələsən  sözün yoxdusa. 

Qoy heç yanımda da izin qalmasın, 

Mənim ürəyimdə izin yoxdusa. 

*** 

Mənə, mən yananda  yanaydın gərək,

Sən donub buz oldun, mən yandqca tək,

Özündən xəcalət çəkirsənsə çək,

Sənin bir ovucluq közün  yoxdusa.

***

Uğursuz bir ömür bitdi bilmədin,

Aradan bir  sevgi itdi bilmədin,

Dünyadan bir dünya getdi bilmədin,

Neynirsən axtarıb, gözün yoxdusa.

 ***

Mənim nəzərimdən heçnə qaçmamış,

Bir ürək çürütdün, onu açmamış.

Qoy elə ayrılaq vidalaşmamış,

Etiraf etməyə üzün yoxdusa.

 ***

Elə istəyərdim gül-çiçək dərim,

Hər səhər  Vaqifdən sənə göndərim,

Səni ilahəyə necə dondərim,

Sənin özlüyündə özün yoxdusa.. 

 

                                                                                                                            Vaqif Hüseynoğlu Səlimov

6 sentyabr 2015
GO BACK