Qadin.NET / Gəlmə

Gəlmə

Gəlmə

Gəlmə 

Gəlmə mehribanım ,gəlmə əzizim,

Gəlmə, gözlərimin didəsi , gəlmə.

Daha  öyrənmişəm sənsizliyinə,

Sənki, gedəsisən, gedəsi, gəlmə.

 ***

Nə sən sən deyilsən, nə də mən mənəm,

Özgəyik xatirə dəftərimizdə 

Sən necə gözəlsən, mən  necə  şənəm,

Kağızca etibar olmayıb bizdə.

 ***

Gəlmə, xəyallardan enim yerimə,

Seyrəlib həsrətin dumanı , çəni.

Gəlmə, görəcəksən mənim yerimə,

Bir qoca bükülüb gözləyir səni. 

 

Gəlmə

Xəsis təbiət 

Xəsis təbiətin verdiyi paya,

Bir ömür nədirki, neyləyəsən də.

Vaxta ha yalvar ki, ayaq saxlaya,

O karvan deyil ki, eyləyəsən də.

 ***

Mənalı, mənasız keçən günlərim,

Ayların , illərin sayından çıxır.

Acı göz yaşıda içən günlərim,

Bir qırıq ömürün payından çıxır.

 ***

Ömrün baharından gözün doymamış,

Bir də görürsən ki, qışı gəlibdir.

Bir qarğa ömrü də bizə qıymamış,

Onun nəyindənsə xoşu gəlibdir.

 

Gəlmə

Dindirməyin

Dindirməyin, qəribəyəm,

Ağladacam, güldürəcəm.

Yarı sevinc, yarı qəməm,

Yarı-yarı böldürəcəm.

 ***

Nə açıram, nə bükürəm,

Qəm biçirəm, qəm əkirəm,

Nə bilirsiz nə çəkirəm,

Nəyinizə bildirəcəm.

 ***

Bu dünyada nə gəzmişəm?

Zülüm verib mən dözmüşəm.

Kədərindən də bezmişəm,

Yaxın gəlsə, öldürəcəm!

 

Vaqif Hüseyin oğlu Səlimov

1 avqust 2015
GO BACK