Qadin.NET / Son qazancım

Son qazancım

 

Son qazancım

 

Nə lazım?

Can verib həyatdan köçən insana,

Çəpəki baxaraq gülmək nə lazım?

Dərdini hər kəsə açan insana

Dünyanın sirrini bilmək nə lazım?

 

Hansı canlı çəkir insan çəkəni,

Heç kəs tikə bilməz fələk sökəni.

Əsli olan yeməz haram tikəni,

Günahı günahla silmək nə lazım?

 

Zülfüqar, seçilmir ömür röyadan,

Yolu düzgün yeri, uçma qayadan.

Tapılsa min illik ölü oyadan,

Yenidən dünyaya gəlmək nə lazım?

 01.01.1991

Ölməmiş

 

Ulu Tanrı hələ dəymə canıma,

Dərdimi, qəmimi yazım ölməmiş.

O dünyada kim gələcək yanıma?

Səslənsin söhbətim, sazım ölməmiş.

 

Hanı qiymət verən gədaya, şaha,

Kimlər saray tikir, gör kimlər kaha?

Ümüd qalmasa da, gələn sabaha

İstəməm çox şeyi yozum ölməmiş.

 

Taleyim gör məni gətirdi hara,

Min təbib yığışsa, edəmməz çara.

Həsrətin çəkdiyim doğma diyara

Gedib məzarımı qazım ölməmiş.

 

Olub keçənləri saldıqca yada,

Ürəyim dözməyir aha, fəryada.

Zülfüqaram, bir qəvvazam dəryada

İnanma yolumu azım, ölməmiş.

  6.10.1990

 

 

Son qazancım

 

Son qazancım

Çək-çevir eylədim ömrün qışında,

Günahım dünyaya gəlməyim imiş.

Xoş günüm, sən demə, uşaq yaşımda

Səbəbsiz ağlayıb gülməyim imiş.

 

Gecəli-gündüzlü yuxusuz qaldım.

Həyat dəryasından dərsimi aldım.

Dövran döndü, nadanlığa alçaldım,

Diriykən bu mənim ölməyim imiş.

 

Düşdüm burulğana, selə, axına,

Görmədim bir kimsə gəlsin yaxına.

Hədəf olmağım da namərd oxuna,

Hamını özümtək bilməyim imiş.

 

Bir görün kim kimi çəkib sürüdü,

Bəlalı başımı duman bürüdü.

Zülfüqar, havayı ömrün çürüdü,

Qazancın göz yaşı silməyin imiş. 

 Müəllif: Zülfüqar Zülfüqarov

11 iyun 2014
GO BACK