Qadin.NET / Qovma məni pəncərəndən

Qovma məni pəncərəndən

Qovma məni pəncərəndən

Dünya, sənin pəncərəndən 

Qoy doyunca baxım sənə.

Həyat mənə dar olubdur,
Qayğılarım cox olubdur,
Gözüm sanki kor olubdur.
Görməmişəm səni hələ, 
Qoy doyunca baxım sənə. 

Nə tez keçdi uşaqlığım,
Nə tez keçdi cavanlığım,
Qonaq gəlir qocalığım.
Doymamışam səndən hələ.
Qoy doyunca baxım sənə. 

Qovma məni pəncərəndən

Qəm-qüssəndən qaçırt məni
O sehirli xalçan üstə 
Xoşbəxtliyə uçurt məni. 
Göstər mənə gülüşünü,
Yoxusunu, enişini 
Bu dünyanın gərdişini. 
Doymamışam səndən hələ 
Qoy doyunca baxım sənə. 

Dünya, sənin sirrin nədir? 
Dünya, sənin sehrin nədir? 
Əfsanəsən, nağılmısan? 
Bir cavabsız sualmısan?! 

Qovma məni pəncərəndən

Axı sənin pəncərəndən
Gedən bir də gələ bilməz.
İstəsən də gələ bilməz, 
Səsləsən də gələ bilməz,
İzi qalar, sözü qalar 
Bir quruca adı qalar.
Qovma məni pəncərəndən 
Doymamışam hələ səndən. 

Ölümünü vermə səssiz,
Vermə vaxtsız-vədəsiz,
Qoyma məni pəncərəsiz.
Doymamışam səndən hələ 
Qoy doyunca baxım sənə.

Qovma məni pəncərəndən

Göz yaşları

Axma belə, göz yaşlarım,
Gizlən yenə əvvəlkitək.
Gözlərimdən ürəyimə 
Gedən yolla qayıt geri.
Ürəyimin sən isimli 
Ümmanına qayıt geri. 
O ümman ki, sahilindən
Bir kimsənin xəbəri yox. 
Sakit-sakit ləpəsindən 
Bir kimsənin xəbəri yox.
O ümman ki, ürək adlı qayasına 
Çırpıldıqca nalə çəkən dalğasından 
Bir kimsənin xəbəri yox. 

Qovma məni pəncərəndən

Axma belə, göz yaşlarım.
Sən axdıqca alçalıram,
Əzilirəm, kiçilirəm.
Damla-damla axdıqca sən, 
Damla-damla əriyirəm. 
İstəmirəm qarşımdakı görsün səni. 
İstəmirəm heç özüm də görəm səni. 
Axma belə, göz yaşlarım, qayıt geri. 
Ürəyimin sən isimli 
Ümmanına qayıt geri. 
Bir kimsənin bilmədiyi 
Duymadığı, görmədiyi 
O ümmana, 
O ünvana,
Öz yuvana qayıt geri.... 

Müəllif: Nəcibə-Vüsal
Sumqayıt

4 may 2014
GO BACK