Qadin.NET / Yaralı göyərçin

Yaralı göyərçin

Yaralı göyərçin

Yaralı göyərçin

Ay mənim göyərçinim!!! 
Sən indi can üstəsən. 
Həm də qərib yerdəsən 
Yaxsı ki ,dilin yoxdur 
Yoxsa dediyin sözlər 
Yandırardı yaxardı , 
Mənim kövrək könlümü. 

Qanadından vuruldun,
Uca bilməzsən daha. 
Doğmaların yanına 
Cata bilməzsən daha. 
Ay mənim göyərçinim. 
Hardadır sənin anan? 
Hardadır sənin atan?
Bacın qardaşın varmı?
Yaman tənha qalmısan. 
Ürəyim dözmür daha 
Gözlərim baxa - baxa 
Yanımda can üstəsən 
Həm də qərib yerdəsən. 

Yaralı göyərçin

Ay mənim göyərçinim 
İnsanlar dildən anlar. 
Quşlar gözlərdən anlar. 
Anan gözünə baxsa 
Duyardı son sözünü, 
Parçalardı köksünü. 
Yaralı qanadina 
Bəlkə məlhəm edərdi 
Canınıda verərdi. 

Ömrünə azca qalıb 
Yanımda can üstəsən 
Həm də qərib yerdəsən. 
O ürkək gözlərini 
Unutmaq olacaqmı?
Sızlayan qanadını 
Sağaltmaq olacaqmı?
Yaman üzdün qəlbimi 
Artırdın dərd qəmimi. 
Sənə verilən ömür
İndi sona yetəcək, 
Bir ağac yuvasında 
Balasını gözləyən, 
Bir ananın gözləri 
Yollara dikiləcək 
Ay mənim göyərçinim!!!

Yaralı göyərçin

Səndən uzaqlarda

Səndən uzaqlarda yaşayıram mən 
Sənsizlik dünyasi nə yaman ağır. 
Sən bahar qoynunda gülümsəyirsən 
Mənimsə ömrümə yenə qar yağır. 

Gəl səni gözləyir bu dəli könlüm 
Gəl ömür dəftərim yazısız qalıb. 
Gəl ki, ölsəm belə yanında ölüm 
Gəl məhəbbət bağım baharsız qalıb. 

Yaralı göyərçin

Gəlsən quruyacaq yas da gözümdə 
Gəlsən ürəyimə can verəcəksən. 
Bəxtsiz taleyimdə doğan günəşdə 
Qəlbinin buzunu əridəcəksən.. 

Gəlməsən sənsizlik yükünü gülüm, 
Həsrətlə, hicranla daşıyacağam. 
Taleyin hökmünə boyun əyərək, 
Səndən uzaqlarda yaşayacağam..... 

Müəllif: Nəcibə Vüsal

6 aprel 2014
GO BACK