Qadin.NET / Sonuncu görüş

Sonuncu görüş

 

Sən gedirsən...

 

         Uzaq-uzaq ünvanlara

Qanadlanmış xəyal kimi, duyğu kimi

Sən gedirsən...milyon-milyon xatirənin arasından,

Sən gedirsən, icin-icin həsrətinlə qaysaqlanmış ürəyimin yarasından.

Sən gedirsən...

                      Söylə neyçün?

Söz demədən, son sözünü söyləmədən

                       Niyə belə edirsən?

İçimdəki harayımı ovutmadan axı hara gedirsən?

                        Getmə dayan...

Heç olmasa qoy əksini gözlərimə həkk eyləyim,

                         Bir az gözlə...

Bu məhhəbbət oylağını əvvəlki tək qoy səninlə

                          Tərk eyləyim.

Əgər getsən hayqıraram, kükrəmiş bir dəniz kimi

                            Vulkan kimi,

Dəli kimi qıy vuraram, balasından ayrı düşmüş yaralı bir tərlan kimi

                             Getmə dayan!

Heç olmasa son dəfə də gözlərinə baxım barı,

Birdə çətin görə biləm, gözlərimə qəsd eyləyən baxışları

                              Sən gedirsən...

Düşünmürsən qəm karvanı, taleyimə cığır salar, yol salar

Hicran ağac qurdu tək ürəyimi parçalar.

Yadındamı? İlk görüş?

Səni gizli süzərdim

Baxışımı boynuna mirvari tək düzərdim,

Sənə çiçək dərəndə kədərlənib durardın,

Gülü dərməzlər deyib,

Hay-həşir qoparardın,

Məni suçlu sanardın.

İndi mənim taleyim bir gülə dəyməz oldu,

Üzülməyən iradəm, yenə üzülməz oldu.

Ümüdümü qırmağa bəlkə savab deyirsən?

Sənki rəhimdil idin niyə belə edirsən?

Gəl aparma özünlə daha belə günahı,

Tutar səni, tez tutar əzablarımın ahı

Sən gedirsən...

Elə bil dünya işıqsız qalır, yaraşıqsız qalır,

Kədər adlı dünyama, yeni kədər boylanır.

Vədənin yel qanadında

Gəldi çatdı sonuncu an,

Mənsə yenə yalvarıram

Dayan!dayan! bir az dayan!

Sən gedirsən...

Asta-asta, aram-aram

Düşünməki daha varam

Səndən sonra sənsizlikdə

Bir əbədi yadigaram!

 

Qayıtma daha

 

Çıxıb  getdinsə birdəfəlik get,

Bu sınıq qəlbimə qayıtma daha.

Məni tərk etdinsə, ömürlük tərk et,

Məhv olmuş dünyama qayıtma daha.

 

Sev bir başqasını, sev məndəndə çox,

Etdiyin günahçün sən Allahdan qorx.

Sənə bir damlada artıq sevgim yox,

Boş qalmış qəlbimə qayıtma daha.

 

Peşiman olsanda sən məni unut,

Axan göz yaşımı sevginlə qurut.

Uzaqdan sən mənim könlümü unut,

Ümüdsüz qəlbimə qayıtma daha!

 

Müəllif: Abbas Alazanlı

17 iyul 2013
GO BACK