Qadin.NET / "Bəli əsəbiyəm!" Bəxtiyar Vahabzadə

"Bəli əsəbiyəm!" Bəxtiyar Vahabzadə

 

"Bəli əsəbiyəm!" Bəxtiyar Vahabzadə

Mənə "əsəbisən" deyən düz deyir

Mənim nöqsanımı demək istəyir.

Söz atdın...

Könlümdə qopdu zəlzələ,

Bilmədim,nə zaman çıxdım özümdən

Toxundun könlümə

üstəlik hələ

Deyirsən, lal olum, qışqırmayım mən?

Dəmir dəmirdi ki, toxunsan əgər

O da cingildəyər, o da səslənər.

Mən ki istəmərəm bir ürək sına

Əsəbiyəm,

Çünki həyəcanım var.

Hardasa bir haqqın tapdanmasına

Mən dözə bilmərəm isti qanım var

Mənə biganədir soyuqqanlılıq

Hər şeyə öz ölçüm, öz tərəzim var

Sənin qərəzinin mənə dəxli yox

Mənim öz görüşüm, öz qərəzim var.

De, necə od tutub alışmayım mən-

Fikirsiz, məsləksiz ölü canlara?

Bəli, əsəbiyəm, heç çəkinmədən

Mənim əqidəmə toxunanlara

Dünyaya gəlmişəm, qanam.

Anladım,

Ürəyim od tutub yanar.

Bəli,əsəbiyəm, çünki insanam,

Mənim nifrətim var, məhəbbətim var.

Quzuya da bəli?

Qurda da bəli?

Deyirsən, olmasın baxışım mənim?

Nöqsanım budursa əgər...

Deməli,

Ancaq naxışımdır yalnışım mənim.

 

 

Bəxtiyar Vahabzadə

 

28 aprel 2020
GO BACK