Qadin.NET / Qızım mənim – başımın tacı

Qızım mənim – başımın tacı

Qızım mənim – başımın tacı

Evdə analar uşaqları ilə daha çox təmasda olurlar. Məhz bu səbəbdən də övladın tərbiyəsində yol verilən səhvlərə görə ən birinci günahlandırılan şəxs ana olur. Qız uşaqlarının tərbiyəsində anaların məsuliyyəti daha çoxdur. İstər evdə, istərsə də kənarda qızlar onları maraqlandıran suallarını birbaşa analarına ünvanlayırlar. Bu zaman isə suallara düzgün və ətraflı cavabların verilməsinə çalışmaq lazımdır. 

Bu sualların içərisində bəzən anaları “qorxudan” suallar da olur. Belə vaxtlarda tez uşaqların üstünə düşür, bunu haradan və kimdən öyrəndiyi ilə maraqlanırlar. Beləliklə, uşaqları məlumatlandırmaqdan daha çox qorxudurlar. Uşaq isə artıq bildiyini və öyrənmək istədiyini anasından deyil, kənardan öyrənməyə meylli olur. Uşaqda belə bir fikir formalaşır ki, bəzi söhbətləri evdə valideynlərlə etmək olmaz, bəzi sualları valideynlərə ünvanlamaq olmaz. Bu söhbətlər “adam yanında” edilməli söhbət deyil. Bəs uşaq bu informasiyanı haradan və kimdən öyrənməlidir?

Qızım mənim – başımın tacı

Belə olduğu halda internetdən düzgün olmayan istifadə və ya arzuedilməz rəfiqələrlə münasibət yarana bilər. Nəticədə isə uşaq özünə lazım olduğundan da daha artıq və zərərli informasiya əldə edər. Bəs belə olan halda nə etməli?

Ailədə qız uşağının doğulması artıq evdə sevgi və harmoniyanın yaranması deməkdir. Bu uşağın tərbiyəsi onun doğulduğu ilk gündən başlayır. İlk gündən tərbiyə gələcək qadının, ananın formalaşmasına yönəlməlidir. Amma qız uşağının tərbiyəsi dedikdə, onun təkcə cinsi tərbiyəsi nəzərdə tutulmur. 

Məlumdur ki, qız uşaqlarında cinsi oyanma daha tez başlanır. Məhz bu səbəbdən də onlarla münasibətdə daha ehtiyatlı olmaq lazımdır. Qızlar özlərində baş verən dəyişikliyə müxtəlif münasibət bəsləyə bilərlər. Bu hər şeydən əvvəl hər uşağın özünün psixoloji hazırlığından asılıdır. Ana bütün bu prosesləri öz qızına olduğu kimi başa salmalıdır. Olduğu kimi deyəndə hər şeyi çılpaqlığı ilə danışmaq nəzərdə tutulmur. Bu zaman istər-istəməz uşaqda bilmədiyi və indiyə qədər məlumatı olmayan məsələlərə qarşı xüsusi maraq yarana bilər. Təbii olaraq, bu da xoşagəlməz hadisələrlə nəticələnər.

Yetkinlik dövründə qızlar hər sözdən daha tez inciyir, daha tez küsür, daha həssas olurlar. Ona görə də bu zaman qızlara qarşı xüsusən diqqətli davranmaq lazımdır. Qız uşağında baş verən dəyişikliklər, onun hərəkətləri haqqında başqalarının, xüsusən qohumların yanında danışmaq, hamının yanında uşağı utandırmaq olmaz. Bu zaman siz onun izzəti-nəfsini yaralaya bilərsiniz. Bu isə onun nəinki psixologiyasına, həmçinin gələcək həyatına ağır zərbə vurmuş olar.  

Qızım mənim – başımın tacı

Qızlara müəyyən qədər sərbəstlik vermək lazımdır. Amma bu, heç də onların nəzarətsiz buraxılması anlamına gəlməməlidir. Ana həmişə öz qızını nəzarətdə saxlamalı, lakin təzyiq göstərməməlidir. Qızının seçimlərinə hörmətlə yanaşmalı, yeri gəldikcə onu istiqamətləndirməlidir. Xüsusən qız uşaqları rəfiqə seçərkən ananın məsləhətlərinə ehtiyac duyurlar. Çünki səhv seçilmiş rəfiqə qızın həyatına, dünyagörüşünə mənfi təsir göstərə bilər. Çalışmaq lazımdır ki, uşaqlar evdə valideynlərindən söz gizlətməsinlər. Ana qızın hər şeydən əvvəl rəfiqəsi olmalıdır.

Axı qızlar həmişə saflığın, təmizliyin simvolu olublar. Qızlıq qüruru, qızlıq namusu, isməti əyilməz, müqəddəs sayılıb. "Qız kimi utancaq, qız kimi həyalı" deyib babalar...

30 aprel 2014
GO BACK