Qadin.NET / Ailə insana nə üçün lazımdır?

Ailə insana nə üçün lazımdır?

    Ailə insana nə üçün lazımdır? - sualının mənası qəribə də görünsə bizУ™ aydındır. Ailə xoşbəxt olmaq və xoşbəxt uşaqlar tərbiyəetmək üçündür.

Ailəsiz xoşbəxtlik yoxdur, ola da bilməz. Statistika çox maraqlı bir qanunauyğunluq müəyyən etmişdir. Evli kişilər və qadınlar subaylara nisbətən daha çox yaşayırvə daha az xəstəlУ™nirlУ™r. MУ™sУ™lУ™n, 35-44 yaşlarında evli kişilərə nisbətən subaylar kişilər arasında ölənlərin sayı 2,5, dul kişilər arasında 3,2, boşanmış kişilər arasında isə 2,8 dəfə çoxdur. Həmin yaş dövründə evli qadınlara nisbətən subay qadınlar arasında ölənlərin sayı tУ™xminУ™n 2, dul qadınlar arasında 1.8 dəfə, boşanmış qadınlar arasında isə 1,9 dəfə çox­dur. Evli kişi və qadınlara nisbətən subay və boşanmış adamlar arasında xəstУ™lik hallarına daha çox tУ™sadüf olunur. Bu şübhУ™siz ki, müxtУ™lif sУ™bУ™blУ™rlУ™ bağlıdır. Lakin həmin səbəblərdУ™n danışarkən ailənin sağlam psixoloji iqliminin əhəmiyyətini xüsusən qeyd etmək lazımdır.

 Ailə insana nə üçün lazımdır?

  Abxaz atalar sözündУ™ deyilir: «Çox yaşamaq istУ™yirsУ™nsə, daТ»a çox qatıq iç». Lakin kompleks tədqiqat zamanı alimlərin diqqətini abxazların adУ™t və ənənələri daТ»a çox cəlb etdi. Abxazlarda qocalara böyük Т»örmУ™t bəslУ™yirlУ™r. Onlar Т»əmişə qayğı ilУ™ əТ»atУ™ olunurlar. Uşaqları Т»eç vaxt cУ™zalandırmırlar və danlamırlar, onları ancaq tərifləyirlər. Əgər yaşlılar uşağı tərifləmirlərsə, onlar bunu ən ağır tənbeТ» kimi başa düşürlər.

    Boşanma Т»alları vУ™ ailУ™nin dağılması tУ™Т»lükУ™si У™n çox azuşaqlı vУ™ ya uşaqsız ailУ™lУ™rdУ™ tУ™sadüf olunur. Bu da bir Т»У™qiqУ™tdir ki, boşanma Т»allarının artması У™r vУ™ arvadda, ilk növbУ™dУ™ qadınlarda uşaq dünyaya gətirməsinə mane olur. Boşanmanın baş verУ™ bilУ™cУ™yi tУ™Т»lükУ™ qadınlarda uşaqlarla tУ™k qalmaq qorxusu yaradır.

    Boşanma sУ™bУ™blУ™rinin tУ™Т»lilinУ™ əsasУ™n tУ™dqiqatçılar belУ™ nУ™ticУ™yУ™ gУ™lirlУ™r ki, bu gün У™rlУ™ arvadın qarşılıqlı münasibУ™tlУ™rinУ™ maddi-mУ™işУ™t amillУ™rinin təsiri azalır vУ™ eyni vaxtda ailУ™dУ™ mənəvi-psixoloji münasibУ™tlУ™rin əТ»У™miyyУ™ti artır. Bu yaxınlarda aparılmış sosioloji tУ™dqiqatların birindУ™ ailУ™nin dağılmasının başlıca sУ™bУ™bini müУ™yyУ™nlУ™şdirmУ™yУ™ cУ™Т»d göstУ™rilmiş vУ™ belУ™ bir nУ™ticУ™ alınmışdır:

- Ümumi baxış vУ™ marağın olmaması;

- XarakterlУ™rin uyğun gəlməmУ™si;

- Ər-arvadlıq vУ™zifУ™lУ™rinУ™ yüngül münasibУ™t vУ™ s.

    İxtilaflar dağıdıcı olur. Ona görУ™ dУ™ ailУ™dУ™ yaranmış vУ™ziyyУ™ti tУ™mkinlУ™ vУ™ şüurla təТ»lil etmək, aradan qaldırmağa çalışmaq lazımdır. Bunun üçün kin-küdurУ™tdУ™n, hikkУ™dУ™n qaçmaq, mУ™nfi emosiyaları tУ™nzim etmУ™yi, bir-birinin mövqeyini, vУ™ziyyУ™tini vУ™ У™Т»valını anlamağı bacarmaq lazımdırdır. MübaТ»isУ™ zamanı bir-birinУ™ şər atmaq xüsusilУ™ yolverilməzdir. Barışandan sonra Т»У™min sözlУ™r üçün, vurduğun lУ™kУ™ üçün Т»ökmУ™n xəcalУ™t Т»issi çУ™kУ™cУ™ksiz.

MУ™Т»У™bbУ™t sönmüşsУ™, birgУ™ yaşayış mümkün deyilsУ™, çalış­maq lazımdır ki, boşanma xoşluqla, ixtilafsız, dava-dalaşsız keçsin. Bir çox kişilУ™r vУ™ qadınlar boşanarkən ağıllı və Т»umanist qУ™rara gУ™lirlУ™r. Onlar bir-birlУ™rinУ™ Т»örmУ™t va dostluq Т»isslУ™ri bУ™slУ™mУ™kdУ™n boyun qaçırmırlar. Belə bir qarşılıqlı, münasibəti duyan uşaqlar da ana və atanı sevir.

Ailə insana nə üçün lazımdır?

     Uşaqlar böyüyУ™n evdУ™ ixtilafların kУ™skinlУ™şmУ™si xüsusilУ™ tУ™Т»lükУ™lidir. BelУ™ vУ™ziyyУ™t onların mУ™nəviyyatını pozur. BelУ™liklУ™, uşaqlar valideynlУ™rin Т»iss vУ™ münasibУ™tlУ™rinin özbaşınalığına qarşı etiraz edirlər. Bu da У™dalУ™tlidir. Onların bir valideynУ™ deyil, Т»У™r iki valideynУ™ ata vУ™ anaya eТ»tiyacı vardır. DigУ™rinin dУ™ onu sevmУ™sini, У™zizlУ™mУ™sini istУ™yir. AilУ™ dağılan zaman У™zab, iztirab uşaqların payına düşür. Ona görУ™ dУ™ ata vУ™ ana labüd mübaТ»isУ™dУ™ Т»У™ddi aşmamaq qУ™rarını qУ™bul edirsУ™, nУ™inki uzaqgörУ™n olurlar, Т»У™m dУ™ öz uşaqlarına Т»У™qiqi mУ™Т»У™bbУ™tlУ™rini büruzУ™ verirlУ™r. 

Ailə insana nə üçün lazımdır?

Sonda hər kəsə sağlam və uzunömürlü ailə arzu edirəm. 

8 fevral 2013
GO BACK