Qadin.NET / Sizcə insanlari ikiüzlü olmağa nə vadar edir?

Sizcə insanlari ikiüzlü olmağa nə vadar edir?

Sizcə insanlari ikiüzlü olmağa nə vadar edir?


Canlı həyat faktları yaltaq,ikiüzlü adamların bəzi hallarda müvəqqəti də olsa həqiqətən müvəffəqiyyətlər qazandığını göstərir.Lakin yenə məhz həmin həyat faktları göstərir ki,əvvəla belə müvəffəqiyyətlər çox az davam edir.Çünki el arasında deyildiyi kimi ,yaltaq,ikiüzlü adamlar hamını özlərindən razı salmağa çalışsalar da,əslində heç kimi özlərindən razı sala bilmirlər,bəzən hətta özlərinə qarşı açıqca nifrət doğururlar.Yaltaq və ikiüzlü adamlar həyatda xoşa gəlmək,vəzifəli şəxsin rəğbətini qazanmaq üçün çox manevr etməli,müxtəlif donlara girməli,bəzən də aşkar sürətdə alçaq vasitələrə əl atmalı olurlar ki,bu da öz növbəsində çoxlu hədər vaxt,enerji və əsəb itkisinə səbəb olur.Necə deyərlər bunun zərəri qazancından çox olur.Yaltaq və ikiüzlü adamlar bir qayda olaraq həmişə öz fikir və əqidələrini gizlətməli olurlar.Əqidə və fikri daim gizlətmək cəhdi isə insanı psixi cəhətdən yorur,mübarizəni xaricə deyil,daxilə çevirir,həyatı maraqsız,üzücü,yorucu və mənasız edir.Belə adamlar bir qayda olaraq öz qüvvələrinə və imkanlarına deyil,başqasının mərhəmət və rəğbətinə güvənirlər.İnsan üçün ən vacib olan müstəqilliyi əllərindən alır,daxili səfərbəylikdən məhrum edir.Başqasının mərhəmət və rəğbəti isə heç vaxt insana etibarlı dayaq ola bilməz.

Bütün bunlar göstərir ki,yaltaqlığı və ikiüzlülüyü fərasət,zirəklik kimi düşünmək son dərəcə yalnış və zərərlidir,insan şəxsiyyətini alçaltmaq deməkdir.Ömür boyu həyatla oynamaq,hətta özünə qarşı da səmimi olmamaq insan həyatını tam mənasız edir.Çünki,daim ikiüzlülük edən,həyatda həmişə artist kimi çıxış edib heç vaxt öz rolunu oynamayan,yad rolunda çıxış edən,həmişə səmimiyyətdən uzaq olan adam əslində öz ömrünü yaşamır,onun ömrü saxta olur.Sizcə insanlari ikiüzlü olmağa nə vadar edir?

Niyə görə insanlar düşüncələrini içlərindən gəldiyi kimi yox,qarşi tərəfə xoş getsin deyirlər?
22 avqust 2010
GO BACK