Qadin.NET / Ailə bağlarını gücləndirmək üçün ...

Ailə bağlarını gücləndirmək üçün ...

İş və ev həyatını nizamlamaq

Günümüzdə valideynlər ev və iş həyatınızı nizamlamaq üçün çətinlik çəkirlər. Ev və iş arasındakı nizamsızlıq ailə bağlarının zəifləməsinə səbəb olacaqdır. Yorğunluğun ailə münasibətlərinə əks olunmasının qarşısını almaq üçün ev və iş həyatında arasında nizam olmalıdır.

Sərhədləri müəyyənləşdirmək

Sərhədləri müəyyənləşdirmək ailə fərdləri arasındakı hörmətin inkişafına, eqo və güc davalarının baş verməməsinə və hər ailə üzvünün bərabər dəyər səbəb olacaq.

Fərqli seçimlərə hörmət etmək

Ailə bağlarının zəifləməsinə səbəb olan problemlərin başında fərqli seçimlərə hörmət etməmək dayanır. İş həyatında və evdə ailə fərdlərinin verdiyi qərarlar, digər ailə üzvləri tərəfindən hörmətlə qarşılanmalıdır.

21 iyul 2020
GO BACK