Qadin.NET / İngilis dili-Xx və Yy

İngilis dili-Xx və Yy

Artıq ingilis əlifbasının son üç hərfinə gəlib çatdıq. Bu dəfəki xəbərimdə Xx və Yy hərflərinə aid olan iş vərəqlərini sizə təqdim edəcəyəm. Buyurun, baxın və faydalanın.

Şəkilləri rənglə.

X-rays-[eksreiz]-rentgen şüaları

Xylophone-[zailəfəun]-ksilifon (musiqi aləti) 

İngilis dili-Xx və Yy

Ksilifonu rənglə. 

İngilis dili-Xx və Yy

Düzgün yazılmış sözlərin altından xətt çək. 

İngilis dili-Xx və Yy

Xx hərfini yaz.

İngilis dili-Xx və Yy

Xx hərfini diqqətlə və səliqəli şəkildə yaz.

İngilis dili-Xx və Yy

İki eyni ksilifonu tap.

İngilis dili-Xx və Yy

Yoghurt-[yoqurt]-yoqurt

Yacht-[yot]-yaxta (motorlu və ya yelkənli yüngül gəmi, qayıq)

İngilis dili-Xx və Yy

Yarn-[ya:n]-iplik (toxuma üçün)

Yellow-[yeləu]-sarı

Young-[yanq]-cavan, gənc

Yard-[ya:d]-həyət

Yeast-[yi:st]-maya

İngilis dili-Xx və Yy

Şəkli tamamla və Yy hərfini yaz. 

İngilis dili-Xx və Yy

Yy hərfini səliqəli bir şəkildə yaz. 

İngilis dili-Xx və Yy

Düzgün yazılmış sözün altından xətt çək. 

İngilis dili-Xx və Yy

Əyri və dalğavari xətləri çək. 

İngilis dili-Xx və Yy

Düzgün yazılmış sözləri dairəyə al və digər tapşırıqları yerinə yetir.

İngilis dili-Xx və Yy

İki eyni yaxtanı tap.

İngilis dili-Xx və Yy
24 noyabr 2014
GO BACK