Qadin.NET / İngilis dili-Tt

İngilis dili-Tt

Əziz Qadın.Netlilər, indi isə bövbə ingilis əlifbasının Tt hərfinə çatıb. Buyurun, sizin üçün hazırladığım iş vərəqləri ilə tanış olun.

Tree-[triЛђ]-ağac

Train-[trein]-qatar

Tomato-[təmЙ‘Лђtou]- pomidor

Tortoise-[toЛђtəs]- tısbağa

Teapot-[tiЛђpot]- dəm çaydanı

 

İngilis dili-Tt

 

Tiger-[tЙ‘ЙЄqə]- pələng

 

İngilis dili-Tt

 

Turtle-[tötl]- dəniz tısbağası

Tulip-[tyuЛђlip]- zanbaq

Tail-[teil]- quyruq

Ticket-[tikit]-bilet

Tongue-[tanq]- dil

Turkey-[töki]- hind toyuğu

Teacher-[tiЛђkə]- müəllim

Tank-[tənk]- tank

Town- [tЙ‘un]-şəhər

 

İngilis dili-Tt

 

Tt hərfini yaz.

 

İngilis dili-Tt

 

Tt hərfini diqqətlə yaz.

 

İngilis dili-Tt
Orta xəttin köməkliyi ilə Tt hərfini yaz.

 

İngilis dili-Tt
Düzgün yazılmış sözlərin altından xətt çək.

 

İngilis dili-Tt
Sözləri düzgün bir şəkildə altdakı xanaya köçürt.

 

İngilis dili-Tt
Şəkildəkilərin adlarını yaz.

 

İngilis dili-Tt
Şəkildə təsvir edilənlərin adlarını yaz.

 

İngilis dili-Tt
Şaquli xətlər çəkməyi öyrən. Ağacı çəkərək tamamla və rənglə.

 

İngilis dili-Tt
İki eyni qatarı tap və dairələ.

 

İngilis dili-Tt
Tapşırıqları yerinə yetir.

 

İngilis dili-Tt
Verilmiş tapşırıqları yerinə yetir.
İngilis dili-Tt

Tankı istədiyin şəkildə rənglə.

İngilis dili-Tt
12 noyabr 2014
GO BACK