Qadin.NET / İngilis dili-Ss

İngilis dili-Ss

Növbə artıq ingilis əlifbasının 19-cu hərfi olan Ss hərfinə çatdı. Buyurun, Ss hərfinə aid olan iş vərəqləri ilə tanış olun.

Shark-[şa:k]-köpək balığı

Squirrel-[skvirəl]-sincab

Skirt-[skö:t]-yubka

Scissors-[sizəz]-qayçı 

İngilis dili-Ss

Socks-[soks]-corablar

Snowman-[snəumən]-qar adamı

Ship-[şip]-gəmi

Shoes-[şu:z]-ayaqqabılar (bir cüt)

İngilis dili-Ss

Seal-[si:l]-möhür

Sun-[san]-günəş

Scale-[skeil]- xal, qabıq (ağaclarda), ərp, köpük, kəf

Shelf-[şelf]-rəf

Sunglasses-[sanqləsiz]-günəş eynəyi

Skates-[skeitz]-konkilər

School-[sku:l]-məktəb

İngilis dili-Ss

Ss hərfini yaz və qoyunu tamamlayaraq rənglə.

Sheep-[şi:p]-qoyun

İngilis dili-Ss

Ss hərflərini yaz.

İngilis dili-Ss

Orta xəttin köməkliyi ilə Ss hərfini yaz.

İngilis dili-Ss

Düzgün yazılmış sözlərin altından xətt çək.

Sneil-[sneil]-ilbiz

İngilis dili-Ss

Düzgün yazılmış sözlərin altından xətt çək.

Scarf-[ska:f]-şarf

İngilis dili-Ss

Düzgün yazılmış sözlərin altından xətt çək.

Slipper-[slipə]-otaq ayaqqabısı, şap-şap

İngilis dili-Ss

Düzgün yazılmış sözləri dairəyə al.

Snake-[sneik]-ilan

İngilis dili-Ss

Sözləri düzgün şəkildə köçür.

İngilis dili-Ss

Şəkillərdə təsvir edilənlərin adlarını yaz.

Strawberry-[stro:bəri]-çiyələk

İngilis dili-Ss

Şəkillərdə təsvir edilənlərin adlarını yaz.

Spider-[spaidə]-hörümçək

İngilis dili-Ss

İki eyni yubkanı tap və dairəyə al.

İngilis dili-Ss

Şəklə diqqətlə bax. Şəkildə təsvir edilənlərdən hansının adı S hərfi ilə başlayır?

İngilis dili-Ss
5 noyabr 2014
GO BACK