Qadin.NET / İngilis dili-Mm

İngilis dili-Mm

Əziz Qadın.Netlilər və ən əsas da mənim bu xəbərimiz izləyənlər, indi isə növbəti hərfə keçməyin zamanıdır. Buyurun, iş vərəqləri ilə tanış olun.

Melon-[melən]-yemiş

Monkey-[manki]-meymun

Moon-[mu:n]-ay (göy cismi)

Mouse-[maus]-siçan

Mitten-[mitn]-əlcək

Mushroom-[maşrum]-göbələk

İngilis dili-Mm

Magic-[məgik`]-sehrli

Mirror-[mirə]-güzgü

Meal-[mi:l]-yemək, xörək

Mouth-[maus]-ağız

Map-[məp]-xəritə

Milk-[milk`]-süd

Motorcycle-[moutəsaik`l]-motosikl

İngilis dili-Mm

Mm hərfini yaz.

İngilis dili-Mm

Orta xəttin köməkliyi ilə hərfləri yaz.

İngilis dili-Mm

Düzgün yazılmış sözləri dairəyə al.

İngilis dili-Mm

Sözləri düzgün şəkildə altdakı xanaya köçür.

İngilis dili-Mm

Şəkildəkilərin adlarını boş xanaya yaz və şəkilləri rənglə.

İngilis dili-Mm

Şəkildə təsvir edilənlərin adlarını yaz.

İngilis dili-Mm

M is for mouse-[Em iz fo: maus]-M siçan üçündür (İngilis dilinə siçan sözü M hərfi ilə başlayır-mouse)

Who lives in a house,-[hu livs in e haus]-Hansı ki, evdə yaşayır.

One, two, three, four,-[Van, tu, sri, fo:]-Bir, iki, üç, dörd,

Her house is under the floor!-[Hö: haus iz andə ze flo:!]-Onun evi döşəmənin altındadır!

İngilis dili-Mm

Dalğalı xəttlərin arasından yeni bir dalğalı xətt çək. Nöqtələri birləşdirərək bunu rahatlıqla edə bilərsən.

İngilis dili-Mm

Əlcəkləri taylarına baxaraq davamını çək və rənglər. Digər əlcəkləri isə nöqtələri bitişdirərək tamamla.

İngilis dili-Mm

Şəklə diqqətlə bax və eyni olan əlcəkləri tap.

İngilis dili-Mm

Göbələyi tamamla.

İngilis dili-Mm

Tapşırıqları həll et.

İngilis dili-Mm
5 oktyabr 2014
GO BACK