Qadin.NET / İngilis dili - J (1)

İngilis dili - J (1)

Meduzanı və balığı rənglə.

Jellyfish–[gelifiş]–medusa

İngilis dili - J (1)

Şəkli rənglə.

Jacket–[gəkit]–jaket, gödəkcə 

Jelly–[geli]–jele 

İngilis dili - J (1) 

Şəkli rənglə.

Juice–[gu:s]–alma şirəsi

İngilis dili - J (1)

Sözləri oxu.

Jeans-[gens]–cins parça (cins şalvar və s.)

Jerboa–[jərböə]-ərəbdovşanı

June–[gu:n]-iyun

July-[gulai]-iyul

January–[gənyuəri]-yanvar

Jump–[gamp]–hoppanmaq, attanmaq

Journal–[gənl]–jurnal, qəzet

İngilis dili - J (1)

Hərfləri yaz.

İngilis dili - J (1)

Hərfləri yaz.

Jar–[ga:]-banka

İngilis dili - J (1)

Orta xəttin köməkliyi ilə Jj hərfini yaz.

İngilis dili - J (1)

Düzgün yazılmış sözlərin altından xətt çək.

İngilis dili - J (1)

Düzgün yazılmış sözlərin altından xətt çək.

Jerboa[jərböə]-ərəbdovşanı 

İngilis dili - J (1)

Hansı sözlər düzgün yazılıbsa, onların altından xətt çək.

Jam–[gəm]–mürəbbə, cem 

İngilis dili - J (1)
5 avqust 2014
GO BACK