Qadin.NET / İngilis dili-Bb (2)

İngilis dili-Bb (2)

Kəpənəkləri ştrixlə və B hərfini yaz. 

İngilis dili-Bb (2)

     Topları rənglə və B hərfini yaz. 

İngilis dili-Bb (2)

       Düzgün yazılmış sözün altından xətt çək. 

İngilis dili-Bb (2)

       Düzgün yazılmış sözün altından xətt çək. 

İngilis dili-Bb (2)

       Düzgün yazılmış sözün altından xətt çək. 

İngilis dili-Bb (2)

       Düzgün yazılmış sözü dairəyə al. 

İngilis dili-Bb (2)

       Sözü düzgün bir şəkildə altdakı xanaya köçürt. 

İngilis dili-Bb (2)

       B hərfi ilə başlayan sözləri yaz. 

İngilis dili-Bb (2)

       Şəkildəkilərin adını altdakı xanalara düzgün yaz. 

İngilis dili-Bb (2)

  B hərfi ilə başlayan sözləri yaz.

İngilis dili-Bb (2)
3 may 2014
GO BACK