Qadin.NET / Meyvə dadında tapmacalar

Meyvə dadında tapmacalar

Ağ uzatdım,
Al toxudum,
Qara sərdim.
(Böyürtkən)

Ağac başında al yanaqlı qız.
(Alma)

Ağac başında qırmızı qız.
(Zoğal)

Ağac başında qımro bitər.
(Fındıq)

Ağac başında sarı yemiş.
(Xurma)

Bir yanı ağ,
Bir yanı al.
Ağzına al,
Dadı bal.
(Şaftalı)

Bir təndirim var iki çörək tutur.
(Qoz)

Qahqah qalası var bunun,
Qan pilayası var bunun,
Nə doğur, nə törəyir,
Pərvaz balası var bunun.
(Çiyələk)

7 sentyabr 2020
GO BACK