Qadin.NET / Biorevitalizasiya

Biorevitalizasiya

 

Biorevitalizasiya

 

Biorevitalizasiya -dəri nöqsanlarını aradan qaldırmaq üçün tətbiq onunan profilaktik və korreksiyaedici metodlardan biridir. Bu zaman dəriyə qialuran turşusu yeridilir. Biorevitasiya termininin birinci mənası "təbii canlanma " deməkdir. 

Qialuron turşusu- hüceyrəarası maddədən ayrılan hidrokolloid maddədir.  O hüceyrələrin qidalanmasının və bölünməsi prosesində iştirak edir. Kollogen və elastinin sintezi dərinin nəmlənməsinə xidmət edir.

Biorevitasiyanın göstəriciləri

Dərinin quruması, elastikliyinin itirilməsi yaşlanma ilə yanaşı digər faktorlar zamanı da baş verə bilir. Nəmləndirmə üçün Qialouron turşusundan effektli vasitə hələ yoxdur. 

Xırda qırışlar, ultrabənövşəyi şüaların təsiri, siqaret çəkmə, stress zamanı dəri tipiindən asılı olmayaraq əmələ gəlir. Qocalığın ilk əlamaətlərinin meydana çıxması hüceyrədə bu turşunun azlmasını göstərir. Biorevitalizasiya təkcə qocalıq əlamətlərini aradan qaldırmaq üçün deyil, hətta onun profilaktikası zamanı da tövsiyə olunur.

Zədəli dəri -Plastik əməliyyat, kimyəvi pilinq və lazer epilyasiyasından sonra dərini təcili bərpa etmək lazım gəlir. Qialuron turşusu hüceyrələrin tam bölünməsi üçün lazım olan kompanetlərdən ibarətdir və tətbiqi canlanma prosesini aktivləşdirir. Zədə yerində bu turşunun konsentrasiyasının pozulması təbii yolla artmalıdır, əlavə olunma ilə bu proses sürətlənir və canlanma prosesi başlanır.

UBŞ. Biorevitasiya dərini ulturabənövşəyi şüalanmaya hazrlamaqla yanaşı onun törətdiyi problemlərlə də mübarizə aparmaq üçün istifadə olunur. Qialuron turşusu hüceyrələri UBŞ. zamanı yaranan sərbəst radikallarından qoruyur, həm də yüksək temperatur zamanı itirilmiş nəmi bərpa edir. 

 

Biorevitalizasiya

 

 

Dərinin sağlam olmayan rənginə rəngin boğuq olması, piqmetli ləkələr, göz altındakı qara halqalar aiddir. Melanin - dəri rənginə cavabdeh olan piqmentdir və bununla yanaşı onun antioksidant funksiyasını yerinə yetirir. Buna görə də oksiletan yükləmələri zamanı piqmentasiya prosesi zəifləyir. Biorevitalizasiya aantioksidant müdafiəni yüklədir və piqmentasiya bölgələrində rəngin bərpa prosesini qaldırır.

Məsamələrin genişlənməsi və piy vəzilərinin həddən artıq yağ ifrazı- dəri problemidir. Qialuron turşu tərkibli preparat efir şəklində olur, o yağ ifrazının azalmasını təmin edir.

Biorevitasiya, bütün bu problemlərin həlli zamanı həm də yaranmasının qarşısını almaq üçün profilaktik olaraq tətbiq oluna bilər. Amma yaş həddi 25-dən yuxarı olmalıdır. Əks halda tövsiyə olunmur.

Biorevilitasiyanın faydaları

Təbii və dərin təsiri. Bir çox kosmetik vastələrin tərkibində qialurin turşusu olur. Çox təəssüf olsun ki, üzə çəkilən zaman o dərinə işləyə bilmir. Buna dərinin epidermisinin buynuz qişası mane olur. Biorevitalizasiya zamanı isə bu turşu dərinin orta və dərin qatlarına-epidermis və dermaya yeridilir, burada regenerasiya qabiliyyətini stimulizasiya edən kollogen və elastin əmələ gəlir. Bu maddələr hüceyrə arası maddənin tərkibini yaxşılaşdırır, dərinin qidalanmasımnı təmin edir və onu nəmləndirir.

Effektliliyinin davamlılığı. Biorevitalizasiyanın nəticısi 3-6 ay müddətində saxlanılır, bəzi hallarda isə bu illərcə davam edir. Dərinin elastikliyi artır, rəngi yaxşılaşır, xırda qırışlar tamamilə hamarlaşır, liftinq effekti hiss olunur. Alınmış nətuicənin davamlılığı insanın bioloji yaşından, orqanizmin qialuron turşusu "istehsalından" aslıdır.

 Biorevitalizasiya-yalınz üz üçün?

Biorevitalizasiyanı praktik olaraq həm üzdə, həm də bədənin istənilən hissəsində tətbiq etmək mümkündür. Belə ki, bədənin bu hissələri daha çox görünür və günəşin zərərli təsirinə və fiziki faktorlara daha çox məruz qalır. Bütün bu faktorlar dərinin vaxtından əvvəl qocalmasına səbəb olur.

Biorevitalizasiyan ən həssas sahə olan göz qapaqlarına da uğurla tətbiq edilir.

Biorevitalizasiya-qırışları ləğv edirmi?

Biorevitalizasiyadan sonra xırda qırışlar tamamilə hamarlanırlar. Amma qırışların tam ləğv edilməsi üçün isə daha effektli üsullar mövcuddur-konturlu plastika və Botoks. Biorevitalizasiyanın tətbiqi yalnız bu proseslərin yaranmasının qarşısını almaq üçün profilaktika məqsədi daşıyan, dərinin nəmləndirilməsi, tonus və elastikliyini bərpa edilməsi, onun daha gözəl və cavan görsənməsi üçün lazım olan prosedur növüdür.

4 fevral 2016
GO BACK