Qadin.NET / Tutu Bikə

Tutu Bikə

TUTU BİKƏ

Quba xanı Fətəli xanın arvadı, Qara-qaytaq hakimi Əmir Həmzənin bacısı, dövlət xadimi. 1776 ildə Dərbənd şəhərini idarə etmək Tuti Bikəyə tapşırılmışdı. O, ərinin döyüşdə öldürüldüyü haqqındakı şayiələrə inanmayaraq şəhəri axıra qədər müdafiə etmiş, 9 ay düşməni Dərbəndə yaxın buraxmamışdır.
1786 ildə vəfat etmiş, Dərbəndin Qırxlar qəbiristanlığında, səkkizguşəli məqbərədə dəfn olunmuşdur.

13 fevral 2009
GO BACK