Qadin.NET / Tarixdən 16 dahinin gündəlik ritualları (sxemlərlə)

Tarixdən 16 dahinin gündəlik ritualları (sxemlərlə)

Aşağıdakı siyahıda demək olar ki, hər kəsi tanıyırsınız. Onların gündəlik nizamlarının necə olduğunu hamımız bilirikmi?

Gündəlik neçə saatlarını çalışmağa ayırırlar, nə qədər zamanalrını ailələrinə, özlərinə, pul qazanmağa və s. xərcləyiblər? Gəlin, birlikdə öyrənək: 

Necə oxunur?

Tarixdən 16 dahinin gündəlik ritualları (sxemlərlə)

 

Tarixdən 16 dahinin gündəlik ritualları (sxemlərlə)

1. ABŞ-ın banilərindən biri, yüksək intellektə sahib olmaqla yazıçı, satirist, siyasi nəzəriyyəçi, siyasətçi, poçtmeyster, alim, ixtiraçı, dövlət xadimi və diplomat Bencamin Franklin

Tarixdən 16 dahinin gündəlik ritualları (sxemlərlə)

2. İngilis təbiətşünası və bioloq Çarlz Darvin

Tarixdən 16 dahinin gündəlik ritualları (sxemlərlə)

3. İngilis ədəbiyyatının ən məşhur yazıçı və roman müəlliflərindən biri Çarlz Dikkens

Tarixdən 16 dahinin gündəlik ritualları (sxemlərlə)

4. Ən yaxşı roman müəlliflərindən biri sayılan Fransa yazıçısı Qüstav Flober

Tarixdən 16 dahinin gündəlik ritualları (sxemlərlə)

5. XIX əsr görkəmli fransız yazıçı-dramaturqu Onore de Balzak

Tarixdən 16 dahinin gündəlik ritualları (sxemlərlə)

6. Görkəmli alman filosofu, neoklassik alman fəlsəfəsinin banisi, müasir Avropa fəlsəfə tarixinin ən nüfuzlu nümayəndələrindən, Qərbi Avropada İntibah dövrünün son böyük filosoflarından biri İmmanuel Kant

Tarixdən 16 dahinin gündəlik ritualları (sxemlərlə)

7. İngilis şairi Con Milton

Tarixdən 16 dahinin gündəlik ritualları (sxemlərlə)

8. İsveçrəli memar. Yeni müasir memarlığın liderlərindən və memarlıqda rasionalizmin yaradıcılarından biri Le Korbuzye 

Tarixdən 16 dahinin gündəlik ritualları (sxemlərlə)

9. Dahi alman bəstəkarı Lüdviq van Bethoven 

Tarixdən 16 dahinin gündəlik ritualları (sxemlərlə)

10. Amerika şairəsi Maya Anjelu

Tarixdən 16 dahinin gündəlik ritualları (sxemlərlə)

11. Romantik dövr rus bəstəkarı Pyotr Çaykovski 

Tarixdən 16 dahinin gündəlik ritualları (sxemlərlə)

12. Psixoanaliz elminin banisi, nevroloqist Ziqmund Freyd 

Tarixdən 16 dahinin gündəlik ritualları (sxemlərlə)

13. Alman yazıçısı, esseisti, epik roman ustası Tomas Mann 

Tarixdən 16 dahinin gündəlik ritualları (sxemlərlə)

14. Böyük fransız yazıçı, dramaturq, şair, publisist. Utopik realizmin ən nüfuzlu nümayəndələrindən biri Viktor Hüqo

Tarixdən 16 dahinin gündəlik ritualları (sxemlərlə)

15. İngilis-amerikan şairi Uisten Hyu Oden 

Tarixdən 16 dahinin gündəlik ritualları (sxemlərlə)

16. Dahi Avstriya bəstəkarı, Avropa klassik musiqisinin ən nüfuzlu nümayəndələrindən biri Volfqanq Amadey Motsart 

Tarixdən 16 dahinin gündəlik ritualları (sxemlərlə)

Dizayn: RJ Andrews, Mart 2014

Mənbə: tarihiolaylar

9 yanvar 2017
GO BACK