Qadin.NET / Emosiyasız yaşam

Emosiyasız yaşam

Emosiyasız yaşam

Emosiyalar bizim onlar barədə irəli sürdüyümüz mühakimələrlə və onların yaratdığı hərəkətlərlə bərabər deyil. Emosiyalar bizim ayrı götürülmüş zaman anında olan ümumi subyektiv reaksiyalarımızdır. Emosiya realdır. Biz hamımız onları duyuruq və onlar mütəmadi olaraq bizim davranış və psixologiyamızda aşkar dəyişikliklər yaradır. Bəs emosiya necə yaranır? Biz qorxu və ya sevinci səbəbsiz yaşayırıq yoxsa onları müəyyən vəziyyətlərdə duyuruq?

Məs: Görüşdən rədd cavabı alırsız və özünüzü alçalmış zəif hiss edirsiz lakin diqqətlə müşahidə estəniz görərsiniz ki bu heç də hər kəsdə belə deyil. Bu anda şübrə ,tərəddüd hissi yaşayan insanda var. Bu anda emosiya vəziyyətə deyil ,insanın daxilində bu vəziyyətə baş verdiyi reaksiya ilə müəyyənləşir.Hər bir insanda isə baza emosiya var. Baza emosiyalar müxtəlif qitələrdə yaşayan insanlarda da eyni cür aşkarlanıb.

Seçimin kriteriyası xarici görünüşdür.

1) Kədər

2) Hirs

3) Təəccüb

4) Qorxu

5) İkrah

6) Nifrət

7) Sevinc.

Emosiyalar təkamül adaptasiyası əsasında yaranan kommunikasiya və yaşam mexanizmləridir. Emosiya bizdən bixtiyari şəkildə reaksiya verir.

3 oktyabr 2016
GO BACK