Qadin.NET / Merac gecəsində RəsulAllahın gördüyü qadınlar

Merac gecəsində RəsulAllahın gördüyü qadınlar


"Bir gün mən və Fatimə (s. a) Rəsulu Əkrəmin (s. a. a) hüzuruna çatdığımızda, Allah Elçisi çox ağlamışdı. Mən ya Rəsulullah, dedim. Canım sənə fəda olsun nədir səni ağladan?
Belə buyurdu: "Məni göylərə miraca apardıqlarında, ümmətimdən bəzi qadınları şiddətli əzab içərisində gördüm, işdə onların halına ağlamaqdayam. Bir qadını saçından asılı bir halda, beyni qaynarkən gördüm.
Bir başqasını, dilindən asılıykən, boğazına cəhənnəmin murdar qoxulu qaynar sunundan tökdüklərini gördüm.
Bir başqasının sinələrindən asıldığını, birinin öz bədəninin ətini yediyi halda altından alovlar yüksəldiyini gördüm.
Bir başqasını, əllərinin ayaqlarına bağlandığı bir vəziyyətdə ilanların və əqrəblərin özünə müsəllət olduğunu gördüm.
Bir başqa qadını gördüm ki, kor, kar və dilsiz idi. Eyni zamanda atəşdən bir sandığın içərsinə qoyulmuş, beyni burnundan tökülür və bədəni cüzam və sədəf xəstəliyindən parça parça olmuşdu.
Bir qadını isə atəş dandırında ayaqlarından asılı bir vəziyyətdə gördüm.
Bir başqasını gördüm ki bədəninin ətlərini öndən və arxadan atəşdən olan qayçılarla kəsirdilər.
Bir qadın isə üzünü və əllərini yandırdığı halda öz bağırsaqlarını yeyirdi.
Bir başqasını gördüm ki başı donuz başı, gövdəsi isə eşşək gövdəsi kimi idi və müxtəlif əzabın içərisində idi.
Bir başqasını it şəklində gördüm ki, arxasından verdikləri atəş ağızından çıxır, başına və bədəninə isə mələklər atəşdən çəkiclərlə vururdular."
Hz. Fatimə (ə.s) dönüb "Ey mənim həbibim və gözümün nuru, hansı əməllərindən ötəri Allahı Təala onları bu əzablara mübtəla etmişdi?" deyə soruşduqda, belə buyurdu:
"Qızım, saçından asılan qadının günahı, saçını naməhrəmlərə qarşı bağlamaması idi. Dilindən asılan qadın, diliylə ərinə əziyyət edən biri idi. Sinələrindən asılan qadının günahı, ərini cinsi münasibətdən saxlamaq idi. Ayağından asdıqları qadın, ərindən icazəsiz çölə çıxıb gedən bir qadın idi. Öz bədəninin ətini yeyən qadının günahı, başqaları üçün bəzənmək idi. Əlləri ayaqlarına bağlananın isə, özünü və paltarlarını təmiz tutmayaraq, cənabət qüslü etməyib, nəcislerden bədənini uzaq tutmamaq və namazını yüngülə almaq idi. Kor və dilsizin günahı bu idi ki, zinadan hamilə qalıb o uşağı ərinə isnad edirdi. Bədəninin ətini qayçılaydıqları kimsə isə, insanlar rəğbət etsinlər deyə, bədənini insanlara göstərən kimsə idi. Üzünü və bədənini yandırdıqları halda bağırsaqlarını yeyən qadın, nikahsız qadın və kişiləri bir-birinə çatdırıb, günah işləmələrinə vəsilə olan qadın idi. Başı donuz başı, bədəni isə eşşək bədəni olanın günahı, söz daşıma və yalançılıq idi. İt şəklində olan və altından atəş verdikləri qadın, müğənni və həsəd edən kimsə idi.
Bütün bunları izah etdikdən sonra belə buyurdu Allah Elçisi (s. a. a): "Təəssüflər olsun ərini hirsləndirən qadına. Nə xoşbəxt əri özündən razı olan qadına!

Həzrəti Əli (ə.s) belə buyurmuşdur:

Bir gün mən və Fatimə (s. a) Rəsulu Əkrəmin (s. a. a) hüzuruna çatdığımızda, Allah Elçisi çox ağlamışdı. Mən ya Rəsulullah, dedim. Canım sənə fəda olsun nədir səni ağladan?Belə buyurdu: Məni göylərə miraca apardıqlarında, ümmətimdən bəzi qadınları şiddətli əzab içərisində gördüm, budur onların halına ağlamaqdayam. Bir qadını saçından asılı bir halda, beyni qanarkən gördüm.Bir başqasını, dilindən asılıykən, boğazına cəhənnəmin murdar qoxulu qaynar suyundan tökdüklərini gördüm.Bir başqasının sinələrindən asıldığını, birinin öz bədəninin ətini yediyi halda altından alovlar yüksəldiyini gördüm.Bir başqasını, əllərinin ayaqlarına bağlandığı bir vəziyyətdə ilanların və əqrəblərin özünə müsəllət olduğunu gördüm.Bir başqa qadını gördüm ki, kor, kar və dilsiz idi. Eyni zamanda atəşdən bir sandığın içərisinə qoyulmuş, beyni burnundan tökülür və bədəni cüzam və sədəf xəstəliyindən parça parça olmuşdu.Bir qadını isə atəş təndirində ayaqlarından asılı bir vəziyyətdə gördüm.Bir başqasını gördüm ki, bədəninin ətlərini öndən və arxadan atəşdən olan qayçılarla kəsirdilər.Bir qadın isə üzünü və əllərini yandırdığı halda öz bağırsaqlarını yeyirdi.Bir başqasını gördüm ki, başı donuz başı, gövdəsi isə eşşək gövdəsi kimi idi və müxtəlif əzabın içərisində idi.Bir başqasını it şəklində gördüm ki, arxasından verdikləri atəş ağızından çıxır, başına və bədəninə isə mələklər atəşdən çəkiclərlə vururdular."Hz. Fatimə (ə.s) dönüb "Ey mənim həbibim və gözümün nuru, hansı əməllərindən ötəri Allahı Təala onları bu əzablara mübtəla etmişdi?" deyə soruşduqda, belə buyurdu:"Qızım, saçından asılan qadının günahı, saçını naməhrəmlərə qarşı bağlamaması idi. Dilindən asılan qadın, diliylə ərinə əziyyət edən biri idi. Sinələrindən asılan qadının günahı, ərini cinsi münasibətdən saxlamaq idi. Ayağından asdıqları qadın, ərindən icazəsiz çölə çıxıb gedən bir qadın idi. Öz bədəninin ətini yeyən qadının günahı, başqaları üçün bəzənmək idi. Əlləri ayaqlarına bağlananın isə, özünü və paltarlarını təmiz tutmayaraq, cənabət qüslü etməyib, nəcislərdən bədənini uzaq tutmamaq və namazını yüngülə almaq idi. Kor və dilsizin günahı bu idi ki, zinadan hamilə qalıb o uşağı ərinə isnad edirdi. Bədəninin ətini qayçıladıqları kimsə isə, insanlar rəğbət etsinlər deyə, bədənini insanlara göstərən kimsə idi. Üzünü və bədənini yandırdıqları halda bağırsaqlarını yeyən qadın, nikahsız qadın və kişiləri bir-birinə çatdırıb, günah işləmələrinə vəsilə olan qadın idi. Başı donuz başı, bədəni isə eşşək bədəni olanın günahı, söz daşıma və yalançılıq idi. İt şəklində olan və altından atəş verdikləri qadın, müğənni və həsəd edən kimsə idi.Bütün bunları izah etdikdən sonra belə buyurdu Allah Elçisi (s. a. a): "Təəssüflər olsun ərini hirsləndirən qadına. Nə xoşbəxt əri özündən razı olan qadına!

Biharul Ənvar c.18, s.351

Bəzən bilərəkdən bir çox günahları edirik. Qurban Allaha deyərək kifayətlənirik. Sizcə dünyanımızı Axirətimizə satmağa dəyərmi? Əsla yox! Allah bizləri Axirət tədarükü bol edənlərdən nəsib etsin. Amin!!!

29 iyun 2011
GO BACK