Qadin.NET / Sınaq İmtahanı-2

Sınaq İmtahanı-2

Növbəti sınaq imtahanımız…. Buyurun tapşırıqları edin. Hamınıza uğurlar.

 

Tapşırıq 1: İnşa: Mənim ailəm-“My family”

Tapşırıq 2: Aşağıdakı cümlələri tərcümə edin:

1. Mən həftədə iki dəfə ingilis dili dərslərinə gedirəm.

2. Onlar hər baza günü üzgüçülüyə gedir.

3. Sən tennis oynamağı xoşlayırsan?

4. Onlar heç vaxt işdə nahar etmirlər.

5. Bank haradadır?

6.Sənin bacın indi harada yaşayır?

7. O, hər gün evə saat 5 də gəlir.

8. Sənin ad günün nə zamandır?

9. Hal hazırda onun işi yoxdur.

10. Hər səhər əl və üzünü yu!

 

Tapşırıq 3: Test 1

1. ___ is the name of the President of the United States of America?
a. What
b. When
c. Where

2. ___ month is the Chinese new year?
a. What
b. When
c. Where

3. ___ is Christmas Day?
a. What
b. When
c. Where

4. ___ did Neil Armstrong say when he first landed on the moon?
a. What
b. When
c. Where

5. ___ did he first land?
a. What
b. When
c. Where

6. ___ did the Americans drop the atomic bomb on Hiroshima?
a. What
b. When
c. Where

7. ___ is New York city?
a. What
b. When
c. Where

8. ___ is that called in English?
a. What
b. When
c. Where

9. ___ are the Hawaiian islands?
a. What
b. When
c. Where

10. ___ are you doing this afternoon?
a. What
b. When
c. Where

Tapşırıq 4:

1-   what is the negative form of "He listens to pop music."

2- what is the possitive form of " She doesn't like it."

3- what is the question form of "The parrot speaks English."

4- what is the possitive form of "Does he like winter sports?"

5- Which one is the answer to this question? "Does the sun rise in the east?

  

Tapşırıq 5- Verilən kəlmələri istifadə edərək düzgün sual cümlələri qurun.  
Example (Nümun
ə) :
( thirsty - you - are )          


1- ( a teacher - you - are )   

2- (they - bored - are )             

3- ( is - afraid - he )                    

4- ( she - tired - is )               

5- ( are - you - how )           

6- ( cold today - it - is)          

7- ( she - Spanish - is )          

8- ( they - from London - are )    

Tapşırıq 6: Mötərizə içinde verilən kəlimələri istifadə edərək düzgün sual cümlələri qurun.
Example (Nümun
ə) :
( you/Spanish )                    No, I'm French
1- ( you/hungry )                       No, I'm thirsty.
2- (she/your sister)                    No, she's my mother.
3-(I/late)                                  No, you're on time.
4- (they/from America)             No, they're from Canada.
5- ( he/a tennis player)             No, he's a footballer.
6- ( you/happy)                         No, I'm sad.
7- ( she/at home)                      No, she's at work.
8- ( he/twenty )                         No, he's eighteen years old.

30 dekabr 2010
GO BACK