Qadin.NET / İngilis dili-X dərs

İngilis dili-X dərs

Composer

[kəm'pouzə]

Bəstəkar

Painter

['peIntə]

Rəssam

Airport

[eəpot]

aeroport

Mountain

['mountin]

dağ

Organization

[ЛЊЙ”ЛђgənaЙЄ'zeЙЄКѓən]

Təşkilat

Tool

[tu:l]

Alət

Hammer

['hæmə]

Çəkic

Pear

[peə]

armud

kitchen

['kiçn]

Mətbəx

Electrician

[ilektrişn]

elektrik

private

['prЙ‘ЙЄvЙЄt]

Şəxsi

Shop-assistant

['КѓЙ”pЛЊəsЙЄstənt]

satıcı

Letter

['letə]

Məktub

To turn off

[tön of]

Söndürmək

To turn on

[tön on]

yandırmaq

To lie

[lai]

Yalan danışmaq,uzanmaq

To dance

[dans]

Rəqs etmək

To swim

[swim]

Üzmək

Floor

[flo]

Döşəmə

To cook

[kuk]

Bişirmək

To stand

[stænd]

Ayağa qalxmaq

 

Qrammatika:          Sual Əvəzlikləri

İngilis dilində 4 növ sual var:

Ümumi sual (Common Questions)

Xüsusi sual (Special Questions)

Alternativ sual (Alternative Questions)

Ayırıcı sual (Disjunctive Questions)

Ümumi sual: İngilis dilində cümləyə ümumi sual verərkən Azərbaycan dilindən fərqli olaraq intonasiya ilə yanaşı cümlədə olan köməkçi fel mübtədadan əvvələ keçir.

Example: She is a doctor.

İs she a doctor?

He can drive a car.

Can he drive a car?

They ride a bicycle.

Do they ride bicycle?

Xüsusi sual əvəzlikləri

Xüsusi sual əvəzlikləri aşağıdakılardır:

Who                  [huЛђ]- kim

What                 [wпїЅ”t]-nə

Which                [wЙЄtКѓ]-hansi

Where               [wпїЅ›ə]-hara,harada

Whom                [huЛђm]-kimi, kimə

Whose               [huЛђz]-kimin, kiminki

How                   [hпїЅ‘u]-hansı

How many/How much  -Neçə,nə qədər

How long-Nə qədər müddətdir.

Xüsusi sual növünü düzəltmək üçün:

Xüsusi sual əvəzliyi+köməkçi fel+mübtəda istifadə olunur.

Məs: My name is Narmin.

            What is my name?

She can drive a car.

What can she drive?

(Növbəti sual növləri gələn dərsimizdə)

 

Cümlələri təcümə edin:

O məktəbdə dərs deyir.

Bu cətin sualdır.

Mən evə gəzə-gəzə gedirəm.

Sən hamıya inanırsan?

Onlar adətən işləmirlər.

Onlar harada yaşayırlar?

Mən həftədə iki dəfə saçlarımı yuyuram.

Sən ingilis dilini öyrənməkdən zövq alırsan?

 

Tapşırıq:

Doug: Hi, Tim. are you?

Tim: Not bad. was your Christmas?

Doug: Fantastic.

Tim: Oh! did you do?

Doug: I went home for Christmas.

Tim: is home?

Doug: Australia.

Tim: long did you go for?

Doug: I spent three wonderful weeks there.

Tim: did you leave?

Doug: I left on December 15th.

Tim: did you do in Australia?

Doug: I saw my family and friends and visited all my favorite places.

Tim: far is it to Australia?

Doug: It's eight and a half hours by plane.

Tim: airline did you take?

Doug: I took Singapore Airlines.

Tim: didn't you take Australia - Asia Airline?

Doug: Because they were booked out.

Tim: did you get back?

Doug: I got back yesterday.

Tim: met you at the airport?

Doug: My brother met me.

Tim: did you do on Christmas Day?

Doug: We had a big party at my parents' house.

Tim: attended the party?

Doug: My whole family came. Everybody was there except for my sister. She couldn't come.

Tim: not? was she?

Doug: She was in another city.

Tim: city was she in?

Doug: She was here, in Chai Yi. She had come to spend Christmas with me.

Bottom of Form

Gündəlik ifadələr:

Welcome to Azerbaijan

 

/velkam tu Azöbayjan/

 

Azərbaycana xoş gəldiniz

 

I understand (I see)

 

/ay understend/, /ay si/

 

Başa düşürəm.

 

I don't understand.

 

/ay dont andərstend/

 

Başa düşmürəm.

 

I know

 

/ay nou/

 

Bilirəm

 

I don't know

 

/ay don nov/

 

Bilmirəm

 

I want

 

/ay vant/

 

İstəyirəm

 

I don't want

 

/ay don vant/

 

İstəmirəm

 

I am lost

 

/ay em lost/

 

Azdım

 

Where am I?

 

/ver em ay/

 

Haradayam?

 

Where is bank?

 

/ver iz benk/

 

Bank haradadır?

 

Hurry up

 

/hari up/

 

Tələs

 

That's ok.

 

/deds okey/

 

Oldu

 

All right.

 

/ol rayt/

 

Oldu,tamam

 

It is very important.

 

/it iz veri importınt/

 

Cox vacibdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 noyabr 2010
GO BACK