Qadin.NET / Alman dili 4-cü dərs

Alman dili 4-cü dərs

Salam, əziz oxucular bu gün sizinlə birlikdə sual sözlü və sual sözsüz sual cümlələri haqqında öyrənəcəyik.

Sual sözsüz sual cümləsi:
Bu cümlədə birinci yerdə xəbər, ikinci yerdə mübtəda, üçüncü yerdə isə ikinci dərəcəli üzvlər gəlir.Misal göstərək:

Təsdiqdə-Wir gehen in die Schule am Morgen  [wir gehen in di shule am morgen]

Sualda-   Gehen  wir in die Schule am Morgen?

 

İndi isə keçək sual sözlü sual cümləsi:
Bu cümlədə sual sözləri  iştirak edir.Sual ayrı-ayrı üzvlərə verilir.Burada birinci yerdə sual sözü, ikinci yerdə xəbər, üçünce yerdə mübtəda və daha sonra ikinci dərəcəli üzvlər gəlir.Misal göstərək:

Die Kinder gehen in den garten am Montag.   [di kinder gehen den garten am montag]

Wer geht in die Kinder am Montag?                 [wer geyt in di kinder am montag]
Wohen gehen die Kinder in den Garten?         [wohen gehen di kinder in den garten]

 

                        Şer: 


Wer ist das?Wer ist das?

Das ist Lene , das ist Haus

Wer ist das?Wer ist das?

Das ist Anna , das ist Franz (bu şeir parçasını öyrənin və tələffüzünü yazın)

 

 

                       Günlük sözlər:

 

du                                /du/                         sən

heissen                       /haysən/                  adı olmaq

fahren                        /fahren/                   miniklə getmək

faul                            /faul/                        tənbəl

die Klasse                  /di klasse/                 sinif

machen                     /maxen/                    etmək

das Buch                   /das bux/                  kitab

lachen                      /laxen/                       gülmək

die Milch                  /di milx/                       süd

rufen                      /rufən/                         çağırmaq

 

QEYD:hələlik çalışma yoxdur ,amma əgər dəftər tutmusunuzsa, hər günlük sözdən 1 sətir mutləq yazın.Sualınız olanda çəkinməyin.

 

11 dekabr 2010
GO BACK