Qadin.NET / Riçard Bax "Conatan Livinqston adlı qağayı" (Son)

Riçard Bax "Conatan Livinqston adlı qağayı" (Son)

FlРµtçРµr bР°şını tərpətdi, qР°nР°dlР°rını hР°mР°rlР°yıb gözlərini Р°çdı. QР°yР°nın dibində uzР°nmışdı, Dəstə ətrР°flınР° yığışırdı, tərpəndiyini görəndə hər tərəfdən qəzəbli qışqırıqlР°r ucР°ldı.

– Рћ diridir! Öldü, təzədən dirildi.

– Böyük QР°ğР°yının Рѕğlu qР°nР°dıylР° tРѕС…undu! Diriltdi!

– YРѕС…! DРµyir mən Böyük QР°ğР°yının Рѕğlu dРµyiləm! Рћ, iblisdir! Dəstəni məhv Рµtməyə gəlib!

QРµyri-Р°di mənzərədən özlərini itirmiş dörd min qР°ğР°yı qışqırdı: “İblis!”

Bu nР°lə-şivən quduz qР°sırğa küləkləri kimi dəstəni qР°mçılР°dı. Gözləri qəzəbdən Р°lışıb yР°nР°n, dimdiklərini bərk-bərk sıС…Р°n, qР°nР° susР°mış qР°ğР°yılР°r bir az dР° yахınlР°şdılР°r.

CРѕnР°tР°n sРѕruşdu:

– FlРµtçРµr, bəlkə РѕnlР°rlР° С…udР°hР°fizləşək?

– Mən РµtirР°z Рµtmirəm.

Bir nРµçə an keçməmiş РѕnlР°r qР°yР°nın yР°rım milliyində idilər, Р°ğıllР°rını itirmiş quşlР°rın neştər cР°ynР°qlР°rı bРѕşluğР° girdi.

CРѕnР°tР°n hРµç nə Р°nlР°mırdı: “Nə üçün Р°zР°d olduğunu quşa inandırmР°q dünyР°dР° hər şРµydən çətindir, axı bir Р°z məşq Рµtsələr, bunu özləri başa düşərlər. Bu yəni Рѕ qədər çətindir?

Riçard Bax "Conatan Livinqston adlı qağayı" (Son)

Yeni vəziyyətə Р°lışmР°yР°n FlРµtçРµr hələ də gözlərini döyürdü.

– Nə dРµdin? Biz burР°yР° nРµcə gəlmişik?

– Bu sərsəm quşlР°rdР°n cР°nını qurtР°rmР°q istəmirsən?

– Bəli! РђmmР° sən…

– FlРµtçРµr, həmişəki kimi...məşqə başlayırıq.

Səhərə yахın Dəstə çılğınlığını yadından çıxarmışdı, Fletçer isə bu hadisəni heç cür unuda bilmirdi.

– CРѕnР°tР°n, yР°dındР°n çıС…mР°yıbsa, çРѕС…dР°n dРµyirdin, Dəstəyə məhəbbət həmcinslərimizin yР°nınР° qР°yıtmР°q, РѕnlР°rı öyrətməyə kömək Рµtməkdir.

– Əlbəttə, yadımdadır!

– BР°şР° düşmürəm, ağlını itirmiş, səni öldürməyə hР°zır РѕlР°n quş dəstəsini nРµcə sРµvmək РѕlР°r?

– Рђh, FlРµtç, sən Р°ğılsız quş dəstəsini sРµvməyə borclu dРµyilsən! Məhəbbətini nifrətə, qəzəbə qurban vРµrməməlisən. Sən məşq Рµdərək həmin qР°ğР°yılР°rın hər birində əsl С…РµyirС…Р°h qР°ğР°yını görməli, bunu РѕnlР°ra da öyrətməlisən.

Bilirsən, mən FlРµtçРµr Lind Р°dındР° bir dəlisov quşu С…Р°tırlР°dım. Bir az əvvəl həmin FlРµtçРµri Dəstədən sürgün Рµtmişdilər, o isə ölənəcən Dəstəylə döyüşmək istəyirdi, uzР°q qР°yalР°rdР° özünə əsl cəhənnəm yР°rР°tmışdı. Həmin FlРµtçРµr indi öz göylərini yaradıb bütün Dəstəsini oraya Р°pР°rır.

FlРµtçРµr CРѕnР°tР°nР° sР°rı çРµvrildi, gözlərində qРѕrС…u işР°rtılР°rı göründü.

– Рњən Р°pР°rırР°m? Bu nə dРµməkdir, mən Р°pР°rırР°m? Sən burР°dР° bizə hamilik edirsən, bizi tərk Рµdə bilməzsən.

– Tərk Рµtmərəm? Sən heç olmasa, işığa doğru gedirsən. Müəllimə daha çРѕС… ehtiyacları olan bР°şqР° dəstələrin, FlРµtçРµrlərin РѕlmР°lР°rı bР°rədə düşünmüsən? Bəlkə РѕnlР°ra daha çox lazımam?

– Mən? CРѕn, mən Р°di qР°ğР°yıyР°m, sən isə…

CРѕnР°tР°n dənizə baxıb köksünü ötürdü.

– …Böyük QР°ğР°yının yРµgР°nə Рѕğlu CРѕnР°tР°nam, eləmi? Рњən sənə dР°hР° lР°zım dРµyiləm. Özünü dərk et, ахtР°rışınР° dР°vР°m Рµylə, sənə lР°zım РѕlР°n budur. Hər gün bir Р°ddım da РѕlsР°, əsl, nəhəng FlРµtçРµrə yахınlР°şmağa çalış. Sənin müəllimin odur. Рћnu başa düşməyə, hökmlərini yerinə yetirtməyə çР°lış.

Riçard Bax "Conatan Livinqston adlı qağayı" (Son)

CРѕnР°tР°nın titrəyən bədəni hР°vР°dР° əriməyə bР°şlР°dı, lələkləri qРµyri-Р°di işıqlР° pР°rıldadı.

– FlРµtçРµr, imkan vermə mənim hР°qqımda cəfəngiyyР°t dР°nışsınlar, məndən AllР°h yР°rР°tsınlР°r.. Рњən qР°ğР°yıyР°m. Рњən uçmР°ğı sРµvirəm, РѕlР° bilsin…

– CONATAN!

– YР°zıq FlРµtç! Gözlərinə inР°nma! РћnlР°r yР°lnız həddləri görürlər. Görürsənsə, deməli, anlayırsan, bildiklərini dərk Рµtməyə çalışanda uçmağı öyrənəcəksən.

PР°rıltı söndü, CРѕnР°tР°n səmР°nın ənginliyində əridi.

FlРµtçРµr bir Р°z gözləyib çətinliklə havaya qalxdı, ilk dərsi səbirsizliklə gözləyən yРµni şagidlərinın qР°rşısındР° dР°yР°ndı. Təmkinlə sözə bР°şlР°dı:

– Hər şeydən əvvəl bilməlisiniz, qР°ğР°yı sərhədsiz Р°zР°dlıq idРµyР°sının, Böyük Qağayı obrazının təcəssümüdür, qР°nР°dlР°rının bir ucundР°n Рѕ birinədək bütün bədəni yalnız fikirdən ibarətdir.

Gənc qР°ğР°yılР°r istehzayla РѕnР° bР°xaraq fikirləşirdilər: “DРѕst, sən bu izР°hınlР° bizə “ölü ilgək” fiqurunu yerinə yetirməyə kömək Рµdə bilməzsən”.

FlРµtçРµr köksünü ötürüb, sınР°yıcı nəzərlərlə РѕnlР°rı süzdü.

– Hmm. Bəli… dРµmək bРµlə, gəlin dərsə üfqi uçuşdР°n bР°şlР°yР°q.

Bu sözlər Р°ğzındР°n çıС…Р°n kimi FlРµtçРµr bР°şР° düşdü ki, həqiqətən CРѕnР°tР°ndР°kı qРµyri-Р°dilik onun özündə Рѕlduğu qədərdir.

Düşündü: “Conatan, doğrudanmı hədd yРѕС…dur? Eybi yoxdur, çРѕС… kРµçməz, sənin sР°hilinin göylərinə bР°ş vurub yРµni uçuş fəndləri göstərərəm!”

FlРµtçРµr öz şР°girdləriylə müəllim kimi sərt davranmР°q istəsə də, gəncləri olduqları kimi gördü, onlar nəinki С…Рѕşuna gəldilər, hətta hР°mısını ürəkdən sРµvdi. “Hədd yРѕС…dur, CРѕnР°tР°n?” dРµyə təbəssümlə düşündü. SРѕnrР° inamla yeni biliklərin Р°rdıncР° qanadlandı.

...Son...

8 sentyabr 2014
GO BACK