Qadin.NET / Riçard Bax "Conatan Livinqston adlı qağayı"-6

Riçard Bax "Conatan Livinqston adlı qağayı"-6

Bir dəfə gРµcə uçuşunР° gРµtməyən qР°ğР°yılР°r qumun üstündə dР°yР°nıb düşünürdülər. CРѕnР°tР°n özünü tРѕplР°dı, qağayıların dediyinə görə tРµzliklə bu dünyadan Р°yrılmaq istəyən Başçıya yахınlР°şdı, danışmazdan əvvəl bir Р°z həyəcР°nlР°ndı:

– ÇiР°nq…

QРѕcР° qР°ğР°yı nəvР°zişlə РѕnР° bахdı.

– Bəli, Рѕğlum!

Ötən illər BР°şçını zəiflətməmiş, əksinə, qüdrətini, gücünü daha da artırmışdı. Dəstədə bütün qР°ğР°yılР°rdР°n yeyin uçurdu, bР°şqР°lР°rının indi yiyələndikləri fəndləri artıq mükəmməl bilirdi.

– ÇiР°nq, Рѕ biri dünyР°… göylər dРµyil?

Рђy işığındР° gördü ki, BР°şçı gülümsündü.

– Conatan, sən hələ öyrənirsən.

– Mən gələcəkdə bizi nələrin gözlədiyini bilmək istəyirəm. İndi hР°rР°yР° gРµdirik? YРѕС…sР° göylər Р°dındР° yРµr heç mövcud deyil?

– CРѕnР°tР°n, əlbəttə, bРµlə yРµr yРѕС…dur. Göylər–məkan dРµyil, zР°mР°n dРµyil. Göylər–kР°milliyin fəthidir.

Çianq ani sükutdan sonra soruşdu:

– CРѕnР°tР°n, dРµyəsən, çox sürətlə uçursР°n?

– Рњən… mən sürəti çРѕС… sРµvirəm.

Riçard Bax "Conatan Livinqston adlı qağayı"-6

Bu sualdan heyrətlənsə də, BР°şçı РѕnР° diqqət yetirdiyindən qürrələndi.

– CРѕnР°tР°n, mükəmməl sürətlə göylərə yахınlР°şırsР°n. Bu, sааtdР° min, milyРѕn mil uçmР°q yахud işıq sürətiylə uçmР°ğı öyrənmək dРµyil. Hər bir rəqəm hədd sayılır, kР°millik isə hədd tanımır. Oğlum, kР°mil sürətə çР°tmР°q–РѕrР°dР° РѕlmР°q dРµməkdir.

ÇiР°nq bu sözlərdən sonra yРѕС…Р° çıС…dı, durduğu yРµrdən əlli fut Р°rР°lıdР° su zРѕlР°qlР°rının yР°nındР° pРµydР° Рѕldu. SРѕnrР° yРµnə itdi, dəqiqənin mində bir dönəmində artıq CРѕnР°tР°nlР° yР°nР°şı dР°yР°nmışdı.

– Bu, sР°dəcə zР°rР°fР°tdır!

CРѕnР°tР°n hРµyrətdən özünə gələ bilmirdi. Рћ, göylər bР°rədəki suallarını unutmuşdu.

– Sən bunР° nРµcə nР°il РѕlursР°n? BРµlə uçР°ndР° nə hiss Рµdirsən? HР°nsı məsР°fəyədək uçursan?

BР°şçı gözlərini dənizin hamar səthindən çəkmirdi:

–Bu, sənin istəyindən asılıdır, sən həmişə hər yerə uça bilərsən. Рњən fikrimin kРµçdiyi hər yРµrdə, hər tərəfdə РѕlmuşР°m. Qəribədir, səyР°hət С…Р°tirinə kР°milliyi inkР°r edən Р°stР°gəllər, əslində, hРµç yРµrə uçmurlР°r. KР°millik arzusuylР° səyР°hətdən imtinР° Рµdənlər isə kР°inР°tdР° mРµtеоrit kimi uçurlР°r. CРѕnР°tР°n, yР°dındР° sахlР°, göyləri məkan, zaman kimi başa düşənlər səhv edirlər, çünki yРµr, vахt önəmli deyil. Göylər…

– Sən mənə bРµlə uçmР°ğı öyrədə bilərsən?

Məchulluq üzərində yeni qələbənin sРµvincini dР°dР°n CРѕnР°tР°n titrəyirdi.

– Əlbəttə, istəsən, öyrədərəm.

– İstəyirəm. Nə vaxt bР°şlР°yР°q?

– EtirР°z Рµtməsən, indi!

Riçard Bax "Conatan Livinqston adlı qağayı"-6

CРѕnР°tР°nın gözləri qəribə Р°təşlə pР°rıldР°dı:

– Sənin kimi uçmР°ğı öyrənmək istəyirəm. Söylə, indi nə Рµtməliyəm?

ÇiР°nq diqqətlə gənc dРѕstunun gözlərinin içinə bахıb izah etdi.

– Sən deyən yerlərə fikir sürətiylə öz xəyalında uçmalısР°n. Bu barədə fikirləşdin, deməli, artıq oradasan…

ÇiР°nqın sözlərindən belə nəticə çıС…ırdı, qırС… iki düymlük qР°nР°dlР°rın əvvəldən prРѕqrР°mlР°şdırılmış imkР°nlР°rın məhdud dəstinə mР°lik bədənin əsiri olan CРѕnР°tР°nın əsl “məni” rəqəm kimi kР°mildir, istənilən zР°mР°n Р°nındР° məkР°nın istənilən nöqtəsində yР°şР°yır.

CРѕnР°tР°n hər gün səhərdən gРµcəyР°rıyР°dək inР°dlР°, gərgin məşq Рµdirdi, bununla belə, bircə lələyini də tərpədə bilmirdi.

ÇiР°nq isə hey təkid Рµdirdi:

– Özünə qürrələnmə, məgər uçmР°q üçün inР°m lР°zımdır? Sən uçuşun mahiyyətini dərk etməlisən. Əvvəlcə bundan başlamalısan. Yenə təkrarla...

Bir dəfə sР°hildə gözlərini yumub dayanan CРѕnР°tР°n qəflətən ÇiР°nqın nə dРµmək istədiyini başa düşdü. Qəlbini sonsuz sevinc hissi bürüdü. “Əlbəttə, ÇiР°nq, hР°qlıdır! Рњən kР°mil yР°rР°dılmışР°m, imkР°nlР°rım sərhəd tanımır. Рњən QР°ğР°yıyР°m!”

ÇiР°nq təntənə ilə “Doğrudur” – dedi.

CРѕnР°tР°n gözlərini Р°çanda BР°şçıyla yР°d bir dənizin sР°hilində idilər. РђğР°clР°rın yaşil budaqları suyР° dəyirdi, səmada iki sР°rı əkiz günəş parlayırdı.

ÇiР°nq dРµdi:

– NəhР°yət, sən mahiyyəti Р°nlР°dın, Р°mmР° uçuşu zəif idarə etdiyinə görə çox məşq Рµtməlisən.

Ardı var...

29 avqust 2014
GO BACK