Giriş
Bağla

Qadın filosoflar - Hipatiya (3)

CƏMİYYƏT / Tanınmışlar / Müxtəlif

Qadın filosoflar - Hipatiya (3)

Bütün bu illər ərzində Hipatiya dərs deməyə davam edirdi, o çəkişmələrə qarışmayıb bütün kinini ürəyində saxlayırdı. O, artıq susmağı öyrənirdi. Amma ona daha çox fikirlər əzab verirdi ki, bu da cinayətə təşəbbüs idi. O, özünü doğrultmağa çalışırdı: "O tək nə edə bilərdi, qadın elə edə bilərmi ki, bütöv imperiya dağılsın, on minlərlə barbarların bütöv xalqı hərəkətə keçirməsinin qarşısını ala bilərmi" - deyə düşünürdü Hipatiya.

O, yalnız elm üçün yaşayırdı: Gənclərə fəlsəfənin sirlərini açır və onları riyaziyyatın dərin sirlərindən agah edirdi. O, çökmüş barbarlıqla mübarizə aparır və qorunub saxlanan bilikləri yaymaqla və insanların dumanlanmış beyinlərini təmizləməyə çalışırdı. Hipatiya atasının vəsiyyətini qorudu və hətta o zaman da susdu ki, Kirill minə yaxın İsgəndəriyyəlini öz doğma torpaqlarından qovdu. Doğrudanmı görəsən Hipatiya artıq cinayət və edam qoxusu ətrafı bürümüş bu vəziyyətdə atasına verdiyi sözü pozacaq? Yeni bütpərəstlik kədərli və qəmli olsa da onda ikrah hissi yaradır, amma digər cinayətlərlə müqayisədə Kirillin törətdikləri heç nədir.

Zaman keçdikcə Hipatiyanı hiss və həyəcan daha çox narahat edirdi. O vaxtdan ki artiq iyirmi ildən çox vaxt  keçmişdi - İsgəndəriyyə kitabxanasının xəzinəsini qorumaq üçün Hipatiyanın bütün gənc alim dostları həmin vuruşlarda həlak olmuşdular, hansı ki orda ölməmək üçün Hipatiyanı atası tutmuşdu. Yorulmaz əməyi ilə o, heç bir qadının çatmadığı zirvəyə çatdı, buna nail oldu. Müasir insanlar artıq onu ilk qadın filosof kimi hesab edirdilər. Rəhbərlik etdiyi məktəb nəinki İsgəndəriyyədə, hətta ordan kənarda da artıq çox məhşur idi. Müdrik olmaq istəyənlər başqa ölkələrdən Hipatiyadan dərs almaq üçün onun dərs verdiyi məktəbə təhsil almağa gəlirdilər. Amma daxili harmoniya və xeyir-dua ilə onu filosoluğa gətirənlər deyirdi ki, Hipatiya şöhrəti ilə öyünə bilməz.

O, Serapeumada həlak olan dostlarının qanı bahasına əldə etdiyi bu şöhrət üçün heç qürur duya bilmirdi, düşünürdü ki, kaş o zamanlar o da əlinə silah götürüb onlarla döyüşərdi. Bəlkə ona da həmin zərbələrin altında al-qana boyanaraq ölmək lazım idi?

O, Teonun haqlı olduğundan şübhə edirdi. Atam deyirdi ki, fəlakətli illər alimlərə olan borcumuzdur - gələcək üçün onların elmini qoruyub saxlamalıyıq. O inanırdı ki, zaman keçdikcə insanlar gözəl heykəlləri və müdrik kitabları məhv etməkdın əl çəkəcək. Lakin onun ümidləri özünü doğrultmadı. Kitabları əvvəlki kimi məhv edirdilər. Hərçənd düzdür, bunu artıq tək cahillər etmirdilər. Artıq bu kitabları yüksək vəzifəli insanlar da məhv edir və yandırırdılar.

Hipatiyaya bir dəfə dedilər ki, İsgəndəriyyə yaxınlığında hansısa məbədin dağıntıları arasında rahiblər yunan və roma yazıçılarına aid bir kitabxana aşkarlayıb. Kirill ordan keçərkən həmin yerə gözucu nəzər saldı. Çox qiymətli əlyazmalar, o cümlədən Aristotel və Platonun əsərləri idi. Rahiblər bu bütpərəstlik abidəsi sayılan çox qiymətli əlyazmaları yandıraraq məhv edək deyə bağırırdılar. Yepiskop "qara adamlar"ın etimadını itirmək istəmədiyi üçün razılıq verdi. Yanğınlar içərisindən dəyərli əlyazmaların külləri uçurdu. Bir neçə gün sonra Kirill platonik ideya və başqa məqamlar barədə müraciətlə İsgəndəriyyə şəhərində çıxış etdi! Hipatiya artıq hiddətini gizlədə bilmirdi.

Kirill qaba ve sərt əmisindən fərqli olaraq yaxşı təhsil almışdı. Gəncliyində o, fəlsəfəni Hipatiyadan dinləmiş və öyrənmişdi: o, özünü ilahiyyat bilicisi hesab edir və bununla istənilən məsələnin və sualın öhdəsindən gələ biləcəyini sanırdı. Lakin bəzi əleyhdarlara nəzərən Kirill alimlərin əleyhinə deyildi. Çox gözəl yaddaşı vardı. O, uzun bibliya mətnlərindən əzbər sitat gətirirdi.

Qadın filosoflar - Hipatiya (3)
Hər şey onun əlindən gedirdi: yepiskop taxtının tutması, başqa dindən olanların üstündə zorakılıq, başqa dinin xaçpərəstlərinə aid olan kilsələrin talanı yandırılması, qətllər, pefekte (kilsə başçısı) qarşı hücumların hamsını o parabalan (quldur dəstəsi) dəstənin köməyii ilə edirdi. Bunu da qeyd edək ki, o, bunları əmisinin qayda, üsulları ilə edirdi: o, düsmənlərə silahla saldırırdı (hücum edirdi). Amma o, təhsilli olmağıyla öyünərək Platonla özünü müqayisə etməyə başladı! Qətiyyətsiz və iradəsiz olan Orest bir çox şeyə göz yumurdu. O, öz keşişinə İmperatorunun qanunlarını tapdalamağa icazə verirdi. Bu onun qayğısı idi. Lakin bu insanlığa yaraşmaz bir hərəkət idi - digər sərancamın pozulmasında və özbaşınalıqda iştirak etmək. Hipatiya uzun müddət susdu. Ancaq hər şeyin həddi-hüdudu var. Düzdür o, yenə də atasına verdiyi sözü pozmayacaq, Orestin qərarsızlığının öhdəsindən gəlməyəcək və ya Kirillə qarşı magistrantlar bərpa etməyə çalışmayacaq. O, elmi mübahisənin sərhədləri üçün çıxmayacaq və yalnız göstərəcək ki, İsgəndəriyyə baş keşişi necə böyük filosofların ideyalarını təhrif edir. Onda nə Orest hakimiyyəti yoxdur, nə də sözə baxan legionlar idarəsi. O, Kirillə qarşı yalnız bir silahla çıxış edə bilərdi - həqiqət silahı ilə.
Qarşıdakı mühazirə haqqında qabaqcadan elan etdi. Dinləyicilər həmişə olduğundan daha çox toplandı. Hipatiya quru və işgüzar natiqlik qabiliyyətindən imtina edərək çox sadə bir şəkildə danışmağa başladı. O, yalnız mətnləri müzakirə edirdi. O bildirdi ki, budur Platonun əsl fikirləri ancaq Kirill onları başqa cür izah edir.
 Kirillə Hipatiyanın çıxışından məlumat verəndə bu an o, daha da tutqunlaşırdı, ona qarşı düşmənçiliyi Orest yaradır? Xeyr, müzakirədə perfekt yox idi. Və o, yalnız Platonun doğru və yalnış izah etməsi haqda danışırdı.
Hər şeyi buraxmazdan əvvəl Kirill necə oldusa təsadüfən partladı: Sizə məlumdurmu ki, mənimlə Orestin barışmağına elə məhz Hipatiya mane olur? Axı o əbəs yerə sarayda olmadı, hərçənd baş keşişin yaxın ətrafından olan insanlar əla bilirdilər ki ,bu yalandır, lakin bununla belə şəhərdə artıq şayiələr yayılmağa başladı ki, guya Orestin inadkarlığında bir tək Hipatiya günahkardır.
Daha ağlını başa yığmaq vaxtı idi. Gecələr narahatlıq yaranırdı. İt hirsli-hirsli hürürdü. Qorxudulmuş qapıcı şikayət edirdi: evin ətrafında nə isə baxaraq naməlum adamlar dolaşırdılar. Səhər qulluqçular qışqırıq qaldırdılar. Onlar qapıçıya rast gəlmişdilər. O ağzında tıxac və döyülmüş vəziyyətdə uzanmışdı. Gözətçi it boğulmuşdu. Amma evdən heç nə oğurlanmamışdı. Yalnız damda hansı ki Hipatiya ulduzlar üzərində müşahidə aparmaq üçün cihazlar yerleşdirmisdi, Hipatiyanın qüruru olan bu cihazlar parça-parça sındırılmışdı. Bir neçə gün sonra onun kitabxanasında qəflətən yanğın baş verdi. Kimsə ora yağ hopturulmuş cır-cındır atmışdı.
Perfektin ölümü heç də Kirillin planlarından kənarda qalmırdı. Bu ziyandan başqa heç nə gətirməzdi. Konstantinopol ilə onun əlaqələri və dartışmaları son dərəcədə kəskinləşirdi. Qətlə yetirilən perfektin yerinə yenisini göndərə bilərdilər və yeni gələn isə o birindən də tərs ola bilərdi. Orestlə düşmənçilik Kirillin əlini bağlayırdı, amma perfekti məhv eləmək yox, onu özünə tabe etmək lazım idi. Kirill düşmənçiliyi bitirmək arzusu barədə dəfələrlə deyirdi. Buna yol onun fikrincə tək idi: Oresti tanimaq lazım idi ki, bütün işlərdə və kilsəylə bağlı bütün hər şey ona aid idi. Onu necə anlamağa məcbur etmək olar?
Qadın filosoflar - Hipatiya (3)
Bir dəfə Kirill Hipatiyanın evinin önündən keçirdi. Girişin qarşısında o, xərəklərdə qul və gözəl geyim-keçimli zadəgan insanlar gördü. Bura Hipatiyanı dinləmək üçün ən zəngin və ən nüfuzlu insanları toplaşmışdılar. Axşam Kirillə Hipatiyanın növbəti mühazirəsindən məlumat verdilər. Hərçənd Hipatiyanın mühazirəsi Platona həsr olunmuşdu, o bununla belə yenə də başqalarının yanında Kirillin ona dikilmiş ilahiyyatçı baxışlarını gördü. Dinləyicilərin arasında çoxluğu xəzinələrin və malikənələrin sayəsində İskəndəriyyənin xristian icması çox böyük rol oynayırdı. Onlar böyük razılıqla Hipatiyanın danışıqlarına quaq asırdılar.
Kirill qaş-qabağını tökdü. Hipatiya ehtiyatı əldən verməmək üçün yanlış anlaşılmağı heç də arzu etmirdi. Nə sındırılmış ləvazimatlar, nə də kitabxanadakı yanğın onu ağıllandırmamışdı. Və Orest vurulmuş olmasına baxmayaraq hələ də o barışığa razılaşmırdı. Qəflətən Kirillin üzü işıqlandı. Soyuq gözlərində qəddar qığılcımlar parladı. Bədii oxucu Pyotr rahiblərin başçısı ucadan dilləndi: "Ata, biz nə vaxta qədər Hipatiyaya dözəcəyik?"

Hipatiya  xərəkdə evə qayıdırdı. Küçələrdən birində Kserion kilsəsinə yaxın yerdə yolu birdən rahiblər kəstilər. Bir göz qırpımında kiminsə siqnalı ilə küçəyə parabalan dəstələr səpələnəyə başladı. Hipatiyanı amansız düşmənlərin yaratdığı divar mühasirəyə almışdı, o, nə qədər qışqırıb fəryad etsə də səsini duyan olmadı, bunlar əbəs idi. Onların çirkli əllərində daşlar, çubuqlar, kirəmit parçaları və sahildən seçilmiş iti balıqqulaqları var idi... Onu xərəkdən dartıb yerə - torpağın üstünə saldılar, sürüyüb kilsəyə apardılar. Orda hər bir xaçpərəst üçün müqəddəs yerdə əynindəki paltarları cıraraq onu döyməyə başladılar. Hipatiyanı amansızcasına hiddətlə qeyzlənmiş fanatiklər vururdular, o vaxta qədər ki, artıq Hipatiya çoxdan ölü idi. Fanatiklər onun meydini kilsədən çıxararaq meydana tərəf sürüməyə başladılar - hansı ki həmin yerdə artıq böyük bir tonqal yandırılmışdı. Qorxunc xəbər Oresti sarsıtdı "Hiypatiyanı öldürdülər və atəşə atdılar!"

İsgəndəriyyənin perfekti sındırılmışdı. O, hətta olmuş hadisə barədə Konstantinopola məruzə göndərməyə belə risk etmirdi. Hipatiyanın qətli bir salnaməçinin sözlərinə görə "düşmənçiliyi söndürdü" Kirill və Orestin arasında. Orest qərara gəldi ki, nə qədər gec deyil Kirillə barışmalıdır. O özünü qalib gəlmiş sanırdı. Kirill İsgəndəriyyənin bölünməz hökmdarı oldu. Bu hadisələr 415-ci ilin mart ayında oldu.

Hipatiyanın ölümü cəzasız qaldı. Hərçənd çox İsgəndəriyyəli gözəl bilirdi ki, bu alçaqlığın günahkarı məhz Kirilldir, amma bu onun vəzifəsini və olduğu yeri sarsmadı. O, əksinə gücünün böyüklüyündən həzz alırdı. Orest daha ona etiraz etmirdi. Hətta bu barədə xəbər elə məhz perfektin başı üzərindən göndərilmişdi. Damaskiy bildirir ki, araştırmayla məşğul olmuş Edesiy yüksək mənsəb sahiblərini ələ almışdı və o, qatilləri cəzadan bununla qurtarırdı.

"Feodosiyin Kodeksində" 5 oktyabr 416-cı ildən imperatorun sərəncamı saxlanılır. Sərəncamda deyilir ki,"Ehtiyac olduğu halda İsgəndəriyyədən şəhər səfirliyinə hökm göndərmək olar, lakin gərək bunu yuxarı vəzifəli şəxslər etsin. Konstantinopolda şəhər sakinlərinin hər hansı özbaşınalığı deputatlar tərəfindən qəti qadağan edilir!"

Daha "Feodosiyin Kodeksinə" iki sənəd daxildir, ehtimal ki Hipatiyanın qətli ilə bağlı hadisələrə münasibətlə bağlıdır. 29 sentyabr 416-cı ildən imperator əmr verdi ki, parabalan dəstələr artıq şəhər hakimiyyətinin işlərinə qarışmasınlar. Onlara ictimai işlərə, çağırışsız baş çəkməyə, izləməyə ciddi qadağalar qoyuldu. Onların sayı 500 nəfəri ötməməli idi. Bundan sonra parabalan dəstəni yepiskop deyil, perfekt seçməli idi. Hətta bu məhdudiyyətlərlə Kirill barışmaq istəmədi. Yarım ildən sonra parabalan dəstələrin sayını yenidən artırdı. Parabalan dəstələr yenə əvvəlki kimi Kirillin əlinin altında idi.

Tale həm Hipatiyanın özünə, həm də onun kitablarına qarşı amansız idi. Hipatiyanın yazdıqlarından heç biri indiki dövrə qədər gəlib çıxmadı. Bir tək məktub qalmışdı ki, o da saxta çıxdı. Onun həyatından yalnız qırıq və təsadüfü xəbərlər qaldı. Buna görə də Hipatiyanın tərcümeyi-halı haqqında düzgün məlumat vermək olmaz. Dərk etmək və birgə bütün məhşur şahidlikləri bağlamaq cəhdləri gümanın ən böyük və ya ən kiçik hissəsini mütləq tələb edir. Kirill İsgəndəriyyə düşmənlərinə qalib gəldi. Amma qaliblər məlum olduğu kimi bütün tərcümeyi-halları yandırdılar. Hipatiyanın qətli barədə Sokratın yazdıqları arasında Kirill ilə birlikdə kilsə atalarının da biabırçılıqlarını üzə çıxarmış oldu. Bu epizod əlbəttə özünü müqəddəs kimi qələmə verən Kirill "həyatlarına" bənzəmirdi.

Hipatiyanın şöhrəti şox böyük idi və onu cəhənnəm bəd-heybətləri iə birlikdə təsəvvür etmək mümkünsüz idi. Lakin kilsə başqa yolu üstün tutdu. Hipatiyanı az qala xristian şəhidi elan etdilər.

"İsgəndəriyyənin müqəddəs Kirillinin həyatını artıq hər kəs belə görür." - "İsgəndəriyyədə bir qız yaşayırdı, adı Hipatiya, o, filosof Teonun qızı idi. O inanan və səxavətli qadın, xristian dinində müdrikliyi ilə seçilən bir insan, qızlığını və saflığını qorumağa çalışan biri idi. Gəncliyindən o, atası Teonun yanında çalışmış və fəlsəfədə böyük uğurlar qazanmışdı, beləliklə o, bütün filosofları üstələmiş oldu.O, hətta ailə belə qurmadı, bütün həyatını yalnız fəlsəfə və kitablarla keçirdi və xüsusən o, İsaya olan sevgisinə görə qızlığını qoruyurdu. "Dünyaya nifrət etmiş qiyamçılar" onu öldürdü. Olanlar haqqında öyrənənlər İsgəndəriyyəyə gəlib Kirilli qorumaq üçün perfektin arabasını daşa tutdular.

İltifatçı tarixçilər etibarlı və uzunmüddətli araşdırmadan sonra həqiqəti sübut etdi. Hipatiyanı əslində iki dəfə öldürdülər - 1. Kilsədə tikələrə parçalayaraq; 2. Onun tərəfindən yaradılmış yazılmış bütün kitabları inadla məhv edərək. Hipatiyanı əbədi sükuta qərq etdilər. Həmin vaxtlar Kirillin yazdığı inşaların yüzlərlə köçürəni oldu. Onun yaşadığı həyatı miniatürlərlə bəzəyirdilər.

Həqiqəti bərpa etməyə və Hipatiyanın əsl simasını yenidən yaratmağa çalışan alim və yazıçıların səylərinə baxmayaraq ədalət qalib gəlmədi. Kilsələrdə "müqəddəs" İsgəndəriyyənin Kirillinin simasıyla bütlərə sitayiş edirdilər. Çap dəzgahlarının altında hələ də bir yığın yalan tərcümey-hal çıxırdı. Kitabxanaların bütün rəflərində onun inşaları dururdu. Amma Hipatiyanın kitablarından indiyə qədər bir sətir belə tapılmamışdı.

Bu obraz heç bir romanisti başdan çıxarmadı. İmtahanlar qarşısıalınmaz idi: fəlsəfəni öyrədən gənc gözəl rahiblərin əlində məcburi müqayisə obyekti oldu, hansılar ki, onu öldürərək çıxışlarını əngəlləməyə nail oldular.

Rus dilinə Hipatiyaya həsr edilmiş iki roman tərcümə edilmişdir: "Mautnera" və "Çarlz Kinqsli Frisi", lakin onların ikisi də həmin dövrü az çox həmin sxemə uyğun tərcümə ediblər. Mautneraya görə Hipatiya rədd edilmiş biri olaraq Kirill tərəfindən nifrətlə öldürülən, Kinqsliyə görə isə kinli bütpərəstlərin gözəl yazıçıya Orestin Hipatiyaya olan sevgisi üçün öldürülən biri olaraq qələmə vermişdilər. Rahiblər tərəfindən öldürülən bu müdrik qız "Afroditanın bədəni ilə" heç olmasa onu göstərir ki, həlak olanların yanında Hipatiya ən cüzi hesablamalara görə əlinin altında idi. Hipatiyanın həyatı hələ öz romanistini gözləyir, hansı ki, ştampları rədd edib, onun dövrünü göstərməyi bacarardı - böyük sosial toqquşmalar və ideyaların sərt mübarizəsi dövrünü...Şərhlər (33)

Xanim_Xatun Xanim_Xatun 2 January 2015 14:34 Cavab yaz

tşklər xəbər ucun..Maraqla oxudum
rana969 rana969 23 November 2014 23:48 Cavab yaz

♥NiLuFeR♥,
Əziyyətli idi amma gözəl xəbərlər alındı nəticədə. give_ros
nilu nilu 8 July 2014 14:22 Cavab yaz

Halal olsun sənə bacı,gözəl və əziyyətli xəbərə görə çox sağol give_ros
rana969 rana969 7 December 2013 18:03 Cavab yaz

...ŞiRiN_QıZ...,
baharВ memmedova,

Təşəkkürlər give_ros
ayan_ ayan_ 13 November 2013 19:46 Cavab yaz

Təşəkkür xebere gore
bahar-81 bahar-81 13 November 2013 16:17 Cavab yaz

maraqliydi coox sag olun
rana969 rana969 12 November 2013 21:39 Cavab yaz

Aferin 5 alirsan bax bu lezet elefi bele tarixi biliyi artiran ve maraqli movzu yazi n elaci balam

eziyyetli bir xeber hazirlamisan,Cox saqol canim.Davamli olsun.Teshekkur edirem.

baci tam axira qeder oxumadimmmm ama oxudugum yere qederr maraqla oxudummm eziyyet cox cekmisennn baciii ellerine sagliqqq tewekkurlerrrr

BITANEM XEBERIN CIXIB YAZAN ELLERIN GOREN GOZUN YORULMASIN CANIM BAGISLA INDI OXUYA BILMEDIM AMA DEDIM SERH YAZIM HECOLMASA AMA OXUYACAM UREK

tesekkurler elinize sagliq

Narinim eziyyetli bir xeber hazirlamisan.Eziyetine 5+5+5+5+5+5+5+5.Xeberin evvelini gunorta oxudum,davaminida indi tamamladim.Canim duzu butov oxudum.Cox xoshuma geldi.Maraqli idi.En piside Hipatiyanın vehshicesine oldurulmesi mene cox pis tesir etdi.Cox saqol canim.Davamli olsun.

Her birinize sonsuz tesekkurumu bildirirem Allah razi olsun give_ros
S U SE N S U SE N 12 November 2013 21:20 Cavab yaz

Aferin 5 alirsan bax bu lezet elefi bele tarixi biliyi artiran ve maraqli movzu yazi n elaci balam
qeribe qeribe 12 November 2013 13:06 Cavab yaz

eziyyetli bir xeber hazirlamisan,Cox saqol canim.Davamli olsun.Teshekkur edirem. give_ros
girl2013nika girl2013nika 12 November 2013 00:40 Cavab yaz

baci tam axira qeder oxumadimmmm ama oxudugum yere qederr maraqla oxudummm eziyyet cox cekmisennn baciii ellerine sagliqqq tewekkurlerrrr
Happiness lady Happiness lady 11 November 2013 22:50 Cavab yaz

BITANEM XEBERIN CIXIB YAZAN ELLERIN GOREN GOZUN YORULMASIN CANIM BAGISLA INDI OXUYA BILMEDIM AMA DEDIM SERH YAZIM HECOLMASA mocking AMA OXUYACAM UREK air_kiss
mati 2013.27.10 mati 2013.27.10 11 November 2013 21:51 Cavab yaz

tesekkurler elinize sagliq
Ryos Ryos 11 November 2013 20:44 Cavab yaz

Narinim eziyyetli bir xeber hazirlamisan.Eziyetine 5+5+5+5+5+5+5+5.Xeberin evvelini gunorta oxudum,davaminida indi tamamladim.Canim duzu butov oxudum.Cox xoshuma geldi.Maraqli idi.En piside Hipatiyanın vehshicesine oldurulmesi mene cox pis tesir etdi.Cox saqol canim.Davamli olsun. give_ros
rana969 rana969 11 November 2013 20:08 Cavab yaz

Ay necede əziyyetli xəbərdi cox sagol maraqliydiiii

Maragina sebeb oldusa menim ücün hec bir eziyyet qalmamisdir demek cox sag ol baci give_ros
Narin bacım,belə maraqlı xəbərə görə təşəkkürlər.

Cox sag ol baci tesekkur edirem give_ros
Canim Narinim eline sagliq.

Sag ol canim give_ros
Ayka sevgi Ayka sevgi 11 November 2013 19:58 Cavab yaz

Ay necede əziyyetli xəbərdi cox sagol maraqliydiiii
ruzigar ruzigar 11 November 2013 19:20 Cavab yaz

Narin bacım,belə maraqlı xəbərə görə təşəkkürlər.Axırıncı şəkli uşaq vaxtı görmüşdüm.Amma elə belə şəkil kimi qəbul eləmişdim.Sən demə filosof xanımımız imiş.Yazıq qadının taleyi çox keşməkeşli olmuşdur....
emilo emilo 11 November 2013 17:52 Cavab yaz

Canim Narinim eline sagliq.
rana969 rana969 11 November 2013 17:47 Cavab yaz

Can ay Hipatiya..senin ne pis taleyin variymiw ay baji

Biy yene aglasma qurmusan sen dash
Narin..tebrikler...heqiqetende eziyyet cekmisen...bu tercumeler seni cox yordu.inwALLAH eziyyetinin behresini gorersen.

Cox sag ol Allah razi olsun mende sene tesekkur edirem cox komey eledin mene give_ros
tebrikler. Ugurlarin hemise bol olsun baci.AMİN

Amin cox sag ol gozel kiss
hevesim olmadi oxumaga. amma eminem ki yazmaga deyer bir yazidi. ellerine salik

Oxusaydin men sene komey eliyerdim biggrin zarafat edirem cox sag ol give_ros meni tap men sene basa salim
nurana 2013 nurana 2013 11 November 2013 16:16 Cavab yaz

hevesim olmadi oxumaga. amma eminem ki yazmaga deyer bir yazidi. ellerine salik

qizlar mene komek edin. men nece dostluq ata bilerem. men de istiyirem dostlarim olsun nece edim? bilen varsa komek etsin. please
Elif.. Elif.. 11 November 2013 15:16 Cavab yaz

hem gözel xeberim cixib hemde ilk is gunumdur

tebrikler. Ugurlarin hemise bol olsun baci.AMİN girl_ten
Əvvəlki səhifə Növbəti səhifə

Add comment

  • reload, if the code cannot be seen


Qadin.Net

Яндекс.Метрика