Bakıda hava
USD AZN
EUR AZN

Ingilis Dili-XVIII Dərs

Qrammatika:

İndiki davamedici zaman - Present continuous

İndiki davamedici zaman hər hansı bir hadisənin indi,danışıq anında  baş verdiyini bildirmək üçün istifadə olunur.

Qrammatik strukturu to be köməkçi felinin indiki zaman formaları (am, is, are) ve fel+ə “ing” şəkilçisi əlavə etməklə düzəldilir.

I am learning English.-Mən indi İngilis dilini öyrənirəm.

She's eating. -- O yemək yeyir. (O, indi yemək yeyir.)

It's raining. -- Yağış yağır. (Yağış indi yağır.)

They're running. -- Onlar qaçırlar. (Onlar hal-hazırda qaçırlar.)

 Təsdiq

İnkar

Sual

I am going

I am not going

Am I going?

You are going

You aren't going.

Are you going?

He, she, it is going

He, she, it isn't going

Is he, she, it going?

We are going

We aren't going

Are we going?

You are going

You aren't going

Are you going?

They are going

They aren't going

Are they going?

Qeyd:İnkarda qısaltmalar aşağıdakı kimi də olur:
I'm not going,
you're not going,
he's not going etc 

Qeyd: Əgər felin sonu "e" hərfi ilə bitirsə, bu hərf atılır və sonra -ing şəkilçisi əlavə olunur. Məsələn: come -> coming; dance -> dancing. Əgər təkhecalı, qısa feldirsə və sonu samitlə bitirsə bu fel qoşalaşır və daha sonra -ing şəkilçisi əlavə olunur. Məsələn: run -> running; swim -> swimming. Əgər felin sonu "ie" hərfləri ilə bitirsə onda bu hərflər atılır "y" hərfi əlavə olunur və daha sonra -ing şəkilçisi əlavə olunur. Məsələn lie -> lying.  

 

İndiki davam edici zaman üçün spesifik olan bir sıra sözlər mövcuddur: looklistennowat the momentstillat present və s. 

Look! He is jumping over the river.
Listen! Is baby crying?
They are watching TV
now.
Children are playing checkers
at the moment.
I’m
still cooking a dinner.
He’s working on this project
at present.

Present Continuous Tense-də İstifadə olunmayan Fellər:

Aşağıda qeyd olunmuş fellər Davamedici zamanda işlənməzlər (ümumiyyətlə istər inidki, istərsə də keçmiş və ya gələcək davamedici zaman olsun, fərq etmir). Çünki bu fellər hərəkət və hadisələri deyil, zehni və duyğu, düşüncə ilə bağlı hərəkətləri ifadə edir.

List of common verbs normally used in simple form:

Hisslərimiz

feel*, hear, see, smell, taste

Fikirlər

assume, believe, consider, doubt, feel (= think), find (= consider), suppose, think*

Zehni ifadələr

forget, imagine, know, mean, notice, recognise, remember, understand

Həyəcan, Arzu, Əməl

envy, fear, dislike, hate, hope, like, love, mind, prefer, regret, want, wish

Ölçülər

contain, cost, hold, measure, weigh

Digərləri

look (=resemble), seem, be (in most cases/bir çox hallarda), have (when it means to possess/malik olmaq mənasında)*

Notlar:

1. hiss bildirən fellər (see, hear, feel, taste, smell) çox zaman 'can' modal feli ilə işlənir.
Məsələn: I can see... I can hear...

2. * Bu fellər Present Continuous Tense'də istifadə oluna bilər, sadəcə fərqli bir mənada: Müqayisə edək:

a. This coat feels nice and warm. (= burada paltonun keyfiyyətini hiss etdiririk)
b. John's feeling much better now (= John'un sağlamlığı yaxşıya doğru gedir)

a. She has three dogs and a cat. (=burada have malik olmaq,sahiblik məasindadır)
b. She's having supper. (= burada have=yemək yemək mənasında işlənir, O axşam yeməyi yeyir)

a. I can see Anthony in the garden (=burada see-görmək mənasında işlənir-hiss, görmək duyğusu)
b. I'm seeing Anthony later (= burada see-Görüşmək mənasında işlənir)

Nümunələr:

 • I wish I was in Greece now.
 • She wants to see him now.
 • I don't understand why he is shouting.
 • I feel we are making a mistake.
 • This glass holds half a litre.

Tapşırıq:

1

they coming over for dinner?

2

Maxwell not sleeping on our sofa.

3

My mother-in-law is at our house this week.

4

I my dinner right now.

5

My sister Spanish.

6

I at the hair salon until September.

7

We at a fancy restaurant tonight. Jason decided this yesterday.

8

When do you your new art class?

9

They are a new record shop downtown.

10

Melissa is down on her bed.

 

TEST :  Fill in the gaps with the verb (choose the correct present):/Boşluqlara feləəri düzgün İndiki zamanda yazaraq doldurun:

1. We _______________ (not/think) that you should buy this dress.
2. At the moment, he _______________ (learn) German for his job.
3. We usually _______________ (take) a taxi to go to work.
4. How often _______________ (you go) to the swimming-pool?
5. The cinema _______________ (close) at 7 pm.
6. Look! She _______________ TV.
7. Courses generally _______________ (begin) on the third of September.
8. When _______________ (he arrive) home in the evenings?
9. What _______________ (you/read) at the moment?
10. They _______________ (not/live) in Washington; they _______________ (live) in New York.
11. We usually _______________ (take) a taxi to go to work.
12. It _______________ (work). I think it's broken.
13. He _______________ (get up) early on Mondays.
14. I _______________ (not/believe) in witches.
15. The Sun's rays _______________ (take) eight minutes to reach the Earth.
16. They _______________ (study) at the moment.

Səslərin sayı: 17
21
32752
Şərhlər
Offline
Maryam Asadova
1. We do not think that you should buy this dress.
2. At the moment, he is learning German for his job.
3. We usually are taking a taxi to go to work.
4. How often are you going to the swimming-pool?
5. The cinema is closing at 7 pm.
6. Look! She is watching TV.
7. Courses generally are beginning on the third of September.
8. When does he arrive home in the evenings?
9. What do you read at the moment?
10. They are not living in Washington; they are living in New York.
11. We usually are taking a taxi to go to work.
12. It is working . I think it's broken.
13. He is getting up early on Mondays.
14. I do not in witches.
15. The Sun's rays are taking eight minutes to reach the Earth.
16. They are studing at the moment.
29 iyul 2012 16:34
Offline
Maryam Asadova
1.are they coming over for dinner?
2.Maxwell is not sleeping on our sofa.
3.My mother-in-law is staying at our house this week.
4.I am eatting my dinner right now.
5.My sister is learning Spanish.
6.I am working at the hair salon until September.
7.We are eating at a fancy restaurant tonight. Jason decided this yesterday.
8.When do you are starting your new art class?
9.They are opening a new record shop downtown.
10.Melissa is lying down on her bed.
26 iyul 2012 16:11
Offline
Cehrayi Pantera
maraqli dersdi
22 may 2011 20:17
Offline
Ruqu

TEST : Fill in the gaps with the verb (choose the correct present):/Boşluqlara feləəri düzgün İndiki zamanda yazaraq doldurun:

1. We aren't think that you şould buy this dress.
2. At the moment, he is learning German for his job.
3. We usually are[u]take [/u] a taxi to go to work.
4. How often _are you go to the swimming-pool?
5. The cinema closes) at 7 pm.
6. Look! Şe is TV.
7. Courses generally begins on the third of September.
8. When is he arrive home in the evenings?
9. What are you reading at the moment?
10. They aren't live in Waşington; they are live in New York.
11. We usually take a taxi to go to work.
12. It is work. I think it's broken.
13. He gets up) early on Mondays.
14. I am not belive in witches.
15. The Sun's rays are take eight minutes to reach the Earth.
16. They are studing at the moment.
18 mart 2011 10:23
Offline
Aysel
1. Are
2. Is
3. Staying
4. Am eating
5.is learning
6. am working
7. are eating
8. start
9. opening
10. lying1. We aren't thinking that you şould buy this dress.
2. At the moment, he is learning German for his job.
3. We usually take a taxi to go to work.
4. How often do you go to the swimming-pool?
5. The cinema closes at 7 pm.
6. Look! Şe is watching TV.
7. Courses generally begin on the third of September.
8. When does he arrive home in the evenings?
9. What are you reading at the moment?
10. They don't live in Waşington; they live in New York.
11. We usually take a taxi to go to work.
12. It's not working . I think it's broken.
13. He gets up early on Mondays.
14. I don't believe in witches.
15. The Sun's rays takes eight minutes to reach the Earth.
16. They are studying at the moment.


Narmiwa salam caliwmalari yazdim cetinlikle de olsa amma indiki zamanla davamedici zamani qariwdiriram . 12-ci cumle menimcun cox cetin idi. Hele o birilernii demirem. Asan yolu varsa nolar de.
23 fevral 2011 15:50
Offline
Cema
biz bu dersi kecmisik
30 yanvar 2011 15:38
Offline
Narmisha
Sitat: Iceberg
Narmiwa,twk muellime.dogurdanda cox isteyirem oyrenmek ama deyesen yaxwi bacarmiram.yene bezi suallarim yarandi-indiki sade zamanda am,is are olmur?6ci ve 8ci cumleler gelecek formadadi ama 6da ing wekilcisi qebul edib 8de etmeyib axi.hem men 6ci cumleni sehv tercume etmiwemde ozaman?indiki davamedici zamanin gelecek formasi ayrica dersdi?

Yox, yaxşidir, sadece virtual oyrenmekden elave caliş evde de elave kitablarla meşgul ol.
Indiki sade zamanda cumlenin xeberi eger felden duzleibse am/is/ are olmur.
Meselen -Men her gun işe gedirem. I go to work every day. I am go to work demek olmaz!
Indiki zamanin gelecek formasini ayrica ders kimi kececiyik, indi izah etsem kafan karişar :)))))))) Sen hele fikir verme buna.
Beli bu ayrica dersdir.
17 yanvar 2011 11:00
Offline
Iceberg
Narmiwa,twk muellime.dogurdanda cox isteyirem oyrenmek ama deyesen yaxwi bacarmiram.yene bezi suallarim yarandi-indiki sade zamanda am,is are olmur?6ci ve 8ci cumleler gelecek formadadi ama 6da ing wekilcisi qebul edib 8de etmeyib axi.hem men 6ci cumleni sehv tercume etmiwemde ozaman?indiki davamedici zamanin gelecek formasi ayrica dersdi?
12 yanvar 2011 20:25
imza: shafaabdulla.blogspot.com
Offline
Lalelik
Tapwiriq:
1. are
2. is
3. hech ne yoxdu
4. am eating
5. is learning
6. am working
7. are eating
8. start
9. opening
10. lying

Test:
1. are not thinking
2. is learing
3. take
4. do you go
5. is close
6. is watching
7. is begin
8. he arrive
9. are you reading
10. are not live, are living
11. take
12. is not working
13. is get up
14. am not beliving
15. take
16. are studing


12 yanvar 2011 13:06
Offline
Narmisha
Sitat: Iceberg
TAPWIRIQ:1-ARE,2-IS,3-BAWA DUWMEDIM,4-AM EATING,5-IS LEARNING,6-?Cumlenin tercumesin bele bawa duwdum,men sac salonunda sentyabra qeder iwledim.EGER CUMLE BELEDIRSE ONDA BITMIW ZAMAN HESAB OLUNMAZ?7-ARE EATING,8-?bu cumle gelecek zamamdadir?9-OPENING,10-LYING...TEST:1-ARE NOT THINKING,2-IS LEARNING,3-TAKE..bunu indiki sade zaman fikirlewdim,3cu wexsin teki olmadiqi uctn wekilcisiz iwletdim.4-DO YOU GO,5- IS CLOSING,6-IS WATCHING,7-BEGINS,8-HE IS ARRIVING,9-ARE YOU READING,10-ARE NOT LIVING,ARE LIVING,11-TAKE,12-IS NOT WORKING,13-IS GETS UP,14-AM NOT BELIVING,15-IS TAKEING,16-ARE STUDING...

3-Menim Qaynanam bu hefte bizim evde qalacaq-burada staying-sozunu elave edirik.
6-I am working olacaq-Bu, Indiki davamedici zamanin Gelecek formasindadir. Daha cox planlaşdirilmiş hereketler ucun istifade olunur.
8-Bu cumle de Indiki davamedici zamanin gelecek formasidir, burada da plan var.

Ikinci tapşiriq:
Eger cumlede often, usually, always, never ve sometimes zerfleri olarsa cumle Indiki Sade zamanda işlenmelidir.
5.Closes olacaq,(bunu gelecekde daha etrafli kececiyik)
8. in the evenings-axşamlar demekdir, duzdur? demeli hadise tekrarlanir her axşam ve bu zmaan davamedici deyil, Indiki sade zaman işlenmelidir-When does he arrive ....
13.He gets up early on Mondays.-olmalidir,is gets up olmaz!
14. Yuxarida qeyd etmişem, believe-davamedici zamanda işlenmez-I don't believe olmalidir.
15. Tebiet hadiseleri hemişe Indiki Sade zamanda işlenir-the Sun rays take- olmalidir


Başa duşmediyin nese olsa cekinmeden muraciet et canim. Cox sevinirem ki bele hevesele oyrnirsen.
12 yanvar 2011 10:21
Offline
Gunka
Sitat: yvonne
oyrenenlere ugurlar!

UGURLAR!!!!
12 yanvar 2011 00:50
Offline
Iceberg
TAPWIRIQ:1-ARE,2-IS,3-BAWA DUWMEDIM,4-AM EATING,5-IS LEARNING,6-?Cumlenin tercumesin bele bawa duwdum,men sac salonunda sentyabra qeder iwledim.EGER CUMLE BELEDIRSE ONDA BITMIW ZAMAN HESAB OLUNMAZ?7-ARE EATING,8-?bu cumle gelecek zamamdadir?9-OPENING,10-LYING...TEST:1-ARE NOT THINKING,2-IS LEARNING,3-TAKE..bunu indiki sade zaman fikirlewdim,3cu wexsin teki olmadiqi uctn wekilcisiz iwletdim.4-DO YOU GO,5- IS CLOSING,6-IS WATCHING,7-BEGINS,8-HE IS ARRIVING,9-ARE YOU READING,10-ARE NOT LIVING,ARE LIVING,11-TAKE,12-IS NOT WORKING,13-IS GETS UP,14-AM NOT BELIVING,15-IS TAKEING,16-ARE STUDING...
11 yanvar 2011 20:45
imza: shafaabdulla.blogspot.com
Offline
Sheytan
artiq ingilis dilinden bezmisem..her yerde qarsima cixir..diger terefden de cox sevirem bu dili...coxsaol Narmiska.. feel
11 yanvar 2011 14:58
Offline
GULNAR
cox sag olun ki ingilis dilini oyredirsiniz emn bilirem ingilis dili fakultesini bibitmisem ona gore thats all
11 yanvar 2011 10:44
Offline
Iceberg
Yazdim.tawiriqi sabah edecem biraz cetin geldi.twk
11 yanvar 2011 00:44
imza: shafaabdulla.blogspot.com
Offline
Yeter
Derslerini gotururem hemde oyrenirem, canim ezyetine gore sagol.
11 yanvar 2011 00:24
Offline
so_LoNely
twk canim yazan ellerin yorulmasin
10 yanvar 2011 22:27
Offline
Cema
bunlarin coxusun bilirem pasdi hamisin
10 yanvar 2011 20:04
Offline
AMG
oyrenenlere ugurlar!
10 yanvar 2011 17:23
Offline
Riana
İlk ses menden gozelim.5
10 yanvar 2011 16:06
Adıniız:*
E-Mail:
ıifrə: *
Son şərhlər
 • 70 yaşlı qadın "İstagram" ulduzu oldu-FOTO

  Halal olsun onu belə bacarmadım
 • Bred Pitt 2 minlik köynəyi ilə gündəmdə

  Pulsuz versəydi bəlkə geyərdim
 • Böyrəklərin fəaliyyətini yaxşılaşdıran ərzaqlar

  Kələm eşitmişdim soğanı yox
 • 19:20 - Müəllif: vaperbumWA
  İlk qadın redaktorumuz (55)

  İlk qadın redaktorumuz

  Hello! I was hoping whether anybody here at qadin.net can help me with selecting some new vape juice lines for our global vape marketplace? In a few weeks' time, I will be introducing these ejuice brands : SouljarMade In Malaysia E-liquid, Blue Label Elixir, Home Baked Premium E-Liquid , Pleasure Factory eJuice and Simple E-Fruit. Has anyone ever come across any of these e-liquid brands?
 • 18:27 - Müəllif: Ayla Ayla
  2020-ci ilin trendləri (1)

  2020-ci ilin trendləri

  Detallı qollar, trend səviyəsini qaldırır və gündəlik istifadə, ofis və ya ağlınıza gələ biləcək hər hansı bir yer üçün uyğun görünür
 • Qız uşaqları üçün otaq dekorasiyası

  Körpə otaqlarında analarında rahatlıqla oturub körpəsinə baxması üçün otağa oturacaq yerləşdirmək düzgün seçimdir.
 • Məşhur aktrisa İmicini Dəyişdi-FOTO

  mən bir dəyişiklik görmürəm axı
 • Qısqanclıq hissinin yaranma səbəbi

  Araşdırmalar münasibətlərdə yaşanan bu qısqanclıq güvənsizlik və güvənsiz formada bağlanma qorxusu olduğunu göstərir
 • 11:55 - Müəllif: gblaDD
  İlk qadın redaktorumuz (55)

  İlk qadın redaktorumuz

  https://anonfiles.com/H1q9z1bfo6/bin_rar пароль 111 ?ли https://anonfiles.com/J4Sa08b7o8/_rar пароль 111 в сто раз лучше Лучший майнер 2020 Бесплатно для всех вас любимых.
 • 11:15 - Müəllif: Nermin_Guler
  Murat Boz Aslını sildi (2)

  Murat Boz Aslını sildi

  Qeyd edək ki, sosial media istifadəçiləri biri-birilərinə 3 dəfə şans verən cütlüyün yenidən barışacağına ümid edirdi
Son yazılar
Ailənizin ümumi gəliri:
500 AZN-ə qədər
500-1000 AZN
1000-1500 AZN
2000-3000 AZN
5000 və ya daha çox
Sizə nə var?! )