Bakıda hava 26°
USD 1.7000 AZN
EUR 1.9478 AZN
15:24Surayye Qizlarim qizilalrim necesiz?İstilerle aranız necedi 11:36Sima salma millet necesiz
40643

"D" və "E" hərfləri ilə başlayan adların mənası

 

D

Dadaş - (Tür.) 1.Böyük qardaş. 2.Dəliqanlı, cəsur.

Dağtəkin - (Tür.) Dağ kimi.

Dahi (Dahiyə) - (Ar.) Üstün zəka sahibi.

Dakirə - O, şəxs ki, həmişə Allahı xatırlayır.

Damla - (Tür.) 1. Bir mayedən ayrılaraq düşən parça halında, kiçik miqdar, qətrə. 2.Müəyyən miqdarda

axıdılaraq istifadə edilən dərman.

"D" və "E" hərfləri ilə başlayan adların mənası

Danəndə - Bilici, bilikli.

Danəgül - (Tür.) Bir dənə gül, Tək gül.

Dangül - Dan gülü, şəfəq gülü.

Daniyar - Bilik sahibi, alim, ağıllı.

Danulduz - Dan ulduzu, şəfəq ulduzu.

Darçın - Ədava.

Dariyyə - Parıltılı, parıldayan, işıldayan.

Dашбикə - (Tatar.) Möhkəm.

Daşdəmir - (Tür.) Daş və dəmir kimi güclü, sağlam, zireh, üstün, möhkəm.

Daşqın - Güclü, qaynayan.

Davud - Sevimli, Əziz.

Davud - 1.Sevgili. 2.(İbr.) Özünə kitab olaraq Zəburun göndərildiyi böyük peyğəmbərlərdən biri. Quran-ı

Kərimdə 16 yerdə adı keçir.

Dədə - (Tür.) 1.Ana və atanın atası.2.Dərgahda hücrə sahibi olmuş kimsə. 5.Bektaşilərdə şeyx, baba.

Dəfinə - (Ər.)1.Yerə basdırılmış, qiymətli əşya. 2.Qiymət və dəyəri olan kimsə və ya mal.

Dəmir - Vicdan, ağıl.

Dəmiray - (Tür.) Dəmir kimi.

Dəmirəl (Дəмрəл) - (Tür) Dəmir kimi güclü əli olan.

Dəmirxan - (Tür.) Güçlü hökümdə olan xan.

Dəniz - Dəniz, su, aydınlıq.

Dəryadil - (Fars.) Könlü geniş, hərşeyi xoş görən.

Dəryanur - (f.ə.i.) Nur dənizi, nur dəryası.

Dəstəgül - Gül dəstəsi.

Diana - Ilahi (Latın).

Dilarə -(Fars.) 1.Könül alan, könül bağlayan, könül oxşayan, qəlbi istirahət etdirən. 2.Bu gün əldə nümunəsi

olmayan köhnə Türk mürəkkəb məqamlarından biri.

Dilavər - (Fars.) İgid, ürəkli.

Dilaviz - (Fars.) Könlün ilişdiyi, könülə ilişən.

Dilay - (Fars.) Könülü işıqlandıran ay.

Dilbaz - (Fars.) 1. Könül əyləndirən. 2. Gözəl söz söyləyən. 3. Üzə xoş görünən.

Dilbər - (Fars.) Gönül alıb aparan, gözəl. Gözəl, sevimli.

Dilbəran - (Fars.) Dilbər, gözəllər.

Dilbəstə - (Fars.) Könül bağlamış, aşiq.

Dildar - (Fars.) 1.Birinin könlünü almış, sevimli. 2.Abdülbaki Dədənin tərkib etdiyi 7 məqamdan biri. Ürək

verən, qəlb bağışlayan, sevgili.

Dildarə - Könül vermiş, açıq, ürəyini oxşayan.

Dildərən - (Fars.) Sevilən, könül alan, bəyənilən.

15

Diləfruz - (Fars.) Gönül işıqlandıran. Könül aldadan, qəlbl əyləndirən.

Dilfüruz - (Fars.) Gönül fərəhləndirən, sevindirən.

Dilxun - Fars.) İçi qan ağlayan.

Dilnur - (Fars.) Könlü nurlu.

Dilrah - (Fars.) Könül yolu.

Dilruba - (Fars.) 1.Könül bağlan, könül alan. 2.Təxminən 2 əsrlik bir mövqe.

Dilsafa - (Fars.) Könülü şən, rahat, dərdsiz.

Dilsaz - (Fars.) Könül edən, şirin davranan.

Dilsuz - (Fars.) Könül yaxan, ürək yandıran.

Dilşad - (Fars.) Könülü xoş, sevilmiş. Ürəyi şad, könlü şad, qəlbi sevinclə dolu.

Dilzad - (Fars.) Könülü bir şeylə əlaqədar olmayan, könlü rahat. Azad.

Dilşah - (Fars.) Könül hökmdarı, şahı.

Dinar (Dinara) - (Ər.) Qiymətli, dəyərli, yeganə.(Dinar - qızıl pul sözündən).

Dinçay - (Tür.) Qüvvətli ay.

Dirəhşan - (Fars.) Parlaq, parlayan.

Domrul - Həyat, övlad, nəsil.

Dövran - (Ar.) 1.Dünya,fələk. 2.Zaman. 3.Taleh, yazı.

Dövləddin - (Ər.) Dinin xoşbəxtliyi, uğuru, böyüklüyü.

Durna - Köcəri quş.

Duyğu - Hiss.

Dürdanə - (Fars.) 1 İnci dənəsi. 2.Sevgili, qiymətli. 3) Əziz, əziz-xələf.

Dürəfşan - (Fars.) 1.İnci səpən. 2.İnci kimi söz söyləyən ağız.

Dürrə - (Ər.) İnci dənəsi.

Düriyyə - (Ər.) 1.İnci kimi parlayan, parlaq. 2.Parıltılı ulduz.

Düriyyə. - Parıltılı, parıldayan, işıldayan.

Dürnur - (Fars.) İnci işığı.

Dünya - Dünya; varlıq, kainat.

"D" və "E" hərfləri ilə başlayan adların mənası

E

Ehtimam - (Ər.) Diqqətlə çalışma, xüsusi araşdırma.

Ehtiram - Hörmət.

Ehtişam - (Ər.) Böyüklük, göz alıcılık, gösterişlilik, görkəm. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.

Ehvan - (Ər.) 1.Sadiq, səmimi can dostlarıı. 2.Eyni təriqətə mənsub insanlar. - Kişi və qadın adı olaraq

istifadə edilir.

Elbrus - (Fars.) 1.Qafqazda ən yüksək dağ. 2.Uzun boylu yaraşıqlı kimsə. 3.Qafqazda məşhur dağ adı;

Yalbuz (buz yalı) - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.

Elcan - (Tür.) Ölkənin canı, sevdiyi şəxsi.

16

Elçin - 1.Qədim türk və çin dillərində "çin" sözü həqiqət, düzgünlük, doğruluq. 2. Xalqın igidi (cəsuru).

Eldar - (Fars) 1.Hakim, el sahibi, hökmdar. 2.Yunan adı "İliodor"- dan mənası: Günəşin hədiyyəsi.

Eldəniz - Dəniz.

Eldəmir - (Tür.) Ölkənin ən möhkəm, güclü, qüvvətli adamı. Dəmir kimi güclü əl.

Elgin - (Tür.) Qəribə, yurdundan ayrılmış.

Elgün - (Fars.) Xalq, əhali.

Elqay - (Tür.) Yeni ay, ayın ilk halı. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.

Elqan - (Tür.) 1.İlk qan. 2.İranda Elxanlılardan sonra bir dövlət quran Türk hökmdarı.

Elmar - Elin zirvəsi.

Elman - xalqın (camaatın) insanı(adamı).

Elmir - 1.Elmər adindan gəlib: Nobl (qədim ingilis qizil sikkə). 2.Xalqın (camaatın) rəhbəri.

Elmira - ( İngilis.) Gözəl.

Elnar (Elnarə) - Nar-alov mənasındadir, odlu qiz, doğma işıq.

Elnaz - (Tür. Fars) El (Vətən) + Naz (Zəriflik). Xalqın (camaatın) arasında ən ,ox istənilən.

Elnur - Elin nuru,vətənin işığı.

Elsevən - (Tür.) Ölkəni sev, ölkəsini sevən. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.

Elsevər - Xalq sevən.

Elsu - (Tür.) Ölkənin suyu, bərəkəti, bolluğu. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.

Elsur (Elsurə) - (Tür.Ər.) Vətən qəhrəmanı.

Elşad - Hökmdar, sərkərdə, xalqın hökmdarı.

Elşən - (Tür.) Başçı, rəhbər, hökmdar. Mutlu, şən ölkə.

Eltan - (Tür.) Ölkəni tanı, ölkəsini tanıyan, sevən.

Eltay - Bax - Eltan.

Eltəbər - (Tür.) Köhnə Türklərdə qubernator, komandir mənalarında olan.

Eltəkin - (Tür.) Tək və bənzərsiz ölkə.

Eltər - (Tür.) Yurdunu sevən, qoruyan, nəzarət edən.

Elvin - (Ər.) 1.Cənnət çiçəyi, göy qurşağının hər bir spektrinə verilən ad. Qeyd: Bu adın mənası hələ

doğrulanmamıştır. 1.Yaradıcı, qurucu.

Elyaz - Xalqın sevinci.

Elza - (Alman.) Avropada işlənən "Elizavet" adının qısa forması: - Allaha hörmət edən, Allah qarçısında and

içən mənasında...

Emma - (Yunan) Zərif, qürurlu.

Emil - (Alman) 1.Çalişqan. 2.rəqib.

Emin - Sakit.

Emilia - Zəhmətkeş, təkəbbürlü.

Emilya - (Latın) 1.Zərif, incə, qürurlu. 2.Çalışqan.

Emruz - (Fars.) Bu gün. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.

Etibar - Xoşbəxt, firavan, muvəffəqiyyət.

17

Etimad - 1. İstinad, dayanma. 2. İnam, inanma. 3.Güvənmə, xatircəm olma. 4.Etibar.

Eynulla - Allahın gözü.

Eyvaz - Vətənpərvərlik, səadət.

Eyyub - (Ər.) 1.Səbirli. 2.Dönən, peşman olan, günahlarına tövbə edən deməkdir. Quranda adı keçən

peyğəmbərlərdən. Gözəl səbir sahibi.

 

Milli.az

 

Səslərin sayı: 0
2
190
loading...
Şərhlər
Offline
Iceberg
Dilruba - (Fars.) 1.Könül bağlan, könül alan. 2.Təxminən 2 əsrlik bir mövqe.
6 may 2019 15:15
imza: shafaabdulla.blogspot.com
Offline
Feride
Dəfinə - (Ər.)1.Yerə basdırılmış, qiymətli əşya. 2.Qiymət və dəyəri olan kimsə və ya mal.
5 may 2019 21:04
Adıniız:*
E-Mail:
ıifrə: *
Son şərhlər
loading...
Son yazılar
Kitabxana ...
Tez-tez gedirem
Vaxtım yoxdur
Artıq tarixə qovuşub!
İnternet sağolsun )
Şəxsi kitabxanam var!