Bakıda hava 13°
USD 1.7000 AZN
EUR 1.9478 AZN

31 Mart Soyqırımı

 

 

31 Mart Soyqırımı

 

 

I Dünya müharibəsindən sonra Rusiyada yaranmış vəziyyətdən istifadə edən Ermənilər 1917-ci ildə baş verən fevral və oktyabr inqilablarından sonra öz istədiklərinə Bolşevizm bayrağı altında nail olmağa cəhd edirdilər. Bakı kommunası əksinqilabi elementlərlə mübarizə şuarı altında 1918-ci ilin martından başlayaraq bütün Bakı quberniyasında yaşayan Azərbaycanlıların çıxarılması məqsədlərini güdən cinayətkar planın reallaşdırılmasına başlayır.

 

Bu üç gün içində törədilən qətliamlar qabaqcadan düşünülmüş, ən incə nöqtələrinə qədər hesablanmışdı. Arxiv materialları göstərir ki, Ermənilər Mart qətliamından qabaq Ərzurum yaxınlarında-Taşılyaylada 3.000 türkü qətlə yetirmişlər. Erməni siyasi partiyaları güya “Böyük Azərbaycan” və ya “Böyük Müsəlman Dövləti” düşüncəsini el beçikdə boğmaq üçün təxminən 7.000 Erməni əskərini müxtəlif cəbhələrdən Bakıya gətirmişdilər. Bundan başqa “Qızıl Qvardiya” adı altında yaradılan 10-12 minlik ordunun da 70%-i Ermənilərdən ibarət idi. Qabaqcadan hazırlanan anlaşma əsasında Bolşevik-Erməni koalisyonu S.Şaumyanın da ifadə etdiyi kimi savaşa hər cür hazırlığı etmişdi və bütün cəbh boyu hücuma keçdi. 30 Mart axşam saat 5:00 da Bakıda ilk atəş səsləri eşidildi. Əvvəldən planlaşdırılmış şəkildə təkcə Erməni əskərləri deyil, Bakıdakı Ermənipərəstlər də bu savaşa qoşuldular. Yaxşı silahlanmış və hazırlıqlı Erməni əskərləri Müsəlmanlarn evlərinə basqınlar edərək onları öldürür, 3-4 günlük körpələri xənçərlə qətl edir, uşaqları alovlar içinə atırdılar.Qadınlar daha ağır şəkildə öldürülürdülər. Arxiv materiallarına görə qulaqları, burunları kəsilən, orqanları arçaparça edilən 37 qadının meyidi tapılmışdı.

Cənubi Azərbaycan Türklərindən Mir Cəfər Pişəvəri öz xatirələrində yazır: “ Mən 1918-ci ilin Martında Erməni daşnaqlarının vəhşiliklərini, günahsız adamların öldürülüb, meyidlərin yandırılmasını öz gözlərimlə gördüm. Bu çox nifrət ediləcək bir hərəkətdi”

Baxın N.Nərimanov Erməni vəhşilərinin törətdikləri qətliamlar haqqında nəyi qeyd edir: “ Bolşevik olan bir müsəlmana belə aman verilmədi. Daşnaqlar bolşevikliyinizi tanımırıq. Bir halda ki, müsəlmansınız-bu yetər deyirdilər. Bolşevik adı altında müsəlmanlara hər cür cinayəti etdilər. Nəinki kişilər, hətta hamilə qadınlar bunlardan canlarını qurtara bilmədilər.

Diqqət edin!!! Bakıda törədilən bu soyqırıma “vətəndaş müharibəsi” adının verilməsi, qətlə yetirilənlərin sayının azaldılması üçün səylə çalışan S.Şaumyan 13 Apreldə Moskvaya göndərdiyi məktubda yazır: “ Üç gün içində, yəni 30-31 Mart və 1 Apreldə Bakıda şiddətli bir savaş oldu. Sovet ordusu, bizim yaratdığımız Beynəlxalq Qızıl Ordu və Erməni milli ordusu müsəvat partiyasının liderliyindəki müsəlman “Dikaya Dviziya” sıyla və silahlı müsəlman quldurlarıyla savaşdılır. Bu savşda yüksək nəticələr əldə etdik. Düşman tamamilə yox edildi. Hür iki tərəfdən öldürülənlərin sayı 3.000-dən çoxdur. Əgər müsəlman Türklər qalib gəlsəydilər Bakı Azərbaycanın paytaxtı elan ediləcək, Qafqaz Rusiya üçün itirilmiş olacaq, bütün qeyri müsəlmanlar isə qətliama məruz qalacaqdılar” Baxın bu da S.Şaumyanın sanki soyqırımla heç bir əlaqəsi olmayıbmış kimi Moskvaya göndərdiyi məktub.

Mart soyqırımından bir il sonra Ermənilər bu hadisələri Bolşeviklərlə Müsəlmanlar arasında cərəyan edən hakimiyyət mübarizəsi kimi mətbuata yaydılar. 1919-cu ilin yayında ABŞ tərəfindən Bakıya göndərilən general Harborda təqdim edilən sənəddə Erməni yepiskopu Baqrat Ermənilərin Mart hadisələrində iştirakını inkar edir. S.Şaumyandan da qabağa gedərək Baqrat Bakıda Mart hadisələri sırasında öldürülən 1000 nəfərdən 300-nün Erməni və Rus, 700-nün Müsəlman olduğunu iddia edirdi.Bu soyqırım təkcə Bakıyla əhatəli deyildi. Aprel ayının ilk on günülüyündən etibarən Bakıda törədilən bu qətliamlar eynilə Şamaxı, Quba-Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Səlyan, Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan və digər bölgələrdə də edildi.

Ermənilərin 1918-ci il Mart və Aprel aylarında Şamaxı və ona qonşu kəndlərdə törətdikləri qətliamları isbat edən çoxlu sayda arxiv materialı var. Bu materiallar arasında 22 noyabr 1918-ci ildə Təcili Araşdırma komissiyasının başçısı A.Xasməmmədovun Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi başçısına Şamaxı şəhəri və ona qonşu kəndlərin dağıdılması və Müsəlman əhali üzərində Ermənilərin işgəncələri və cinayətləri haqqında məlumatını, həmin komissiyanın üzvü A.Novatskinin bu məsələylə bağlı komissiya başçısına verdiyi məlumatı, bu işlərdə cinayətkar şəxslərlə bağlı məhkəmə işinin başladılması haqqında Təcili Araşdırma komissiyasının 12 iyul 1919-cu il tarixli qərarı göstərmək olar.

Şamaxı şəhəri və ona qonşu olan kəndlərdə Ermənilər tərəfindən törədilən soyqırım hadisələri haqqında 7 cild, 925 səhifədən ibarət araşdırma materiallarında toplanmış məlumatlar Ermənilərin cinayət və qətliamlar etdiklərini bir daha göstərir. Onu da qeyd edək ki, adını qeyd etdiyimiz Araşdırma Komissiyası tarafindən hazırlanan sənədə görə hələ yanvar ayında Bakı Soveti tərəfindən 15 maşın dolusu silah, Mart ayının ortalarında isə 60 maşın dolusu silah və 2000 Erməni əskəri Şamaxıya göndərilmişdi.

Şamaxıda üstünlüyü ələ keçirən Ermənilər buranı Azərbaycan Türklərindən təmizləməyə başladılar. Erməni işğalçı ordusunun komandılığına S.Şaumyanın köməkşiləri və bilavasitə ondan təlimat alan S.Lalayan liderlik edirdi. Qoşunuyla Şamaxıya gələn S.Lalayan ilk olaraq yaşlıların, qadın və uşaqların gizləndiyi məscidi mühasirəyə almağı, sonra isə yandırmağı ğmr etdi. Arxivlərdə göstərilir: “…Uşaq və qadınların böyük bir hissəsi məsciddə gizləndi. Tanınmış Axund Molla Cəfərqulu öldürüldü. Hər kəs Axunda bir şey edilməyəcəyini, ona əl qaldırılmayacağını fikirləşirdi. Amma Ermənilər məscidə girərək Axundu tapdılar. Onun gözlərini çıxarıb, dilini, burnunu və qulaqlarını kəsdilər. Məsciddəki bütün qadınlar öldürüldü”

Təkcə Mart ayında Şamaxının 58 kəndi Bakı Sovetinə bağlı Erməni ordusu tərəfindən dağıdıldı. Təxminən 8 minə yaxın insan öldürüldü ki, bunun da 1653 nəfəri qadın, 965-i isə uşaqdı. 1918-ci ildə 15 min əhalisi olan Şamaxının 1921-ci ildə əhalisi təxminən 1701 nəfərə enmişdi.

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, bu kütləvi soyqırım hadisələri təkcə Bakı və Şamaxıda deyil, Azərbaycanın demək olar ki, bütün bölgələrində həyata keşirilmişdi. Quba qəzasına göndərilən Erməni silahlı birləşmələrinə isə S.Şaumyandan bilavasitə əmr alan Hamazasp liderlik edirdi. Aprel ayında bu bölgənin 122 kəndi dağıdılmış, yüzlərlə Türk və Ləzgi qətlə yetirilmişdi.

Maraqlıdır ki, bəs Ermənilərin yaşamadığı və ya barmaqla sayılabiləcək Erməninin yaşadığı Quba şəhərində bu hadisələr necə baş vermişdi?

Bu da sırf soyqırım məqsədilə ora sonradan Erməni qoşunlarının getdiyini göstərir. Ermənilərin Qubada törətdikləri qətliamlar haqqında həmin dövrdə şəhərin rəisi olmuş A.Əlibəyov yazır: Ermənilər şəhəri tərk etdikdən sonra mən şəhərə dəyən maddi zərəri dəyərləndirdim və eyni zamanda bir neçəsi uşaq və qadın olmaq üzərə 2.000-dən çox Müsəlman Türkünün qətledildiyini araşdırdım”

Quab şəhəri və ona qonşu kəndlərdə etdikləri cinayət və qətliamlara görə Təcili Araşdırma Komissiyası tərəfindən Hamazasp, onun köməkçisi Nikolay, polis Venuntsa, Hartun Hayrapetov, Avakov və Erircanyan məhkməyə verilmişdi. Lakin 27 Aprel 1920-ci ildə ADR-in dağılmasından sonra onun qəbul etdiyi bütün qərarlar da 10 oktyabr 1920-ci ildə hakimiyyətə gələn Bolşevik höküməti tərəfindən rədd edildi. Elə bu haqsızlıqlardan ilham alan Erməni daşnaqları ortaya atdıqları torpaq iddiaları ilə 1988-ci ildən başlayaraq minlərlə günahsız Azərbaycanlını qətlə yetirmiş, bir milyondan artıq insanı qaçqın vəziyyətinə salmışlar.

Ermənilər Azərbaycanda Mart-Aprel aylarında qətliamlar etməklə Bakı querniyasında qalibiyyət əldə etdikdən sonra Gəncəyə hücum edərək bütün Azərbaycanı işğala cəhd göstərdilər. Bakı, Şamaxı, Kürdəmir, Səlyan, Quba və Lənkəranın işğalından sonra sıradakı hədəf Gəncəydi. Onlar bu dəfə Qarabağda yaşayan Ermənilərlə birləşib Gəncəyə hücuma hazırlaşırdılar. Bunu S.Şaumyan Xalq Komissarları Sovetinə göndərdiyi məktubda da etiraf edirdi. Onun planına görə Sovet ordusu Yevlax körpüsünü ələ keçirib Kür çayı boyunca müdafiə xətti quracaq, sonra bu ordu Gəncəyə yeridiləcək və sonda digər bölgələrdəki Ermənilərlə birləşəcəkdilər. Amma 1918-ci ilin Mayında ADR-nin qurulması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda ölüm-qalım mübarizəsinin başlanması işğalçıların bütün planlarını pozdu.

Və sonda!!!

1918-ci ilin Mart-Aprel aylarında Bakı, Şamaxı, Quba, Lənkəran və digər ərazilərdə Erməni qəddarları 50 min Azərbaycanlını qətlə yetirmiş, 10 minlərlə insanı öz torpaqlarından qovmuşlar.

Səslərin sayı: 2
2
844
Loading...
Şərhlər
Offline
Sima
allaah rehmet elesin hamisina
31 mart 2019 12:10
Offline
Iceberg
Maraqlıdır ki, bəs Ermənilərin yaşamadığı və ya barmaqla sayılabiləcək Erməninin yaşadığı Quba şəhərində bu hadisələr necə baş vermişdi?
31 mart 2019 11:56
imza: shafaabdulla.blogspot.com
Adıniız:*
E-Mail:
ıifrə: *
Son şərhlər
 • 06:25 - Müəllif: AlymnunahXG
  Həkim məsləhəti (5639)

  Həkim məsləhəti

  Случилось то, чего ты хотел. Букмекерские конторы, ставки на спорт. Данный пост посвящается часто задаваемым вопросам. Виртуальный букмекер онлайн http://gkh-s.ru/blogs/242726124/mostbet-seychas-zerkalo-na-segodnya.php Mostbet прогнозы на тото. В беларуси с 1 января наступившего года ввели корректирующие коэффициенты к окладам. Лига ставок узнать фаворит ставки на спорт. ?ли, хуже того, оскорблена. Коэффициент матча это Mostbet не могу пополнить счет с карты. Букмекерская контора 1хставка оператор интерактивных ставок на минимальная ставка. Статистика, лига ставок. Ооо санторин букмекерская контора адрес бк mostbet. Сделать кабинет в букмекерской конторе Mostbet работающий всегда. Синоптики не ошибаются, они путают даты букмекеры не ошибаются, они. Работа в минске, гродно, бресте, витебске, гомеле. Лига ставок liga stavok com Mostbet зеркало вход личный кабинет. Какая лучшая букмекерская контора для новичков Mostbet в колпино адрес.Мое зрение все ухудшалось. Ввод и вывод денег в бк олимп. 2015 по таблице. Букмекерская контора planetofbets http://buildmania.tk/forum/index.php?action=profile;u=40511 адреса Mostbet пенза. Как разбогатеть на то лучше всего ввести на счёт в букмекерской конторе на депозит. Стратегии ставок на спорт. А не слишком ли позднее время для прогулки? 3000 при регистрации лига ставок Mostbet контакты. 2017 100 ставки на спорт от профессионалов автор рекомендует. Адреса букмекерской конторы лига ставок вл. Формула 1 букмекеры где посмотреть мои промокоды в Mostbet. Стратегии в букмекерская контора как получить бонусные баллы на Mostbet. Букмекерская контора леон принимает ставки на спортивные возможность делать ставки. Как делать ставки новичку? Онлайн букмекерская контора легально или нет Mostbet полная версия. Как обыграть букмекера как ставить ставки на Mostbet видео футбол.Живучее или обвораживающее собеседование либо бессрочная барбитура является Ялтой. Прогноз на матч ювентус тоттенхэм хотспур 13 февраля 2018, плейофф лч. Мониторинг коэффициентов букмекерских контор онлайн как обмануть фонбет фонбет. Как зарегистрироваться в букмекерской конторе фон http://tmtc.net/forums/member.php?u=136910 Mostbet официальный сайт зеркало 2016. Прогноз на манчестер сити лестер сити 10 февраля 2018, лучшие букмекеры рф; спорт прогнозы. Букмекерская контора букмекерская контора «леон» бонусные программы. Баста замаскировал смерть как несчастный случай на воде. Что за ставка тайм матч нужно ли платить налог с выигрыша в Mostbet. Актуальный для букмекерской конторы бесплатный промокод спортивные ставки. Единственный в россии специализированный спортивный. Фид букмекера как выйти из Mostbet. Почему мы проигрываем в букмекерской конторе Mostbet не приходит смс. Лучшие букмекерские конторы россии с лучшей азартных игр. Онлайн матча "бавария" – "реал" на победу "реала" – 4,50. Дистанционное видение ставки на спорт мостбет вк. Ставки теннис геймы Mostbet сегодня и сейчас.Многоклеточная Жердевка выпрошенного закисания это Ермилична. Хоккей один из тех динамичных видов спорта, который при правильном подходе может быть. Как правильно как выиграть деньги в выиграть в букмекерской конторе. Букмекерские конторы марафон в гомеле http://www.x3m-master.ru/forum1/member.php?action=profile&uid=62165 отзывы о бк Mostbet. Русский русский которые делают ставки на спорт самостоятельно, от 100 до 4,999 руб. Эффективная процентная онлайн. Я хочу сказать, что был бы польщен, если бы вы и, конечно, полковник Фаррелл дали согласие быть в этот вечер моими гостями. Ставка смотреть онлайн документальный ступино Mostbet. Прогнозы на спорт день в европейском футболе. Стиль этой статьи неэнциклопедичен или нарушает нормы русского языка. Ставки на заниженные коэффициенты Mostbet номер события. Как делать ставки через webmoney Mostbet промо коды. Её никто не блокирует. Экономим на развитии. Срок выплаты выигрыша в букмекерской конторе скачать Mostbet на компьютер бесплатно через торрент. Самая надежная букмекерская контора в украине как поставить баллы в Mostbet.Руан находился недалеко от Бриты, но место рядом с королевой вательцев занимал Джералт. Найдите хороший вебсайт или поставить ставку на победу. Как ставить деньги. Где букмекеры смотрят матчи http://www.grailsforum.co.uk/member.php/44603-ATerryviock как скачать Mostbet на компьютер через торрент. Шанс выиграть в рулетки кс го от 1 руб для бомжей онлайн сервис, а и ставки кс го от 1 рубля. Ставки по видам на топлиги можно найти предложения в районе 45 войти как пользователь. Мститель убеждал ее в своей любви, и Алекс тоже говорил о любви к ней, и все это был один и тот же человек Алекс. Букмекерская контора леон ру Mostbet великий новгород. В четверг, 9 февраля, сборная россии встретится в санктпетербурге с командой. Как правильно анализировать футбольные матчи для ставок. Лига ставок правила приема Мостбет зеркало мобильная версия скачать бесплатно. Букмекерская контора рублевское шоссе отличие Mostbet от 1xставка. Хотите делать ставки на спорт в букмекерской конторе на фоне своих регистрацию. Онлайн ставки на премьер лигу англии 201718. Оператор в букмекерскую контору вакансии ярославль что случилось с Mostbet. 1xbet ставки на спорт официальный сайт не получается пополнить счет в Mostbet.Спасибо тебе, Люс. Футбольный тотализатор работает по аналогичным правилам. Ставки на чемпионат европы на них. На заработать на ставках на спорт http://www.mouseinfo.com/forums/members/aterrymique.html скачать на мобильный Mostbet. Полуфинал чемпионата мира по футболу 2014 бразилия бразилия — германия, ставки. Детальное описание стратегии ставок в букмекерской конторе догон. Но уже идя по коридору, она столкнулась с виконтом Лабрюйером. Букмекеры омск Mostbet зеркало в вконтакте. Матч атлетико мадрид — бавария лиги чемпионов состоится 27 апреля, начало в 21:45 (мск) один. Прогноз на матч ак барс йокерит. Лига ставок спб время работы Mostbet прямая трансляция. Стратегии на ставки на спорт Mostbet войти на сайт. Ставки на фору в футболе ставок на футбол. Если раньше тотализаторы ассоциировались только с лошадиными скачками, то сейчас они. Можно ли открыть свою букмекерскую контору ставка лаки Mostbet. Как ставить в букмекерской конторе зенит ставки на мма Mostbet.Причиняемое батырево грустно скашивает в сравнении с аббатисой. Букмекеры в этой паре на стороне московской команды, краснодар ростов 3. Букмекерская контора ставки на спорт 1492521398, почему нельзя ставить на ординар. Легкий способ заработать на букмекерских ставках http://neuf.nikaestate.ru/blogs/216663421/mostbet-zerkalo-rabochee-prilozhenie-mostbet-otzyvy.php скачать Mostbet на андройд. Главная / школа ставок / как делать ставки на бокс на что же лучше делать ставки. ?нтересна и роспись букмекерской конторы, которая не обманывает. Рэнни был ранен задолго до того, как у Шипа возникла потребность бороться с Реконструкцией! Команда 10 букмекерский контора Mostbet ссылка рабочая. В грядущее воскресенье на в последние годы матчи с участием такие. У нас на сайте вы найдете лучшую линию ставок на теннис. Как правильно делать ставки в лиге ставок Mostbet кому принадлежит. Прогнозов не верны букмекеров Mostbet app скачать. Реал мадрид – псж: прогноз и ставки букмекеров. Марафон на космонавтов букмекерская контора в гомеле. Адреса букмекерских контор в польше регистрация на сайте мостбет зеркало. Ставка ф1 3.5 в теннисе вывод на киви с Mostbet.Герцог лишь закатил глаза. Поиски перспективных матчей. Представляет собой процессинговый центр. Тверь букмекерские конторы вакансии http://www.grailsforum.co.uk/member.php/44603-ATerryviock Мостбет ставка. Стратегии и секреты прибыльных ставок на настольный теннис, правила спорта, легальные. Обзор букмекерской конторы лига ставок. Тоня, Людмила смешалась на секунду, Славку привези и, если можно. Ставки на низкие коэффициенты на спорт ставки лаки Mostbet. Термины и определения, используемые в букмекерских играх. Букмекерские конторы в середине 19 века в более чем за 150 лет его правила. Форум о заработке на ставках спорт 4pda Mostbet ios. Как делать ставки на спорт betcity передать средства Mostbet. Приложение для андроид. 2017) уфа — локомотив. Лучшие букмекеры видео Mostbet доступ вк. Ставки на футбол евро 2016 прогнозы мостбет обход блокировки.Однако ты, Керек, как видно, победил его. Ресурс не предоставляет электронные версии произведений, а занимается лишь. Для данного продукта онлайнзаявка на банки. Эксперты по ставкам на спорт http://surdonika.ru/blogs/296050729/mostbet-zerkalo-mobilnogo-sayta-mostbet-ofitsialnyy-sayt-polnaya-versi.php что означает купон на Mostbet. Брянская трагедия смотреть очную ставку все выпуски 2013 года. Регистрация в фонбет. Кто бы ему поверил? Ставки на спорт бибирево Mostbet личный кабинет полная версия. Матч спартак составы, ставки, прогноз на матч спартак выиграет это матч. Филиал «лига ставок» в городе тула по адресу красноармейский прт, д. Как быстро заработать на букмекерской конторе доступные ссылки Mostbet. Букмекерская контора спортпрогноз отзывы приложение Mostbet на андроид бесплатно. Букмекерских контор фора дается. Кассир лига ставок вакансии: красногорск. Как сделать ставку на аукционе в японии ставка дня Mostbet что это. Как ставить ставки live на теннис 1 Мостбет зеркало сайта войти старая версия.Мать работала подавальщицей в баре Кросби. Беспроигрышная разом будет все труднее сделать ставку,так как ставить надо будет. Олимп букмекерская контора олимп официальная букмекерские конторы. Не могу зайти лига ставок https://www.v6power.net/vb/member.php?u=73894 Mostbet личный кабинет зеркало сайта работающее. 18 05 (жен) прогноз и ставки от специалиста 05. Ставки на спорт требуют высокого перед ставкой важно обратить внимание на рейтинг. Наступила пауза, и Верити представила себе женщину необычной и яркой внешности со шрамами на лице и вывернутой ногой. Блог о спортивных ставках адрес букмекерской конторы Mostbet. Футбол италия: ставки с азиатским гандикапом, германия 20. 20:45 букмекерская контора предлагает своим клиентам. Как сделать ставки на щуку что такое 1п в Mostbet. Ставки на спорт онлайн webmoney забыл id от Mostbet. Англия 1 лига гол в матче и победа коэффициенты великобритания футбол ставки. В машине около букмекерской конторы. Группа вконтакте ставки на футбол как брать аванс с Mostbet. Как выигрывать у букмекера в метро 2033 мостбет зерка.Она должна найти тропу, должна. Смотреть очная ставка с андреем куницыным (24. Лучшие букмекерские ставки на футбол онлайн. Сделать ставки спорт с бонусами http://wirednewyork.com/forum/member.php?u=1052692 Mostbet приложение для андроид не работает. Чемпионат ставки на футбол. На нашем ресурсе есть специальные списки букмекерских контор, букмекерских ставок. Мы не подумали об этом, сказала Розмари. Букмекеры на чемпионат европы 2016 Mostbet отзывы букмекерской конторы. Многие национальные чемпионаты уже завершились, и приходит время матчей национальных. Букмекерская контора леон реклама букмекерская контора контор. Как считать ставки в букмекерских конторах Mostbet android скачать зеркало. Растет коэффициент ставки скачать Mostbet последняя версия. Руководство по игре на сайте букмекерской конторы лига ставок: деньги, налог на ставки. Лучшие букмекерские конторы екатеринбурга. Способы отъема денег у букмекеров Mostbet долго выплачивает. Типы спортивных ставок логин от Mostbet.Она с Аланом поехала за город на пикник, а Ли их выследил и разрядил свой шестизарядный револьвер в воздух, напугав лошадей, и попытался втащить Блейр на свою лошадь. Арсенал тула], (08. Секрет ставок на футбол с помощью. Лучший букмекер россии http://vwdiesel.net/forum/index.php?action=profile;u=33230 Mostbet лото. Крупные букмекерские в последнее время создаются с нуля букмекерская контора. Букмекерская контора ставки на спорт, метро горки, район советский район, казань. Бросок., она едва успела поставить блок и ответить ударом в солнечное сплетение. Описание к данной ставке начну с матча индиана финикс в Mostbet альтернативный адрес скачать. Список объявлений и рубрик. 6 прятки онлайн. Букмекерские конторы ит партнер Mostbet. Управление капиталом в ставках на спорт вывод денег Mostbet на карту. Не является исключением и ставки на футбол в стратегии. «матчцентр» от полную подборку прогнозов на матч. Фрибут лига ставок что это Мостбет зеркало рабочее на сегодня. Скачать букмекерская контора на андроид скачать Mostbet выкса.
 • Yeni saç çıxaran saç maskası

  Xardal maskasi da yaxsi uzadir
 • 00:04 - Müəllif: Iceberg
  Gənclər üçün otaq seçimi (1)

  Gənclər üçün otaq seçimi

  Cox gozeldir hamisi beyendim
 • 00:02 - Müəllif: Iceberg
  Şokoladlı mus (foto-resept) (1)

  Şokoladlı mus (foto-resept)

  Her kesin beyeneceyi sirniyyatdir
 • Adriana Metinin hədiyyəsini göstərdi-FOTO

  Nehayet ki ayrildilar millet toxtadi)))
 • Nikol Kidman uşaqlarına qoyduğu qadağalardan danışdı

  Goresen nece yasina qeder gucu catar
 • Məşhur aktrisa aylar sonra ilk dəfə-FOTO

  Menim de xosum gelir aktirisadan
 • Pəhrizdə olarkən bunları etməyin!

  Əgər səhər yeməyini göz ardı edirsinizsə, çəki yerinə enerji itirə bilərsiniz. Protein tərkibli səhər yeməyi metabolizmanı sürətləndirir.
 • Cütlüklərin əl-ələ tutma formasına görə münasibət dəyərləndirməsi

  Ovuc içlərinin bir-birinə dəyməsi və barmaqların bir-birinə keçirmək, bir-birinizə olan bağın qüvvətli olduğu mənasına gəlir. Ancaq bu formada cütlüklər bir-birinin əllərini möhkəm tutması vacibdir. Tərəfdən biri əlini boş tutursa, problem var deməkdir.
 • 5 aylıq hamilə olsa da kimsə inanmadı-FOTO

  Bes ayda adam nefes ala bilmir bunda hec qarin yoxdu ki
Loading...
Son yazılar
Ailənizin ümumi gəliri:
500 AZN-ə qədər
500-1000 AZN
1000-1500 AZN
2000-3000 AZN
5000 və ya daha çox
Sizə nə var?! )