Bakıda hava
USD 1.7001 AZN
EUR 2.1335 AZN

Şor qırağı, konserv qabı, tort qutusu

 

Şor qırağı, konserv qabı, tort qutusu 

Heç bir riyakarlıq sevgi varsa – onu uzun müddətə gizlədə, yoxdursa – yalandan göstərə bilməz.
F. Laroşfuko.

Xeyli müddət keçməsinə baxmayaraq hələ də Şor qırağından ayrıla bilmirdi. Ləpələr bayaqdan suyun üzündə ləngər vuran boş konserv qabını sahilə çıxarmaq istəyirdi. Sahilin irili-xırdalı daşları isə sanki sinəsini irəli verib torpağın təmizliyini bu gölə sahilyanı kəndlərdən tökülən ən müxtəlif tullantılardan qorumaq istəyirdi. Onsuz da sahildə böyük zibillik qalaqlanmışdı. Nə vaxtdan bəridir bu tərəflərə heç bir zibil maşını batıb qalmaq təhlükəsiylə yaxın durmurdu. Lakin Şor bu tullantılardan, onların kiçikcik nümayəndəsi olan əzik-üzük, çirkli, paslı dəmir qabdan əməlli-başlı bezmişdi deyəsən. Hər uğursuzluqdan sonra ləpələr geri çəkilir, özünə yeni qüvvə toplayıb, güclü həmləylə üstünə zəli kimi yapışıb qalmış murdar zibili sahilə, sahilin bir neçə addımlığında yerləşən qəbiristanlığa sarı itələyirdi. Görünür, ona öz yerini göstərmək istəyirdi. 
Hövsələsi çatmadı. Konserv qabını uzunburun ayaqqabısının ucu ilə ehmalca suyun üzərindən kənara çəkdi. Sahildə dabanı ilə üstünə çıxıb bütün ağırlığını işə saldı. Qab bütöv halda yumşaq torpağa batdı. Üstünü də yaxşıca basdırdı ki, ümumiyyətlə, heç görünməsin. Yalnız bundan sonra bir qədər rahatladı. Qol saatına baxdı. Natavanın işdən qayıdan vaxtıydı. Asta-asta yoxuşu üzü yuxarı, tramvay dayanacağına tərəf qalxmağa başladı. Axır vaxtlar kənddən şəhərə işləməyə gedənlərin sayı xeyli artmışdı. Hamısı da geriyə məhz tramvayla qayıdırdılar. Həm nisbətən ucuz, həm də rahat, avtobuslardakı sıxma-boğmasız olurdu. 
Yanından keçdiyi evin hasarı qurtaranda uzaqda, qəbiristanlığın darvazası yanında bir neçə oğlanın sallağı oturduğunu gördü. Həmişə yığışdıqları yerdi. Başının hərəkəti ilə salamlaşmaq yersizdi. Həm məsafə uzaqdı, həm də hava qaraldığına görə, onsuz da baş hərəkətini heç kim görməyəcəkdi. Səsinin yoğun yerinə salmaq isə istəmirdi. Eləcə bir əlini yuxarı qaldırdı və əks tərəfdən də eyni cavabı görəndən sonra keçıb getdi. Daha bir neçə addım atmışdı ki, qarşıda hündürdaban ayaqqabıların asfalta dəyib çıxardığı cingiltili səslər eşidildi. Natavan olmalıydı. Addımlarını yeyinlətdi. Bu dəm xarici avtomobilin siqnal verib, yanından böyük sürətlə şütüyüb keçməsinə elə də fikir vermədi. Sadəcə, ağ rəngli maşının sükanı arxasında parıldayan bir cüt göz havanın qaranlığında işıq salan bir cüt ulduz kimi istər-istəməz diqqətini çəkdi. Sürücü, deyəsən, zənci idi. Qara, qısa qıvrımsaçlı kəllə aşağı salınmış qapı şüşəsindən kənara baxır, dişlərini ağardırdı. Bəlkə də heç zənci deyildi? Nə çoxdu öz qara qıvrımsaçlılarımız. 
Çox düşünməyə imkan olmadı. Natavan qaranlıqda peyda olmuşdu. Qız qarşısındakı oğlanı görüb, tez baxışlarını xarici maşının getdiyi istiqamətdən çəkdi. Elçinin beləcə önündə birdən-birə peyda olmasını gözləmirdi deyəsən. Amma pərtliyini hər vəchlə gizlətməyə çalışırdı. Bunu da asanlıqla hiss etmək olurdu. 
- Sən yenə gəlmisən? Axı mən o gün...
- Ay qız, əvvəlcə axşamın xeyir olsun. Bir Allahın salamını ver, hal-əhval elə, ondan sonra döşə canıma nə qədər istəyirsən.
Az öncə qalxdığı yoxuşla indi aşağı enirdilər.

- Bax, mən ciddi deyirəm. Çıxma qabağıma. Özü də gör harda? Məhlənin girəcəyində. Ora bax, uşaqların gözü bizdədi. Əsgərlikdən heç bir həftə deyil gəlmisən, amma bütün kənddə cürbəcür söz-söhbət gəzir. 
- Natavan xanım, xahiş edirəm sakit ol. Onlar öz uşaqlarımızdı. Özü də söz gəzdirən uşaqlar deyillər. Narahat olmaya bilərsən.
Qız nə cavab verəcəyini bilmədi və bir neçə dəqiqəlik susdu. Şor qırağındakı məhəlləyə yaxınlaşmışdılar. Ətrafda heç kim gözə dəymirdi. Qız ora-bura boylanıb kimsənin olmadığına əmin olandan sonra yerində durdu. Əvvəlcə Şora, sonra onu artıq bezdirmiş oğlana baxdı.
- Mənə bax. Gəl açıq danışaq. Nə istəyirsən məndən? Əgər fikirləşirsən ki, bişirə biləcəksən, çox nahaq. Bilməyəcəksən. Yəqin çatdırıblar sənə ki, telestudiyada işləyirəm. Gündə yüz nəfər səndən... – susdu, yenə Şora baxdı. Göl sakit-sakit ləpələnir, heç onları dinləmirdi də. Bir qədər sakit tonda davam etdi, - sənin kimisini görürəm. Məşhur adamlar, teatr, kino artistləri, rejissorlar o tərəf-bu tərəfimə dolaşırlar. Səhvimi boynuma alıram, o gün səni bir az yumşaq qarşıladım. Dedim əsgərlikdən təzə gəlmisən, birdən-birə könlünü qırmayım. Bağışla, bilməzdim ki belə qanmazsan, özün heç nəyi başa düşməyəcəksən. Uzun sözün qısası, açıl başımdan, bildin? Elə bilmə ki, qardaşımla salamməlekin var, vəssəlam. Artıq ovcunun içindəyəm. Bir sözümə bənddi ki, başını bədənindən ayırsın. Başa düşdün? Xudafiz! 
Elçin başını aşağı salıb durmuşdu. Dikdaban ayaqqabıların taqqıltısı get-gedə uzaqlaşır, eşidilməz olurdu. Durduğu yerdəcə çarəsizlikdən dabanı ilə torpağı qazımağa başladı. Qazdı, qazdı və başını qaldırıb səsini eşitdiyi, amma üzünü görmədiyi gölə tərəf baxdı. Sonra yenə qazdı, qazdı... və yenə başını qaldırıb az qala gölə yapışmış qəbiristanlığa tərəf baxdı. Baş daşları görünürdü, amma səsləri çıxmırdı. Dönüb getdi.
Məhəllə uşaqları bayaqkı yerlərindən dağılışmamışdılar. Çay dükanının yanında yaşayan Tahir də nədənsə burda idi.
- O-o-o, kimi görürəm? Təzə dembel qədeşimizə eşq olsun! Yallah, - sallağı oturanlar ayağa qalxıb, bir-bir əl verdilər, - kef-əhval?
- Sağ ol, Tahir, şükür Allaha!
Tahir onu başdan-ayağa süzdü. Müasir dəbli geyimi, deyəsən, onu bir qədər təəccübləndirmişdi. Məhəllə uşaqlarına oxşamırdı heç. Sonra öz geyiminə gözucu nəzər yetirdi: plaş malından şalvar, ətəklərini şalvarın üstünə saldığı ağ köynək və ayaqlarında yay şapşupları. Öz-özünə gülməyi tutdu. Qara ebonitdən düzəldilmiş doqquzdənəli təsbehini şaqqıldadıb, yenə sallağı oturdu..
- Görürəm, pis döyürsən, maşallah. Çəkib gəldin, əcəb elədin. Kişinin heç kimə borcu qalmasın gərək. Bu əsgərliyi də üstümüzə borc kimi yükləyiblər də... çarəsi nədi, gərək verək. 
Araya sükut çökdü. Altdan-altdan hamını nəzərdən keçirirdi. Kimisi bıçaqla oynayır, kimisi balaca uşaqlar tək çubuqla yer eşələyir, kimisi də papiros tüstülədirdi. Laçınlılar məhəlləsindən bir-iki nəfəri çıxmaq çərtiylə hamını yaxşı tanıyırdı. Həmişə onları özünə yaxın hesab etsə də belə gətirmişdi ki, burda uşaqlarla beləcə birlikdə sallağı oturmağa heç vaxt hövsələsi çatmamışdı. Onlardan fərqli olaraq, ayaqları da buna öyrəncəli deyildi.
- Tahir, məni bağışla, başım yaman ağrıyır. Gedim dərmandan-zaddan, görüm nə tapıram.
Yenə hamı ayaq üstə idi.
- Nə olar? – üzündə təbəssüm yarandı, - hökümət bağışlasın, biz kimik ki? Amma istəsən, bizdə də başağrısı üçün bir şey tapılar-a...
Əlini döş cibinə atdı. Nazik köynəyinin üstündən kibrit qutusu görünürdü. Sonra yanındakı uşaqlara baxdı. Həməncə ona “Kazbek” dənəsi ötürdülər.

 

Şor qırağı, konserv qabı, tort qutusu

 

 
- Sağ ol. Bilirsən ki, həvəskarı deyiləm.
- Onda xoş getdin.
Elçin uzaqlaşandan sonra uşaqlar yenə diz üstə çökdülər.

- Şamil, bizim bu tıq-tıq xanım, diyəsən, oğlanı barmağına dolayır axı! Onun şəhərdə yekəqarınlarla hansı hoqqalardan çıxmağı, hələ ki, bir yana qalsın. Vaxtı gələr, onu da razbirat eləyərik xoşqeyrət qardaşıyla. Amma indi kənd uşağını belə obijat eləməyi heç yaxşı döyür. Belə çıxır ki, başqalarına olar, məhlə uşağına çatanda olmaz? Bizim panyatkamızda belə şeylər zapadlodu. Slujbadan təzə gəlib. Elə eləmək lazımdı ki, başağrısının dərmanı tapılsın. Gördüz o meymuna oxşayan necə keçdi yanımızdan? Park Kirova dəyərsən. Ordakı kafedə, lap içəridə bir otaq var xudmani. Girərsən pramoy ora. Qabağını xozeyin kəssə, adımı verərsən. Sonrasını da özün bilirsən. Çatdı?
- Arxayın ol! – Şamil əlindəki bıçağı qatlayıb cibinə qoydu.
- Amma bax ki, çox səs-küy çıxmasın. Xozeyin yad adam döyür, öz inəyimizin balasıdı. Qıza da çox bənd olma. Sonra bəyoğlanımız bəyənməz.
- Olmadı ki... ləzzəti qaçdı gül kimi işin.
Ikisi də gülümsədi.
- Onda yavaş-yavaş, bala-bala, xırda-xırda. Yeri bilinməsin.
Razılıq işarəsi aldı.

***

Tanış səs fikrini yayındırdı. 
- Salam, Elçin. Nə var, nə yox, necəsən? Nə oldu sənə birdən-birə? Neçə gündü gözə dəymirsən. Heç demirsən birdən kimsə darıxa bilər. 
Al yanaqlarında günəşin şüaları bərq vururdu. Amma sol gözünün altı daha çox qızarmışdı elə bil...
- Gözünə nə olub?
- A-a-a, bunu deyirsən? - əlini düz qızarmış yerə apardı və ardınca qara gün eynəyini güzünə taxdı, - qaqaşın işlərədi də, əlini dinc saxlamır. Fikir vermə, özündən danış. Instituta getmişdin? Mən bilən jurnalistikaya daxil olandan sonra əsgərliyə getmişdin axı?
- Elədir...
- Bura bax, niyə ayaq üstə söhbət edirik? Gəl gedək bizə. Evdə heç kim yoxdu, darıxıram tək. Papayla mama bağdadı, qaqaş da reysdə. Oturub rahat-rahat danışarıq, keçən günləri yada salarıq. O gün sinif qızlarından bir neçəsini görmüşəm. Hamı səni soruşurdu. Yadından çıxmayıb ki? Bütün məktəb tədbirlərini birlikdə hazırlayırdıq. Qızların bədii rəhbəriydin. Bütün oğlanların da paxıllığı tuturdu sənə. Ha-ha-ha... 
Oğlanın qoluna girdi.
- Tərpən görüm. Deyəsən bitmisən asfalta.
Bir neçə gün ərzində Natavanda baş verən dəyişiklikdən heç nə anlaya bilmirdi. Nə edəcəyini götür-qoy edir, gördüyü tamam yeni münasibəti müxtəlif yerlərə yozmağa çalışırdı. 
- Bəlkə lazım deyil? Oğlanı gözləyirəm... 
- Nə oğlan-bazlıqdı? Etiraz qəbul olunmur. Mənimlə gedəcəksən, vəssəlam! Özü də bax beləcə, qol-qola gedəcəyik. Qoy bütün məhlə uşaqları görsünlər, yanıb tökülsünlər.
Oğlanın, nəhayət, yerindən tərpəndiyini görüb tez ona tərəf sığındı.
- O gün işdə qanımı bir az qaraltmışdılar. Özün bilirsən də, olur. Bağışla, borcluyam yanında. Eybi yox, borclu borclunun sağlığın istər. Niyə dinmirsən? Yoxsa Natavan yadından çıxıb bir-iki gün ərzində? Bir vaxtlar nə oyunlardan çıxırdıq, yadındadı? 
Oğlan gedə-gedə gah ayağının altına, gah da Şora baxırdı. Məhəlləyə çatanda birdən ona elə gəldi ki, gölün ləpələri böyüməyə, həyəcanlanmağa başladı. Suyun rəngi də getdikcə qızarırdı elə bil. Gölün qırmızıya çalan suları sahili hər tərəfdən əhatələyirdi. Döyülmüş insanın gözünü əhatələyən qızartı kimi...
Bir də ayıldı ki, Natavan yenə qolunu çəkir.
- Nə oldu, yenə mıxlandın asfalta? Tərpən!
- Natavan, gələ bilməyəcəyəm. Bağışla...
- Adə, nə oldu sənə birdən-birə? Gəl görüm. Necə yəni gələ bilməyəcəyəm?
Qız deyəsən əməlli-başlı təşvişə düşmüşdü. Ikiəlli oğlanın qolundan yapışıb dartışdırırdı. Nəhayət, dözməyib sərt hərəkətlə qolunu çəkdi. Natavan onun gücü qarşısında çarəsiz qalıb, bir qədər kənara çəkildi. Yazıq-yazıq boynunu büküb, durdu. Utanmasaydı, yəqin elə bu dəqiqə yalvarmağa da başlayacaqdı. Son dəfə qızın həmişəkindən daha artıq pudralanmış üzünə, gözünün yanını və altını əhatələmiş qızartıya nəzər saldı. Heç nə demədən çevrilib getdi. Həməncə arxadan əsəbi çığırtı eşidildi:
- Gəlmirsən, heç gəlmə. Maymağın biri maymaq!
Ağır-ağır yoxuşu qalxıb tinə çatdı. Yenə qəbiristanlığın darvazası yanındı məhəllə uşaqları oturmuşdular. Yaxınlaşıb əvvəlcə Tahirlə, sonra qalanları ilə görüşdü. Tahir dodaqaltı qımışırdı.
- Axşamın xeyir, qədeş. Maşallah, yaxşısan bu gün. Görürəm işlərin düzəlib deyəsən. Kefin kökdü. Danış görək, təzə xəbərdən-zaddan nə var, nə yox. Şəhərdə nələr olur? Tələbə adamsan, oralara çox gedib-gəlirsən. 
Natavanın ona münasibətində baş verən kəskin dəyişiklik hələ də beynini məşğul etdiyindən, suala elə-belə, xala-xətrin qalmasın deyə cavab verdi:
- Elə bir təzə xəbər yoxdu. Amma Kirov parkında kafedə bir zəncini otaqların birində tutub asıblar. Şəhərdə indi hamı ondan danışır.
- Yaxşı görək! Niyə görəsən? Kimin yemi artıq düşüb ki, belə qudurğanlıq eləyir?
Getdikcə fikri dağılır, bayaqkı hadisənin təsirindən qurtulurdu.
- Nə bilim. Dolaşıq işdı. Deyirlər guya kafedə qızla tutublar. Amma mən inanmıram. Orda nəsə başqa ciddi məsələ, bəlkə də siyasi bir şey var. Bu şayəni də yalandan atıblar ortaya. Camaatın fikrini yayındırmaq üçün. 
- Həri, elə sən deyəndi, - Tahir o dəqiqə razılaşdı, - bu camaatın başını aldatmağa nə var-e? İki nəfər kənara çəkilib pıç-pıç eləyən kimi, o dəqiqə hamı qulaqlarını şəkləyir.
Tahirin yanında durmuş oğlan bıçağı ovcuna vura-vura söhbətə qoşuldu.
- Mən də ordan-burdan bəzi şeylər eşitmişəm o məsələ haqqında. Deyirlər guya ki, əvvəlcə bıçaqla vurublar, sonra asıblar. Belə söz eşitməmisən? 
Tanıdı Şamili. Özünü itirdi, nədənsə. Heç özü də bilmədi niyə. Birdən-birə cavab verə bilmədi. Amma məhəllə uşaqlarına çaşqınlığını göstərmək istəmirdi. Zorla da olsa özünü toparlamalı idi. 
- Hə, eşitmişəm. Deyirlər əvvəlcə ürəyindən bıçaqlayıblar, sonra asıblar.
- Hə-ə-ə, belə de də!
Gözünü Şamildə çəkə bilmirdi. Beyni qarma-qarışıq fikirlərlə doldu birdən-birə. Hardansa cürbəcür suallar yarandı. Görəsən onlardan bəzilərini elə indicə Şamilə verə bilərdimi? Amma sükutu yenə Tahir pozdu.
- Əşşi, indi nə fərqi var, vurub asıblar, yoxsa elə-belə asıblar? Əsas odur ki, şəhərimizdəki havayıyeyən meymunlardan birini cəhənnəmə vasil eləyiblər. Düz deyil, qədeş? - əlini açıb, ona tərəf uzatdı, - vur gəlsin, mənim adamımsan. 
Əlini ovcuna toxundurdu. Amma gözlərini hələ də Şamildən çəkə bilmirdi. Bu dəfə də Tahir işə qarışdı.
- Qədeş, yaxşı də, biz gedək bala-bala. Başqa yerdə səndən yaxşı olmasınlar, uşaqlar gözləyirlər. Yoxsa bol-bol söhbət eləyərdik, canımçun. 
Görüşüb ayrılarkın, döş cibindən tütün hissəsi xeyli uzadılmış “Kazbek” dənəsini çıxarıb ovcuna qoydu.
- Tut. Kefinə düşər birdən. Olur da, şeytanın işini bilmək olmaz. Lazımun olmasa, canun sağ olsun, tulla getsin. Qoy bir zibilimiz də əksik olsun.
Oğlanlardan kimsə o biri ovcuna kibrit qutusu dürtdü və hamı üzü yuxarı çıxmağa başladılar. Onların ardınca xeyli baxandan sonra birdən yadına düşdü ki, evə getmək üçün o da həmin bu yoxuşu qalxmalıdır. Amma ayaqlarının yorğunluğunu indi elə bil daha çox hiss etməyə başlamışdı. Odur ki, geriyə, üzüaşağı düşdü. Yorğun ayaqlar onu öz-özünə aparıb bir neçə gün əvvəl durduğu yerə - Şorun sahilində suların içinə atılmış iri daş parçalarının üstünə çıxardı.
Ləpələr keçən dəfəki kimi ayağının altındakı daşlara dəyib, ətrafa sakitləşdirici səs yayırdılar. Sakitləşmək. Indi ona ən çox lazım olan bu idi. Bir qədər əvvəl Şamilə, Tahirə verə bilmədiyi suallara cavab tapmaq üçün bütün kənddə Şorun sahilindən daha yaxşı yer tapmaq olmazdı. Gözləri suyun səthində gəzirdi. Düşüncələri isə uzaqlarda, son günlərin hadisələri baş verən yerlərdə: Natavanın evi yanında, Kirov parkında, qəbiristanlığın darvazası yanında. Bircə Şorun sularında bayaqdan tənbəl-tənbəl üzən bu boş tort qutusu... Diqqətini yayındırırdı. Biskvitin qırıntılarından və kremdən ləkə-ləkə olmuş karton qutu çevikliklə ləpələrin üstündən adlayır, heç cür sahilə çıxmaq istəmirdi.
Bütün həvəsini toplayıb əyildi. Qutuya doğru uzananda əlindəki papiros dənəsi az qala suya düşəcəkdi. Ayağa qalxmalı oldu. Bayaqdan əlində nəsə saxladığını büsbütün unutmuşdu. Indi həmin “nəsə”yə baxır və düşünürdü ki, deyəsən, onun üçün də bu zibili dadmağın vaxtı gəlib çatmışdı. Papirosu yandırıb dərindən qullab vurdu. Tüstü içinə doldu və bu zaman... boğazının yoluna elə bil kibrit vurdular. Nəfəs borusu alışıb-yanmağa başladı. Ikiəlli boğazından yapışdı. Qaşımaq, nəfəs yolunu yırtmaq, tüstünü bayıra çıxartmaq istədi. Alınmadı. Içi əməlli-başlı yanırdı. Qəfildən öskürək tutdu və bu öskürək onu xilas etdi. Tüstü qırıq-qırıq bayıra çıxmağa başladı. Çox öskürdü... Bütün narahat sualları gözlərindəki qızartı ilə birlikdə damla-damla tökülüb Şorun sularına qarışdı... 
Öskürək kəsiləndən sonra daşların üstündən endi. Boynundakı dırnaq yerlərinin ağrısını yalnız indi duydu. Özünü əməlli-başlı cırmaqlamışdı. Amma belə ağrıların hayında deyildi. Yola çıxmaq üçün bir-iki addım atıb, yenə geri boylandı. Tort qutusu gölün üzərində ləpələrlə oynayır, sanki uzaqdan ona baxıb, gəl-gəl deyirdi. Əslində geri qayıtmaq, qutunu çıxarıb zibilliyə tullamaq, bununla da Şorun təmizliyini bərpa etmək də olardı. Amma çox yorulmuşdu. Son bir neçə gün onu əməlli-başlı əldən salmışdı. Ayaqları artıq sözünə baxmırdı. Odur ki, dərindən köks ötürüb bu tərəflərin o qədər də təmiz olmayan havasını ağzınacan ciyərlərinə doldurdu. Yoxuşu üzüyuxarı qalxmağa başladı.

 

Etibar Kərimli, 1989.

Səslərin sayı: 2
2
1007
loading...
Şərhlər
Offline
S U S E N _BACI
- Şamil, bizim bu tıq-tıq xanım, diyəsən, oğlanı barmağına dolayır axı!
bu nee nagil ehvalat hekaye ok sagol ellerine salik
1 noyabr 2016 12:58
Offline
Xəyalə Murad
Maraqlı, düşündürücü hekayət idi. Bizimlə paylaşdığınız üçün çox sağ olun.
31 oktyabr 2016 11:43
imza: Bu daş əvvəldən belə DAŞ deyildi...Yumşaq torpaq idi...Yağış amansızca yağıb onu palçığa döndərdi...Külək deyinə-deyinə əsdi, üst-başını qurutdu...Günəş də quru olduğunu görüb onu yandırmağa cəhd etdi və yandırdı...Bu prosses illərlə təkrarlandı, təkrarlandı...O yumşaq torpaq bu üçlüyün zülümlərindən qurtulmaq üçün çarəsiz qalıb DAŞLAŞMAĞA qərar verdi. Və DAŞA döndü. İndi ona nə yağış, nə külək, nə də günəş təsir edə bilir...
PS. Gəlin bir-birimizi DAŞLAŞDIRMAYAQ!
Adıniız:*
E-Mail:
ıifrə: *
Son yazılar
Son şərhlər
 • 00:02 - Müəllif: addicymedaRE
  Quranla ünsiyyət (2) (122)

  Quranla ünsiyyət (2)

  Free Download CDA to MP3 Ripper, set up it and run. If with CDA you imply CD Audio, then FreeRIP can convert them to MP3, Ogg vorbis, WMA, WAV or FLAC. FreeRIP is a CD Ripper, a software that may extract audio tracks from audio CDs and encode them in numerous codecs. Obtain FreeRIP MP3 here to convert CDA to MP3. One frequent question I get from associates and associates is tips on how to take a regular audio CD and convert the tracks into MP3 files. The times of carrying around a CD participant are lengthy gone, thanks to smartphones! Nevertheless, why pay ninety nine cents on iTunes or the Google Play Store for music you would possibly already own!? Instead, you need to dig out all those old CDs and rip them to your computer, which you can then import into your iTunes music library and sync over to your cellphone. The process is definitely quite simple and solely requires Windows Media Player, which is installed with Windows by default. In Windows .cda to mp3 online 7 and Windows eight, you possibly can rip the audio CDs on to MP3 format, no need to convert them to from one format to a different. Select Convert. This selection is near the bottom of the File drop-down menu. Deciding on it prompts a pop-out window to appear. This version of The way to Convert CDA to MP3 was reviewed on October 12, 2017. It's capable of converting CDA to MP3 easily and quickly. The CDA to MP3 Converter Any Audio Converter is totally freed from charge to tear yourcda recordsdata to mp3 format. 100% Free and Legal. Click on the "Setting" button to pick a folder for saving the output information in the dialog that opens. iTunes will sometimes import your CD's contents into the iTunes library as AAC files, that means that they'll be playable without the CD by default. CDA to MP3 Converter is very simple-to-use with out data of CDA and MP3 information. Should you're looking for a freeware, please bear in mind most freeware just isn't professional; some freeware may install adware to your computer. The CDA to MP3 Converter supports nearly any audio and video codecs, and it is one hundred% clear. Click on Rip CD button to begin to convert CDA to MP3 or other audio format you desired. A conversion dialog will appear to point out the progress of cda to mp3 conversion If you wish to stop the method, please click Stop button. After the conversion, you .cda to mp3 online can click on the Output Folder button to get the transformed information and transfer to your iPod, iPad, iPhone, mp3 participant or hard driver. With CD Audio you mean recordsdata with the ".cda" extension, than it is probably that you are in troubles as a result of these recordsdata do not actually include any sound data! Please learn right here for more info aboutcda files and tips on how to convert CDA to MP3 information.
 • 23:47 - Müəllif: byncmyncAC
  Quranla ünsiyyət (2) (122)

  Quranla ünsiyyət (2)

  Его основной целью является редактирование и конвертация аудио файлов из одного формата в другой. Поддерживаются все популярные аудио форматы, такие как MP3, Home windows Media Audio (WMA и ASF), QuickTime Аудио (MP4, M4A и AAC), Actual Audio (RM и RA), Vorbis Audio (OGG), форматы для телефонов (AMR), Artistic Voice (VOC), Sun Audio (AU), Wave Audio (WAV и AIFF), FLAC и т.д. Мы поддерживаем также и все аудио кодеки, включая MP3, AAC, Vorbis, GSM и ADPCM. Вторая в линейке модель НМ-802 внешне отличается только цветом корпуса. Главное функциональное улучшение — поддержка аудио высокого разрешения в формате DSD, записанное в файлыdff. Так что, если такие файлы вызывают особый интерес, имеет смысл доплатить. Звучание модели Hifiman НМ-802 спокойное, онлайн flac в aiff конвертер деликатное даже при воспроизведении экспрессивных композиций. Наиболее комфортно подается вокал. Несмотря на то, что высокие частоты немного приглушены, это не сказывается на их разборчивости — детальность подачи на очень высоком уровне. Отличный источник для спокойного времяпровождения. Сам файл многодорожечной сессии небольшого размера, это не звуковой файл. Он просто хранит информацию о месте положения звуковых файлов на жёстком диске, продолжительности каждого звукового flac в aiff cкачать бесплатно файла в сессии, огибающих и эффектах, применяемых к различным трекам, и так далее. Вы можете открыть сохранённый файл сессии позже и добавить дополнительные изменения в микс. В отличие от других форматов, хранит не оцифрованный звук, а наборы команд (проигрываемые ноты, ссылки на проигрываемые инструменты, значения изменяемых параметров звука), которые могут воспроизводиться по-разному в зависимости от устройства воспроизведения. Удобство формата MIDI как формата flac в aiff онлайн представления данных позволяет реализовывать устройства, производящие автоматическую аранжировку по заданным аккордам, а также приложения 3D-визуализации звука. Кроме того, такие файлы, как правило, имеют на несколько порядков меньший размер, чем оцифрованный звук сравнимого качества. Молодая американская компания HIFIMAN была основана всего восемь лет назад. Название бренда было выбрано не случайно: приоритетным направлением производства стал выпуск портативных Hi-Fi плееров. В 2009 году рынок взорвала новинка HIFIMAN HM-801, всего за несколько месяцев получившая звание лучшего плеера в классе Hi-Finish. Линейка продукции компании насчитывает всего несколько устройств, среди которых плееры и магнитно-планарные наушники. Но чтобы говорить о любой из представленных HIFIMAN моделей, сперва нужно нажать на клавишу PLAY.
 • 23:46 - Müəllif: BroortwireWD
  Quranla ünsiyyət (2) (122)

  Quranla ünsiyyət (2)

  Ziehen Sie Ihre Musikfiles einfach per Drag&Drop in die Programmoberfläche und wählen anschließend das Format, in welches umgewandelt werden soll. M4A Dateien sind ungeschützt, da Sie nicht über die M4P Dateierweiterung verfügen, die geschützte Formate haben. Ziehe eine MP3 oder M4A Audiodatei von der Festplatte oder dem Home windows http://www.audio-transcoder.com/de/how-to-convert-mp3-files-to-m4a Desktop in die Liste der vorhandenen Klingeltöne. Oder ist die Fehlerkorrektur bei iTunes nicht so genau wie mit anderen Standard-Programmen, was ich schon für unmöglich halte. Zum Glück gibt es mehrere Möglichkeiten, diese Dateien von MP4 zu MP3 zu konvertieren. Schritt 1: Öffnen Sie iTunes und klicken Sie dann auf „Datei ] „Datei zur Mediathek hinzufügen, um die MP3-Datei in iTunes einzufügen. Mit der M4A Converter können Sie einfach Anpassen Ausgang Audio-Qualität zu höheren, normaler oder niedriger; anpassen Audio-Bitraten, Samplingrate, Kanäle und die Lautstärke der Audio. Wenn ich bei Itunes die CD in „m4a gerippt habe, suche ich die Datei und entferne händisch von der Dateiendung das „a und schreibe ein „b hin. Ist auich meine Meinung und auch mein Hörempfinden das den Unterschied keine Sau hört. M4A ist ja einfach nur eine Dateiendung, die spezifisch ist für das Containerformat MP4, und die anzeigt, dass es sich um eine AAC- oder eine Apple Lossless-Datei handelt. ITunes erkennt die Hörbucher am AAC-Format M4B, speichert aber selber nur in M4A ab. Den Ordner mit den richtig getaggten Dateien in iTunes einfügen mit Datei - Ordner zur Mediathek hinzufügen. Anschließend rechte Maustaste auf den Titel und AAC Version http://www.audio-transcoder.com/de/how-to-convert-mp3-files-to-m4a erstellen” anklicken. Die Firma Apple machte das AAC Format zum wichtigsten Dateiformat bei iPods und in der iTunes Software. Only information with the next extensions may be uploaded: flac m3u m4a mp3 oga ogg torrent wav xspf. Auf diese Weise lassen sich die Daten vereinfachen, ohne dass es für den durchschnittlichen Zuhörer zu einer wahrnehmbaren Qualitätsreduzierung kommt. Mit der M4A Converter für Mac können Sie unerwünschte Audio-Teil trimmen und schneiden und umwandeln nur der gewünschte Teil der durch Einstellen der Trimmung Startzeit und die Endzeit. Eine 256kb AAC-Datei von iTunes ist theoretisch qualitativ auch besser als eine 320kb mp3. Dies passiert, da unsere Quelldateien mp3 Dateien sind, also bereits in einem komprimiertem Format vorliegen und unsere Ausgabedatei m4b auch wieder ein komprimiertes Format wird. Die 11er iTunes scheint da einen Bug zu haben und sich das nicht zu merken, es bleibt trotzdem immer auf Musk stehen. Mit dem „Free M4a to MP3 Converter wandeln Sie Dateien vom MPEG4- und AAC-Format in MP3- oder WAV-Dateien um. Das Hörbuchformat M4b wird ebenfalls unterstützt. Unterstützung für Album-Cover http://www.audio-transcoder.com/de/how-to-convert-mp3-files-to-m4a Herunterladen und Hinzufügen von Album-Covern zu Ihren Dateien. Energy AMR MP3 WAV WMA M4A AC3 Audio Converter has a very simple usable format suitable for any consumer, regardless of prior data and a high grade setting so you can adapt its look to your own tastes. Eine tolle Lösung für alle, die hin und wieder mal m4a in mp3 konvertieren möchten (bzw. Egal ob Hörbücher im M4A Format, Sprachaufnahmen als WAV, Musik als OGG oder FLAC: diese Konverter Software program wandelt Ihre Dateien unter Windows schnell und effektiv um. Selbstverständlich können Sie Ihre optimierten Aufnahmen auch mit einem Klick in Ihr Programm zur Musikverwaltung wie zum Beispiel MAGIX MP3 deluxe übertragen. Tipp: Mit iTunes Match kann der Kopierschutz von alten iTunes -Einkäufen legal entfernt werden.
 • 23:37 - Müəllif: GlumpameDR
  Quranla ünsiyyət (2) (122)

  Quranla ünsiyyət (2)

  Rip CDs: Convert CDA to MP3. Thecda recordsdata don't contain the actual PCM sound wave knowledge, however as a substitute tell where on the disc every observe starts and stops. If the file is copied” from the CD-ROM to the pc, it becomes ineffective, since it is only a shortcut to a part of the disc. Nonetheless, some audio enhancing and CD creation packages .cda to mp3 converter online will, from the consumer's perspective, loadcda information as if they're precise audio knowledge information. Although while you copy it's ineffective, you may click on on the file whenever you're in the disc file space and it'll play in WMP (Windows Media Participant). ConverterLite can convert to many codecs of audio and video files: MP3, WMA, QTS, QuickTime Audio, Actual Audio, Wave format, WAV, M4A, MP4, AC3, PCM, AAC, FLAC, MP2, OGG, Vorbis, AVI, MPEG, DivX, MP4, M4V, XviD, H.264, WMV, FLV, QuickTime, MOV, DVR, and more. If your CD is an audiobook, you may convert it into M4B audiobooks format that is supported by iPod and iTunes. And it is doable to join mulitple CDA files to .cda to mp3 converter online 1 file resembling M4B, MP3, WMA, and so forth. CDA to MP3 Converter additionally supports DVD. You'll be able to rip DVD to MP3 with CDA to MP3 Converter. Mac - Double-click the Any Audio Converter file, confirm the program if prompted, and observe the on-display screen instructions. Use ConverterLite - one of the best Free CDA to MP3 converter software program. Convert a CDA to MP3 file quick (and different codecs). - ConverterLite relies on FFmpeg and supports the next video codecs: AVI, MPEG, DivX, MP4, M4V, XviD, H.264, WMV, FLV, QuickTime, MOV, DVR, and extra. A: It's easy! Just click the CDA to MP3 Converter obtain button at the web page. Clicking this hyperlink will start the installer to obtain CDA to MP3 Converter free for Home windows. Convert MPEG to AVI, FLV to AVI, F4V, and Quicktime MOV to AVI. You can even convert from AVI to MPEG or different main formats. Batch changing is feasible for all formats. Many karaoke songs obtained the music on one channel and music + voice on the opposite channel, and this is able to be a technique to create information with solely music on each channels and in addition to create files with music + voice on each channels. You possibly can eliminate a channel of a stereo file by the program. ConverterLite can convert to many codecs of audio and video files: MP3, WMA, QTS, QuickTime Audio, Actual Audio, Wave format, WAV, M4A, MP4, AC3, PCM, AAC, FLAC, MP2, OGG, Vorbis, AVI, MPEG, DivX, MP4, M4V, XviD, H.264, WMV, FLV, QuickTime, MOV, DVR, and more. If your CD doesn't routinely open in Any Audio Converter, click on Add CD Disc in the upper-left corner, select your CD drive, and click on OKAY before persevering with. ConverterLite is a changing, encoding and compression software to create, compress, and convert audio information and movie files. CDA to MP3 Converter converts CDA files to MP3 and other formats equivalent to AAC, M4A, WMA, OGG, and so forth. With the intention to listen to the audio in iPod or MP3 Participant. CDA to MP3 Converter additionally supports DVD. The converter can rip DVD to MP3, WMA, OGG, AAC, and M4A formats. To tear DVD to MP3, please choose VOB file in DVD and the convert the VOB to MP3 or different format.
 • Nağıllar aləmindəki uşaqlar

  Çox gözəl şəkillərdir. Uşaqlar da əyləncəli "poz" veriblər
 • Dabanlarınıza yod çəksəniz...

  Bunu nenem de deyirdi
 • Körpələrin saçını uzatmağın zərərləri

  Coxu kecel edir. Menden olsa uzadaram
 • Təbii yollarla saç düzləşdirən üsullar

  Yuyandan sonra sacim qivrim-qivrim olur. Çox beyenirem
 • 18:32 - Müəllif: Surayye
  Eşq sizə nə edər? (2)

  Eşq sizə nə edər?

  İndikiler qulaqlariyla sevir
 • Buzdan “Mercedes G” düzəltdi-FOTO

  Sibirde olar buralarda eriyib geder
Maraqlıdır