Bakıda hava
USD AZN
EUR AZN
09:43Xəyalə Murad Sabahınız xeyirli,gününüz aydın olsun,Əziz Qadin.Netlilər!
41225

Ingilis Dili-XV Dərs

grandfather              /grendfadə/           Baba       

grandmother            /grendmadə/           Nənə       

grandparents          /grendperınts/          Baba və nənə, böyük  valideynlər.       

father                      /fadə/                      Ata.       

mother                     /madır/                    Ana   

parents                    /perınts/                  valideynlər       

brother                     /bradır/                    qardaş       

sister                        /sistır/                      bacı       

sibling                       /sibling/                    bacı və ya qardaş (eyni valideyndən)  

aunt                         /aunt/                       xala, bibi       

uncle                        /ankıl/                       əmi, dayı       

nephew                   /nifyu/                       bacı oğlu, qardaş oğlu       

neice                       /niis/                           bacı qızı, dayı qızı       

cousin                     /kazın/                        əmi, xala, dayı, bibi uşaqları     

husband                 /hazbınd/                    ər       

wife                        /vayf/                         arvad       

couple                     /kapıl/                         cütlük       

daughter                 /dotə/                        qız övlad       

son                         /san/                          oğlan övlad       

child                          /çayld/                      uşaq     

children                   /çildırın/                       uşaqlar        

granddaughter         /grendotər/               qız nəvə       

grandson                   /grendson/                oğlan nəvə       

grandchild                  /grençayld/                nəvə

grandchildren            /grençildırın/              nəvələr    

 

  Çalışmalar:

 1. ___ you like to play soccer?
  a. Does
  b. Do
  c. Is
  d. Are
 2. Gabriela ___ like to watch T.V.
  a. doesn't
  b. don't
  c. isn't
  d. aren't
 3. John is upset because he has a lot of homework and he ___ like to do homework.
  a. isn't
  b. aren't
  c. do
  d. doesn't
 4. ___ Betty and Linda going to be here today?
  a. Does
  b. Do
  c. Are
  d. Is
 5. Armando and Juan ___ like to play tennis.
  a. do
  b. doing
  c. does
  d. don't
 6. ___ Ms. Smith a teacher?
  a. Are
  b. Is
  c. Does she be
  d. Do she be
 7. Mary and Rocio ___ doing thier homework.
  a. are be
  b. are
  c. is
  d. be
 8. ___ Oscar know how to speak Spanish?
  a. Do
  b. Is
  c. Are
  d. Does
 9. Where ___ the bathroom?
  a. does be
  b. is being
  c. is
  d. does
 10. How ___ you like the food in the U.S.?
  a. does
  b. is
  c. are
  d. do
 11. ___ you study English a lot?
  a. Does
  b. Are
  c. Do
  d. Is
 12. Miguel is worried because he ___ have his homework.
  a. don't
  b. isn't
  c. aren't
  d. doesn't
 13. Rocio and Olga ___ coming to class today.
  a. isn't
  b. don't
  c. aren't
  d. doesn't
 14. I know how to speak Spanish, but I ___ know how to speak French.
  a. aren't
  b. isn't
  c. don't
  d. doesn't
 15. Javier ___ like American football.
  a. doesn't
  b. don't
  c. isn't
  d. aren't

Tərcümə:

1. Valideyn. Mənim valideynlərim. Mən valideynlərimi sevirəm. Mənim valideynlərim həkimdirlər.

2. Uşaq. Uşaqlar. Balaca uşaq. O gözəl balaca uşaqdır. Onun uşaqlarının çoxlu oyuncağı var.

3. Ər. Onun əri. Onun əri müəllimdir. Sənin bibinin əri nəçidir?

4. Arvad. Onun arvadı. Sənin arvadının adı nədir?  Mənim arvadım mühəndis deyil.

5. Kişi. Bu kişi, o kişi. Kişilər. Bu kişi mühəndisdir?-Xeyr, O həkimdir. Bu kişilər futbol oyanmağı bacarmırlar.

Mətn:

Johnny jumped over the dog. The dog was lying on the ground. Johnny jumped over it. The dog saw Johnny jump over it. The dog got up. The dog got up and barked at Johnny. Johnny laughed. He laughed while the dog barked. Johnny ran over to the fence. The dog chased him to the fence. Johnny jumped over the fence. He turned around and looked at the dog. The dog stopped at the fence. The dog could not jump over the fence. Johnny said, "Jump, jump!" The dog barked, but did not jump.


Redaktə etdi: webmaster - 3 fevral 2012
Səbəb: xeberi derc etdim

Səslərin sayı: 6
17
19995
loading...
Şərhlər
Offline
Maryam Asadova
Do you like to play soccer?

Gabriela does not like to watch T.V.

John is upset because he has a lot of homework and he does not like to do homework.

Does Betty and Linda going to be here today?

Armando and Juan do not like to play tennis.

Is Ms. Smith a teacher?

Mary and Rocio are doing thier homework.

Do Oscar know how to speak Spanish?

Where is the bathroom?

How do you like the food in the U.S.?

Do you study English a lot?

Miguel is worried because he does not have his homework.

Rocio and Olga do not coming to class today.

I know how to speak Spanish, but I do not know how to speak French.

Javier does not like American football.

parent.my parents.i love my parent.my parent are doctors.

child.children.the little child.he is a beatiful little child.his children have got a lot of toy.

husband.her husband.her husband is a teacher.what is your aunt s husband?

wife. his wife. what is your wife name? my wife is not engineer
man. this man. that man. men. is this man an engineer?-no he is not.he is a doctor. these men can not play football

The dog could not jump over the fence. Johnny said, "Jump, jump!" The dog barked, but did not jump.
johny itin ustunden tullandi.it yere uzandi. johny yene tullandi. it johny tullananda ona baxdi.it durdu. it durdu ve johniye hurdu.johny guldu.o it hurende guldu.johny hasara qacdi.it hasara qeder onu teqib etdi.johny hasarin ustunden tullandi.o tullandi ve ite baxdi.i hasarda durdu. it hasari tullana bilmedi.johny tullan tullan dedi.it hurdu amma tullanmadi
21 iyul 2012 16:04
Offline
Ruqu
___ you like to play soccer?
b. Do

Gabriela ___ like to watch T.V.
a. doesn't

John is upset because he has a lot of homework and he ___ like to do homework.

d. doesn't

___ Betty and Linda going to be here today?

c. Are

Armando and Juan ___ like to play tennis.
d. don't
___ Ms. Smith a teacher?

b. Is

Mary and Rocio ___ doing thier homework.

b. are

___ Oscar know how to speak Spaniş?

d. Does

Where ___ the bathroom?

c. is

How ___ you like the food in the U.S.?

d. do

__ you study Engliş a lot?

c.are

Miguel is worried because he ___ have his homework.

d. doesn't

Rocio and Olga ___ coming to class today.

c. aren't


I know how to speak Spaniş, but I ___ know how to speak French.

c. don't


Javier ___ like American football.
a. doesn't

Tərcümə:

1. Valideyn. Mənim valideynlərim. Mən valideynlərimi sevirəm. Mənim valideynlərim həkimdirlər.parent.My parents.I live my parents.My parents are a doctor.

2. Uşaq. Uşaqlar. Balaca uşaq. O gözəl balaca uşaqdır. Onun uşaqlarının çoxlu oyuncağı var.Child.children.little child(baby) He is a nice little baby.Her children have a lot of toys.

3. Ər. Onun əri. Onun əri müəllimdir. Sənin bibinin əri nəçidir?husband.His husband.His husband is a teacher.What is your aunt husband?

4. Arvad. Onun arvadı. Sənin arvadının adı nədir? Mənim arvadım mühəndis deyil.wife.her wife.what is your wife name?My wife isn't an engeneer.

5. Kişi. Bu kişi, o kişi. Kişilər. Bu kişi mühəndisdir?-Xeyr, O həkimdir. Bu kişilər futbol oyanmağı bacarmırlar.man.This man.That man.men.Is this man an engeneer?-No,he isn't .These men can't play football.

Mətn:

Johnny jumped over the dog.(conni itin ustune hoppandi) The dog was lying on the ground.(it yere serildi) Johnny jumped over it.(Conni onun uzerine tullandi) The dog saw Johnny jump over it.(it onun usune atilan Connini gordu) The dog got up.(It qalxdi) The dog got up and barked at Johnny.(it qalxdi ve Conniye hurdu) Johnny laughed.(Conni guldi) He laughed while the dog barked.(it huren kimi o guldu) Johnny ran over to the fence.(Conni hasara qacdi) The dog chased him to the fence.(it onu hasaradek izledi) Johnny jumped over the fence.(Conni hasardan tullandi) He turned around and looked at the dog.(o etrafina dondu ve ite baxdi) The dog stopped at the fence( it hasarda dayanmişdi). The dog could not jump over the fence.( it hasardan tullana bilmemişdi) Johnny said, "Jump, jump!" (Coni dedi tullan tullan )The dog barked, but did not jump.( it hururdu amma tullana bilmirdi)
17 mart 2011 12:06
Offline
Narmisha
Sitat: Aysel-1
___ you like to play soccer?
b. Do
Gabriela ___ like to watch T.V.
a. doesn't
John is upset because he has a lot of homework and he ___ like to do homework.
d. doesn't
___ Betty and Linda going to be here today?
c. Are
Armando and Juan ___ like to play tennis.
d. don't
___ Ms. Smith a teacher?
b. Is
Mary and Rocio ___ doing thier homework.
b. are
___ Oscar know how to speak Spaniş?
d. Does
Where ___ the bathroom?
c. is
How ___ you like the food in the U.S.?
d. do
___ you study Engliş a lot?
c. Do
Miguel is worried because he ___ have his homework.
d. doesn't
Rocio and Olga ___ coming to class today.
c. aren't
I know how to speak Spaniş, but I ___ know how to speak French.
c. don't
Javier ___ like American football.
a. doesn't1. Parent. My parents. I love my parents. My parents are a doctor.
2. Child. Children. Little child. He's a nice little child. His children have a lot toys.
3.Husband. Her husband. Her husband is a teacher. What do your aunts husband do?
4.Wife. His wife. What's your wife name? My wife isn't an engineer.
5. Man. This man, that man. Men. Is this man an engineer? No, this is. He's a doctor. These men can't play a football.

His children have a lot toys.-a lot of olmalidir, ya da lots of toys
What do your aunts husband do?-Your aunt's husband ucunce şexsde oldugu ucun-What does your aunt's husband do olacaq..
What's your wife name?wife's omalidir, yiyelik haldadir.
No, this is.-No, he is not.... play a football-yox-play football olacaq, idman adlarinin qarşisinda artikl olmur...
Qalanlari duzdur....
23 fevral 2011 12:52
Offline
Aysel
___ you like to play soccer?
b. Do


Gabriela ___ like to watch T.V.
a. doesn't

John is upset because he has a lot of homework and he ___ like to do homework.
d. doesn't

___ Betty and Linda going to be here today?
c. Are

Armando and Juan ___ like to play tennis.
d. don't

___ Ms. Smith a teacher?
b. Is

Mary and Rocio ___ doing thier homework.
b. are

___ Oscar know how to speak Spaniş?
d. Does

Where ___ the bathroom?
c. is

How ___ you like the food in the U.S.?
d. do

___ you study Engliş a lot?
c. Do

Miguel is worried because he ___ have his homework.
d. doesn't

Rocio and Olga ___ coming to class today.
c. aren't

I know how to speak Spaniş, but I ___ know how to speak French.
c. don't

Javier ___ like American football.
a. doesn't1. Parent. My parents. I love my parents. My parents are a doctor.
2. Child. Children. Little child. He's a nice little child. His children have a lot toys.
3.Husband. Her husband. Her husband is a teacher. What do your aunts husband do?
4.Wife. His wife. What's your wife name? My wife isn't an engineer.
5. Man. This man, that man. Men. Is this man an engineer? No, this is. He's a doctor. These men can't play a football.
21 fevral 2011 18:56
Offline
Happyness
Men de tapwiriqlari oxudum ve duzgun etmeye calliwdim. Eyni zamanda werhlkeri de oxudum. Werhlerin birinde ICEBERG adli istifadeci man (kiwi) sozunun cemlenmesini mans yazib, o sehvdi. Man sozu kokunden deyiwen isimler sirasina daxildi, yeni cemlenende MAN-MEN olmali idi. Yeni S cem wekilcisi qebul etmir.
2 fevral 2011 15:03
Offline
Narmisha
Semedova,
Xoş sozleriniz ucun cox sag olun xanim, menim ucun size az da olsa faydali olmaq cox xoşdur.
q-milana,
Narmişa xanim calişmalarin cavablarini niye yazmisiniz? Bir de ki 1 sualim var Ne vaxt do ve nevaxt are isletmek lazimdir men bunlarda caşiram.


1. Online dersler oldugu ucun bezi calişmalarin cavabini qoyuram ki, ozunuz oxuyub sehvlerinizi ozunuz mueyyenleşdire bilesiniz.

2. Eger cumle ismi xeberli cumledirse o zaman to be-nin formalari sualda evvele kechir:
Meselen: Bu kitab maraqlidir.-The book is interesting. Is the book interesting?
Eger cumlede hereket bildiren fel varsa (cumle Indiki sade zamanda işlenirse) o zaman sualda do-does komekchi fellerinden istifade olunur:
mesleen: O, mektebde işleyir. - Şe works at school.Does şe work at school? Şe does not work at school.

Sitat: Almendra
Salam Narmişa,
Belke de bu dersle elaqesi yoxdur, amma friendly sozunu muqayise derecesinde deye bilersen?
Bilirsen niye lazimdi? Kursda test var idi, friendly sozunu muqayise derecesinde demekde aramizda spor dusdu.
Deqiq frmada o soz muqayise derecesinde nece olur?

friendlier (muqayise),friendliest (ustunluk)
21 dekabr 2010 10:05
Offline
Semedova
sag ol narmisa bizim ucun bu qeder eziyyet cekirsen! cox sag ol!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 dekabr 2010 18:53
Offline
Sadaqat
1-b, 2-a, 3-d, 4-c, 5-d, 6-b, 7-b, 8-d, 9-d, 10-c, 11-c, 12-d, 13-c, 14-c, 15-a. Narmişa xanim calişmalarin cavablarini niye yazmisiniz? Bir de ki 1 sualim var Ne vaxt do ve nevaxt are isletmek lazimdir men bunlarda caşiram.
18 dekabr 2010 00:35
Offline
Iceberg
Caliwma:1-B,2-A,3-D,4-C,5-D,6-B,7-B,8-D,9-C,10-D,11-C,12-B,13-B,14-C,15-C,16-A..
.TERCUME:..1.parents,my parents,i love my parents,my parents are doctors..2.child,children,small child,şe is a nice small child,her children have a very toys..3.husband,her husband,her husband is a teacher,what do your aunts husband do?..4.wife,his wife,what is your wife name?my wife dosn't on engineer..5.man,this man,that man,mans,this man is engineer?no,he isn't he is a doctor.this mans can't to play a football..METN:..Johnny itin ustune tullandi.it torpagin ustune uzandi.Joni onun uzerinden tullandi.it bawa duwduki,Joni onun ustunden tullanmag isteyir.it qalxdi ve Joniye hurdu.Jon guldu.onun gulduyu muddet it hele de hururdu.Jon ceperedek qacdi.it onu ceperecen teqib etdi.Jon ceperin ustunden tullandi.geri donub ite baxdi.it cepere catanda dayandi.it ceperden tullana bilmedi.Jon-TULLAN,TULLAN-dedi.it hurdu ama tullanmadi
17 dekabr 2010 23:27
imza: shafaabdulla.blogspot.com
Offline
Narmisha
Sitat: q-milana
salam Narmişa xanim men testlerin cavabini yazib gonderirem amma getmir bu neden ola biler?

hara gonderirsen? ustunde edirsen?

yekta,
Teshekkurler canim.
17 dekabr 2010 16:26
Offline
Sadaqat
salam Narmişa xanim men testlerin cavabini yazib gonderirem amma getmir bu neden ola biler?
17 dekabr 2010 16:15
Offline
Riana
sagol ureyim.
17 dekabr 2010 13:44
Offline
Mexbube
___ you like to play soccer?
b. Do

Gabriela ___ like to watch T.V.
a. doesn't

John is upset because he has a lot of homework and he ___ like to do homework.
d. doesn't

___ Betty and Linda going to be here today?
c. Are

Armando and Juan ___ like to play tennis.
d. don't

___ Ms. Smith a teacher?
b. Is

Mary and Rocio ___ doing thier homework.
b. are

___ Oscar know how to speak Spaniş?
d. Does

Where ___ the bathroom?
c. is

How ___ you like the food in the U.S.?
d. do

___ you study Engliş a lot?
c. Do

Miguel is worried because he ___ have his homework.
d. doesn't

Rocio and Olga ___ coming to class today.
c. aren't

I know how to speak Spaniş, but I ___ know how to speak French.
c. don't

Javier ___ like American football.
a. doesn't
17 dekabr 2010 12:29
Offline
Lalelik
Tercume:
1. Parent. Parents. My parents. I love my parents. My parents are doctor.
2. Child. Children. The little child. Şe is a little, nice child. Their children have a lot toys.
3. Husband. Her husband. Her husband is a teacher. What is your aunt husband?
4. Wife. His wife. Whar is name your wife? My wife doesnt an engineer.
5. Man. This man, that man. Is this man an engineer? No, he is a doctor. This mans cant to play a football.

Metn:
Joni itin ustunden tullandi. It yere uzandi. Jonu onun ustunden tullandi. It gordu Joni ustunden tullandi. It ayaga durdu. It ayaga durdu ve Jona hurdu. Jon guldu. It hurerken Jon gulurdu. Jon hasarin ustunde qachdi. It onu ceperden qovdu. Jon hasarin ustunden tullandi. O etrafina dondu ve ite baxdi. It ceperde dayandi. It ceperin ustunden tullana bilmedi. Jon dedi: Tullan! Tullan! It hurdu amma tullanmadi.
17 dekabr 2010 08:49
Offline
yekta
cox sagol narmiwa, ellerin yorulmasin!
16 dekabr 2010 19:33
Offline
AMG
asan dersdi.hamiya ugurlar!
16 dekabr 2010 17:20
Offline
Lalelik
Caliwma:
1.b
2.a
3.d
4.c
5.d
6. b
7.b
8. d
9. c
10.d
11. b
12. d
13. c
14. c
15. c

16 dekabr 2010 16:45
Adıniız:*
E-Mail:
ıifrə: *
Son şərhlər
 • Məşhurlar makiyajsız necə görünür?

  Məşhurların makiyajsız necə göründüyünə şəkillərdə şahid ola bilərsiniz. Ən çox kimə təəccübləndiniz?
 • 2011-ci ildə ölən qadın dünən basdırıldı - FOTO

  Universitetdə işləyən qadın ölümündən 8 il sonra dəfn edilib.
 • İkibaşlı pişik doğuldu - FOTO

  Mutasiya səbəbindən körpə pişik nəfəs almaqda çətinlik çəkir. Lakin sahibi onu sağlam həyata qaytarmaq üçün əlindən gələn hər şeyi edəcəyini bildirib
 • 23:39 - Müəllif: JoejekRU
  Hüquqşunas məsləhəti (373)

  Hüquqşunas məsləhəti

  I am the lead web developer for the E-mail Extractor and Internet Search Engine Harvester by Creative Bear Tech. Essentially, this online search engine scraper can scrape many of the search engines, including Google, Bing, AOL, Yandex along with social media channels like Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Yellow Pages, Google Maps and a whole lot more. I feel it will be a lot easier if you browse through the full manual at https://blockchainlifemag.com/2019/05/21/guide-email-extractor-and-search-engine-scraper-by-creative-bear-tech. The computer software is not official yet, but as soon as it is, it will be accessible on https://creativebeartech.com We are presently beta testing the application and seeking beta tester and software reviewers. You will get the complete licence key for the software and can even scrape B2B contact details for your own niche. If interested, please give me a shout on Facebook https://www.facebook.com/Creative-Bear-Tech-2284249764963533/or just respond to this thread.
 • Yeni il şənliyi üçün don tövsiyələri

  Yeni il gecəsinin bəzəyi qırmızı rəngidir. Seçiminizə görə qırmızı donla göz oxşaya bilərsiniz.
 • Məşhur aktrisa diqqət çəkdi-FOTO

  Hər haliyla gözəldi
 • Nüsretin paylaşımı HEYRƏTLƏNDİRDİ-7,2 milyard-FOTO

  Türkiyəli məşhur qəssab Nüsrət Gökçə paylaşımı ilə diqqətləri yenə üzərinə çəkib.
 • Mariya Şarapova məşhur serialda-FOTO

  Məşhur rus tennisçi Mariya Şarapova “Apple” şirkətinin dəstəyilə çəkilən “Səhər şousu” serialında rol alıb.
 • Məşhurlar makiyajsız necə görünür?

  Bu Mayli yaman eybəcərdi
 • Məşhurlar makiyajsız necə görünür?

  Məşhurların makiyajsız necə göründüyünə şəkillərdə şahid ola bilərsiniz. Ən çox kimə təəccübləndiniz?
loading...
Son yazılar
Hansı fəsili daha çox sevirsiniz?
Yaz
Yay
Payız
Qış