Bakıda hava
USD AZN
EUR AZN

Ingilis Dili- V Dərs

Keçən dərsin nəticələrini nəzərə alaraq hər birinizdən keçilən dərsləri bir daha təkrar etmənizi və daha çox tapşırıq etmənizi xahiş edirəm. Bu dili öyrənmək istəyən istifadəçilərimizdən qırmizi üzlü Essential English Grammar in Use by Raymond Murphy kitabini almanizi ve bu kitabla derslere davam etmənizi məsləhət bilərdim. Mən hər dərs proqrama uyğun şəkildə sizlərə unit(bölmə) və dərsləri izah edəcəm.

Kitabın üz qabığının şəkli belədir:

 

 

Ingilis Dili-V Dərs -

flower

['flɑuə]

gül

noun

[nɑun]

isim

expensive

[ɪks'pensɪv]

baha

meal

[miːl]

Yemək,xörək

holiday

['hɔlɪdeɪ]

bayram

week

[wiːk]

Həftə

last

[lɑːst]

Keçən,axırıncı

next

[nekst]

Gələn,növbəti

To introduce

[ɪntrə'djuːs]

Tanış etmək, təqdim etmək

yesterday

['jestədɪ]

Dünən

Ice-cream

['aɪs'kriːm]

dondurma

To rain

[reɪn]

Yağış yağmaq

winter

['wɪntə]

qış

To happen

['hæpən]

Baş vermək

sometimes

['sʌmtɑɪmz]

Bəzən

always

['ɔːlwəz]

Həmişə

never

['nevə]

Heç vaxt

often

[ɔːfn]

Tez tez

usually

['juːʒuəlɪ]

Adətən

hard

[hɑːd]

Çətin gərgin

Grammar-Qrammatika

Əvəzlik (Pronoun)

İşarə əvəzlikləri  (Demonstrative Pronouns) 

Mü�sir ingilis dilindә mövcud �l�n iş�rә әvәzliklәri �ş�ğıd�kıl�rdır: this, that, (the) same, such.

Bu әvәzliklәrdәn birinci ikisinin cәm f�rm�sı v�rdır: this—these, that—those.

This (these) vә that (those) әvәzliklәrinin işlәnmәsindә b�lә bir fәrq v�r: z�m�n vә y� mәk�nc� y��ın �l�n şә�s vә y� әşy�l�rı göstərәrkәn this (these), uz�q �l�n şә�s y��ud әşy�l�rı göstərәrkәn isә that (those) әvәzliyi işlәdilir, This әvәzliyi �zәrb�yc�n dilinә bu, that әvәzliyi isә iş�rә әvәzliyi v�sitәsilә tәrcümә �dilir:

This (təkdə)-Bu          These (cəmdə)-Bu +lar, lər

This boy-Bu oğlan        These boys-Bu oğlanlar

This book is interesting. That book is interesting.

Bu kitab maraqlidir. O kitab maraqlidir.

These flowers are red. Those flowers are yellow.

Bu güllər qirmizidir. O güllər qırmızıdır.

This (these), that (those) әvәzliklәri �yni �l�r�q hәm şә�si, hәm dә әşy�l�rı bildirmәk üçün işlәnә bilir, mәsәlәn:

 mәsәlәn:

This man is our teacher — Bu kişi bizim müәllimimizdir.

That man is not our teacher — O kişi bizim müәllimimiz d�yil.

This book is mine, that book is yours — Bu kit�b mәnimkidir, o kit�b sәninkidir.

Tərcümə:

 Aşağıdakı cümlələri tərcümə edin.

1.     Bu Jurnalist mənim bacimdir.

2.     Sən tənbəlsən?

3.     Onun qardaşı evlidir.

4.    Sən yorğunsan?

5.    Onlar susayıblar.

6.    Mavi mənim sevimli rəngimdir.

7.    Bu həqiqət deyil.

8.    Çanta ağırdır.

9.   Brilyant ucuz deyil.

10. Müəllimə hirslidir.

 

 

Suallar - Test 1.

 

1)Where's the camera? --
2)Is your car blue? --
3)Is Linda from London? --
4)Am I late? --
5)Where's Ann from? --
6)What colour is your bag? --
7)Are you hungry? --
8)How is George? --
9)Who's that woman? --
10)Choose the right interrogative sentence:
11)Choose the right interrogative sentence:
12)Choose the right interrogative sentence:
13)Choose the right interrogative sentence:

 

Calishmalar sherhlerde yazin. Diqqet, bu dersden etibaren calishmalariniza gore qiymet verilecek. Qiymetler her dersin sonunda sherhlerde yazialcaq. Haminiza ugurlar.


Redaktə etdi: webmaster - 3 fevral 2012

Səslərin sayı: 23
93
18048
loading...
Şərhlər
Offline
wahla
1.This journalist is my sister.
2.Are you lazy?
3.Her brother is married.
4.Are you tired?
5.They are thirsty.
6.My favarite colour is blue.
7.This is not true.
8.The bag is heavy.
9.Daimond is not cheap.
10.The teacher is angry.


Where's the camera? It's in your bag.
Is your car blue? No.it's black.
Is Linda from Londan? No.she's American.
Am I late? Yes. you are.
Where's Ann from? She's from London.
What colour is your bag? It's black.
Are you hungry? No.I'm not.
How is Georgy? He is very well.
Who's that woman? She's my sister.
Are your mather at home?
Is your job interesting?
Why are you late?
Are the post office near here?

1. This journalist is my sister.
2. Are you lazy?
3. Her brother is married.
4. Are you tired?
5. They are thersty.
6. My favarite colour is blue.
7. This is not true.
8. The bag is heavy.
9. Daimond is not cheap.
10.The teacher is angry.


1.Where's the camera? It's in your bag.
2.Is your car blue? No,it's black.
3.Is Linda from London? No,she's American.
4.Am I late? Yes,you are.
5.Where's Ann from? She's from London.
6.What colour is your bag? It's black.
7.Are you hungry? No,I'm not.
8.How is George? He is very well.
9.Who's that woman? She's my sister.
10.Are your mather at home?
11.Is your job interesting?
12.Why are you late?
13.Are the post office near here?
20 aprel 2015 14:08
Offline
qasanov elvin
1}Bu Jurnalist mənim bacimdir-This journalist is my sister
2}Sən tənbəlsən?-Are you student?
3} Onun qardaşı evlidir.-His brother is married
4}Sən yorğunsan?-Are you tired?
5}Onlar susayıblar.-They are thirsday
6} Mavi mənim sevimli rəngimdir.-Blue is my colour
7}Bu həqiqət deyil.-Thir is not true
8}Çanta ağırdır.-Bag is heavy
9}Brilyant ucuz deyil.-Deamont is not cheap
10}Müəllimə hirslidir-The teacher is angry
2 mart 2014 17:35
Offline
hemidli senuber
1. Bu Jurnalist mənim bacimdir.-this journalist is may sister.

2. Sən tənbəlsən?-are you syudent?

3. Onun qardaşı evlidir.-his brother is married.

4. Sən yorğunsan?-are you tired?

5. Onlar susayıblar.-they are thirsty.

6. Mavi mənim sevimli rəngimdir.-blue is my favorite colour.

7. Bu həqiqət deyil.-this is not true.

8. Çanta ağırdır.-the bag is heavy.

9. Brilyant ucuz deyil.-the briliant is not cheap.

10. Müəllimə hirslidir.-teacher is angry.

Where's the camera? -- IT IS IN YOUR BAG.
2)Is your car blue? -- NO IT IS BLACK.
3)Is Linda from London? -- NO SHE IS AMERICAN.
4)Am I late? -- YES YOU ARE.
5)Where's Ann from? -- SHE IS FROM LONDON.
6)What colour is your bag? --IT IS BLACK.
7)Are you hungry? --NO I AM NOT.
8)How is George? -- HE IS VERY WELL.
9)Who's that woman? --SHE IS MY SISTER.
10)Choose the right interrogative sentence:IS YOUR MOTHER AT HOME?
11)Choose the right interrogative sentence: IS YOUR JOB INTERESTING?
12)Choose the right interrogative sentence: WHY ARE YOU LATE?
13)Choose the right interrogative sentence: IS THE POST OFFICE NEAR HERE?
6 sentyabr 2013 17:33
Offline
Deniz A-va
Where's the camera?- London.
Is your car blue?-No,It's black.
Is Linda from London?-No,she's American.
Am I late?-Yes,you are.
Where's Ann from?-lONDON.
What colour is your bag?-Black.
Are you hungry?-No,I'm not.
How is George?-He's very well.
Who's that women?-She's my sister.
Choose the right interrogative sentence:Is your mother at home?
Choose the right interrogative sentence:Is your job interesting?
Choose the right interrogative sentence:Why you are late?
Choose the right interrogative sentence:Is near the post office here?
21 iyul 2013 16:00
Offline
m.g
THIS JOURNALIST IS MY SISTER.
ARE YOU A STUDENT?
HER BROTHER IS MARRIED.
ARE YOU A TIRED?
THEY ARE THIRSTY.
MY FAVORITE COLOUR IS BLUE.
THIS IS NOT TRUE(TRUTH).
THE BAG IS HEAVY.
DIAMOND IS NOT CHEAP.
TEACHER IS ANGRY.

1.IT IS IN YOUR BAG.
2.NO,IT IS BLACK.
3.NO,SHE IS AMERICAN.
4.YE,YOU ARE.
5.SHE IS FROM LONDON.
6.IT IS BLACK.
7.NO,I AM NOT.
8.HE IS VERY WELL.
9.SHE IS MY SISTER.
10.ARE YOUR MOTHER AT HOME?
11.IS YOUR JOB INTERESTING?
12.WHY ARE YOU LATE?
13.IS NEAR HERE THE POST OFFICE?
18 aprel 2013 21:59
Offline
Sila
This journalist my sister
Are you lazy?
Her brother to be married
Are you tired?
They are thirsty
My favourite colour is blue
This isn't true
The bag is heavy
Diamond isn't cheap
TEacher is angry
1)It is in your bag
2)Yes,you are
3)No,she's American
4)yes,you are
5)She's from London
6)It is black
7)No,I'm not
8)He's very well
9)She's my sister
10)Are your mother at home
11)Is your job interesting?
12)Why are you late?
13)Isnear here the post office?

men nece bileremki duz yazmiwam yoxsa yox
7 fevral 2013 13:15
Offline
pervane mirzeyeva
Tercume
1.Bu jurnalist mənim bacimdir-This journalist is my sister.
2.Sən tənbəlsən?-is you a lazy?
3.onun qardasi evlidir-his brother is married
4.Sən yorğunsan?-are you tired?
5.Onlar susayiblar-they are thirsty
6.Mavi mənim səvimli rəngimdir-blue is my favarite colour
7.Bu həqiqət deyil-this is not true
8.Çanta ağirdir-a bag is heavy
9.Brilyant ucuz deyil-daimond is not cheap
10.Müəllimə hirslidir-teacher is angry

Test 1
1.there is the camera?-it ia in your bag
2.is your car blue?-no it's black
3.is Linda from london?-no,she's american
4.am I late?-yes,you are
5.where's Ann from?-she's from london
6.what colour is your bag?-it is black
7.are you hungry?-no,I'mnot
8.how is George?-he's very well
9.who's that woman?-she's my sister
10.choose the right interrogative sentence:is your mather at home?
11.choose the right interrogative sentence:is your job interesting?
12.choose the right interrogative sentence:why are you late?
13.choose the right interrogative sentence:is the post office near here?
20 yanvar 2013 14:28
Offline
lala eliyeva
eger mumkunse deyin testin ya tercumenin duzgun cvblarini yazin yoxlayaq.olar?
22 dekabr 2012 01:21
Offline
Na dalnix bereqax
Tercume:
1.This journalist is mij sister.
2.Are you a student?
3. Her broer is married
4. Are you tired?
5.They are single.
6. Blauw is mij favorite colour.
7.This is not true.
8.The bag is heavy.
9.The diamond is not cheap.
10 The teacher is angry.

Test.


1.It is in you bag.
2.No it’s black.
3.No she’s American.
4.Yes you are.
5.She’s from London.
6.It is black.
7.No I’m not.
8.He’s very well.
9.She’s my sister.
10.Is you mother at home?
11.Is you job interesting?
12.Why are you late?
13.Is the post office near here?
31 oktyabr 2012 23:02
Offline
1)Where's the camera? -- London
2)Is your car blue? -- No,it is black.
3)Is Linda from London? -- no,she is American.
4)Am I late? --Yes, you are.
5)Where's Ann from? --She is from London.
6)What color is your bag? -- It is black.
7)Are you hungry? -- No, I am not.
8)How is George? --He is very well.
9)Who's that woman? -- it is my sister.
10)Choose the right interrogative sentence: Is your mother at home?
11)Choose the right interrogative sentence:Is your job interesting?
12)Choose the right interrogative sentence: Who are you late?
13)Choose the right interrogative sentence: is the post office near here?
1 avqust 2012 12:42
Offline
Ruqeyya, Huseyn
Tərcümə:

1. Bu Jurnalist mənim bacimdir. - this journalist is my sister.
2. Sən tənbəlsən? - Are you lazy?
3. Onun qardaşı evlidir. - him brother is marrid
4. Sən yorğunsan? - Are you tired?
5. Onlar susayıblar. - They are thirsty
6. Mavi mənim sevimli rəngimdir.- blue is my favorit colour
7. Bu həqiqət deyil. - It is not true
8. Çanta ağırdır. - the bag is white
9. Brilyant ucuz deyil. - diamond is not cheap
10. Müəllimə hirslidir. - the teacher is angry

Suallar - Test 1.1)Where's the camera? -- it is in your bag
2)Is your car blue? -- No, I am not
3)Is Linda from London? -- no, she is America
4)Am I late? -- yes, you are
5)Where's Ann from? -- she is from london
6)What colour is your bag? -- it is black
7)Are you hungry? -- no, i am not
8)How is George? -- my sister
9)Who's that woman? -- she is my sister
10)Choose the right interrogative sentence: Is your mother at home?
11)Choose the right interrogative sentence: Is your job interesting?
12)Choose the right interrogative sentence: Why are you late?
13)Choose the right interrogative sentence: Is teh post office near here
20 iyul 2012 18:04
Offline
salamlar hamiya? ingilis dili dersi kurslariniz da var?
15 iyun 2012 14:24
Offline
J e a l o u s y
mariyamerabella
1. Bu Jurnalist mənim bacimdir
this journalist is my sister
2. Sən tənbəlsən?
are you lazy
3. Onun qardaşı evlidir.
his brother is married
4. Sən yorğunsan?
are you lazy
5. Onlar susayıblar.
they are thirsty
6. Mavi mənim sevimli rəngimdir.
the blue is my favourite colour
7. Bu həqiqət deyil.
it is not true
8. Çanta ağırdır.
the bag is heavy
9. Brilyant ucuz deyil.
the diamond is not cheap
10. Müəllimə hirslidir.
the teacher is angry


1)Where's the camera? -- it is in your bag
2)Is your car blue? -- no it is black
3)Is Linda from London? -- no she is american
4)Am I late? -- yes you are
5)Where's Ann from? -- she is from london
6)What colour is your bag? -- it is black
7)Are you hungry? -- no i am not
8)How is George? -- he is very well
9)Who's that woman? -- she is my sister
10)Choose the right interrogative sentence: is your mother at home
11)Choose the right interrogative sentence: is your job interesting
12)Choose the right interrogative sentence: why are you late
13)Choose the right interrogative sentence: is the post office near here


4.Are you tired?
5.Blue is my favourite colour.
15 iyun 2012 14:15
Offline
Maryam Asadova
1. Bu Jurnalist mənim bacimdir
this journalist is my sister
2. Sən tənbəlsən?
are you lazy
3. Onun qardaşı evlidir.
his brother is married
4. Sən yorğunsan?
are you lazy
5. Onlar susayıblar.
they are thirsty
6. Mavi mənim sevimli rəngimdir.
the blue is my favourite colour
7. Bu həqiqət deyil.
it is not true
8. Çanta ağırdır.
the bag is heavy
9. Brilyant ucuz deyil.
the diamond is not cheap
10. Müəllimə hirslidir.
the teacher is angry


1)Where's the camera? -- it is in your bag
2)Is your car blue? -- no it is black
3)Is Linda from London? -- no she is american
4)Am I late? -- yes you are
5)Where's Ann from? -- she is from london
6)What colour is your bag? -- it is black
7)Are you hungry? -- no i am not
8)How is George? -- he is very well
9)Who's that woman? -- she is my sister
10)Choose the right interrogative sentence: is your mother at home
11)Choose the right interrogative sentence: is your job interesting
12)Choose the right interrogative sentence: why are you late
13)Choose the right interrogative sentence: is the post office near here
14 iyun 2012 13:47
Offline
Melahet
1. Bu Jurnalist mənim bacimdir.- This journalist is my sister.

2. Sən tənbəlsən? Are you lazy?

3. Onun qardaşı evlidir.-Her brother is married.

4. Sən yorğunsan?-Are you tired?

5. Onlar susayıblar.-They are thirsty

6. Mavi mənim sevimli rəngimdir.The blue is my favorite colour

7. Bu həqiqət deyil. This is not true

8. Çanta ağırdır. the bag is heavy.

9. Brilyant ucuz deyil.The diamond is not cheap

10. Müəllimə hirslidir.- The teacher is angry

1)Where's the camera? İt is in your bag.
2)Is your car blue?-No, it is black.
3)Is Linda from London?No she is American
4)Am I late?-Yes, you are.
5)Where's Ann from? - She is from London.
6)What colour is your bag?-It is black.
7)Are you hungry?-No, I am not.
8)How is George? -He is very well.
9)Who's that woman? -- she is my sister.
10)Is your mother at home?
11)Is your job interesting?
12)Why are you late?
13)Is the post office near here?
15 fevral 2012 14:10
Offline
Gumuw
)Where's the camera? -- It is in your bag
2)Is your car blue? -- no, it is black
3)Is Linda from London? -- no,şe is american
4)Am I late? -- yes, you are
5)Where's Ann from? -- şe is from London
6)What colour is your bag? --It is black
7)Are you hungry? --No,I am not
8)How is George? --He is very well
9)Who's that woman? --şe is my sister
10)Choose the right interrogative sentence: Is your mother at home?
11)Choose the right interrogative sentence: Is your job interesting?
12)Choose the right interrogative sentence: Why are you late?
13)Choose the right interrogative sentence:Is the post office near here?
Zehmet omasa bunlari yoxlayinda Lutfen...
14 yanvar 2012 15:30
Offline
1.This journalist is my sister.
2.Are you lazy?
3.His/her brother is married.
4.Are you tired?
4.They are thirsty.
5.Blue is my lovely/favorite colour.
6.This isn't true.
7.The bag is heavy.
8.The diamond/briliant isn't cheap.
9.The teacher is angry.

Suallar - Test 1.
1)Where's the camera? --it is in your bag.
2)Is your car blue? --no,it is black.
3)Is Linda from London? --no,şe is american.
4)Am I late? --yes,you are.
5)Where's Ann from? --şe is from London.
6)What colour is your bag? --it is black.
7)Are you hungry? --no,i am not.
8)How is George? --he is very well.
9)Who's that woman? --şe is my sister.
10)Choose the right interrogative sentence:Is your mother at home?
11)Choose the right interrogative sentence:Is your job interesting?
12)Choose the right interrogative sentence:Why are you late?
13)Choose the right interrogative sentence: Is the post office near here?
30 noyabr 2011 17:24
Offline
Elnur
Mən də bu dili öyrənməyə başlamışam.. Sizin sayənizdə.. Mən bu tapşırıqları həll etdikdən sonra necə düz olub -olmadığını yoxluya bilərəmm??? Əvvəlcədən təşəkülrlər...
13 noyabr 2011 11:32
Offline
This journalist is my sister.
Are you lazy?
His brother is married.
Are you tired?
Are they thirsty?
Blue is my favorite color.
This isn't true.
The bag is heavy.
The diamond isn't cheap.
The teacher is angry.

It is in your bag.
No,it's black.
No,she is American.
Yes,you are.
She's from London.
It's black.
No,I'm not.
He is very well.
She's my sister.
Is your mother at home?
Is your job interesting?
Is the post office near here?
13 noyabr 2011 00:39
Offline
sahilka
1.thise jurnalist is my sister/
2.are your lazy?
3.her brother is marrid.
4.
5.
6.blue is my favorite color
7.this is not true.
8.the teacher is angry
cavablar..it is in your bag
no.it is black
no.şe is American
yes.you are
şe is from London
it is black
no.l am not
he is wery vell
şe is my sister
is your mather at home?
is you job intiresding?
why are you letter
is the post offise near here?
1 oktyabr 2011 23:43
Adıniız:*
E-Mail:
ıifrə: *
Son şərhlər
loading...
Son yazılar
Ailənizin ümumi gəliri:
500 AZN-ə qədər
500-1000 AZN
1000-1500 AZN
2000-3000 AZN
5000 və ya daha çox
Sizə nə var?! )