Bakıda hava
USD AZN
EUR AZN
14:10Ayla Ayla Yaxşı ki Survivor var başımızı qatırıg
41585

Nüsrət Kəsəmənli yaradıcılığı

 

Nüsrət Kəsəmənli yaradıcılığı

 

Nüsrət Kəsəmənli ən çox sevdiyim şairlərdən biridir. Yaradıcılığının bir hissəsini və ən çox sevdiyim şeirlərindən üçünü sizinlə paylaşıram, güman edirəm ki bəyənərsiz.

Nüsrət Kəsəmənli ədəbiyyata 60-cı illərin sonu, 70-ci illərin əvvəllərində demək olar ki, ehtiyacın içindən çıxıb gəlmişdi. Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində tahsil ala-ala "Bakı" qəzetində çalışmış, universiteti bitirdikdən sonra isə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında işləmişdi. 80-ci illərin ortalarından "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında baş redaktor olmuş, həmin illərdə Azərbaycan televiziyasında cəmiyjətin boyük maraqla qarşıladığı məşhur "Dünyaya pəncərə" verilişini yaradaraq ciddi sosial-mənəvi problemlər qaldırmışdı. Və Nüsrət Kəsəmənli 70-ci illərdə nəşr olunan "Sevirsənsə" (1971), "Gözlərimin qarası" (1975), "Özümə bənzədiyim günlər" (1979) kitabları, ədəbi görüşlərdə, məclislərdə özünaməxsus bir emosionallıqla oxuduğu şeirlərlə artıq Azərbaycan gəncliyinin sevimlisinə çevrilmişdi. İnsan (onun həyatı, məhəbbəti, nifrəti...) barədə əsl həqiqəti eşitməyə can atan 70-ci illər Azərbaycan gəncliyi yaradıcılıqda ilk böyük addımlarını atan şair üçün dövrün hər hansı məşhur sənətkarının belə qibtə edəcəyi böyük bir auditoriya idi. Nüsrət Kəsəmənli bu auditoriyada özünü müəllim-tərbiyəçi kimi aparmır, əbədi demaqoqluq eləmirdi. Özündən danışırdı! "Bizim evdə biri vardı, biri yox..." Və iyirmi yaşlarından otuz yaşlarına keçən gənc şairin sürətlə böyük ədəbi nüfuz qazanmasının birinci səbəbi artıq dəfələrlə deyildiyi kimi şeirlərinin səmimiliyi idisə, ikinci səbəbi həmin səmimiliyin ilk növbədə özünə münasibətdə təzahürü idi. O, atalı-analı yetimliyindən, həyata göz açıb nənəsini görməsindən, ehtiyac içində keçən gəncliyindən, heç kimdən mərhəmət ummamasından danışırdı... Lakin heç kimi mühakimə eləmir, günahlandırmır, taleyin ona bəxş etdiyi mənəvi tərcümeyi-haldan imtina edəcəyini ağlına belə gətirmirdi. Taleyinə bu cür mərdanə bir şəkildə yiyə durmaq, tərcümeyi-halını ictimailəşdirmədə (vulqarlaşdırmadan!) təqdim eləmək cəsarəti Nüsrət Kəsəmənlinin poetik istedadı qarşısında elə bir geniş meydan açırdı ki, bu meydanda insan psixologiyasının ən müxtəlif spektrlərini aşkarlamaq, insanı insan edən nüansları xırdalamaq mümkün idi.

 

Nüsrət Kəsəmənlı insanı həyatda qazandığı təcrübələrin, ictimai diplomatiyanın yekunu kimi yox, hansısa fövqəladə qüvvənin təzahürü olan təkrarsız "mən" kimi, mənəvipsixoloji impuls kimi təqdim edir. Hər şeyi ölçüb-biçən, daxilində nəyisə vuruşduran insan onun poetik maraq dairəsinə daxil deyil. "Ya dəli kimi sevib, ya da dəli kimi nifrət edib" yazan şair üçün bu, tamamilə təbiidir. 

Azərbaycan poeziyasının tarixində məhəbbət mövzusunda yazmayan bir şair təsəvvür eləmək çətindir. "Eşqdir mehrabı uca göylərin, Eşqsiz, ey dünya, nədir dəyərin" deyən Nizamidən, "Eşqdir hər nə var aləmdə, Elm bir qeylü-qal imiş ancaq" nəticəsınə gələn Füzulidən, "Gecə-gündüz mən didarə aşiqəm" söyləyən Vaqifdən sonrakı Azərbaycan şairləri də sonsuz bir ehtirasla məhəbbətdən yazmağı davam etdirmişlər. Lakin əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq müasir dövrdə hansısa böyük sənətkarı ümumiyyətlə "məhəbbət şairi" adlandırmaq o qədər də asan deyil... Nüsrət Kəsəmənli haqqında isə cəsarətlə demək olar ki, o, Azərbaycanın ən böyuk məhəbbət şairlərindən biridir.

 Azərbaycan poeziyası öz gözəllərini  bir daha Nüsrət Kəsəmənlinin odlu, ehtiraslı ürəyi ilə sevdi. Azərbaycan gəncliyinin bütöv bir nəsli öz sevgililərinə onun şeirlərini göndərməklə hisslərini, duyğularını ifadə etdilər. Şair taleyi yüzlərlə, minlərlə insanın taleyində bir daha, bir daha yaşandı. Sənətkar üçün bundan böyük xoşbəxtlik təsəvvür eləmək çətindir ki, hələ sağlığında səni duysunlar, yaratdığın obrazlar həyatda kimlərinsə təqlid obyektinə çevrilsin. Və şair üçün bu da böyük bir uğurdur ki, sənin şeirlərinin ideya-estelik təzyiqi ilə sənin dövrünün onlarla gözəl məhəbbət nəğmələri yaransın:

"Ocaqdan tüstü qaçar, ocaqdan isti qaçar; mənsə qalaram, külün olaram sənin" - deyən Nüsrət Kəsəmənlinin məhəbbəti nə qədər normasız, nə qədər standartsız məhəbbətdirsə, o qədər də içdən gələndir, o qədər də canlıdır. Özü bildiyi kimi sevən, özünəməxsus "günahlara batan" və "günahı"nı da yalnız özünə xas cəsarətlə etiraf edən Nüsrət Kəsəmənli üçün hətta desə də məhəbbətin son dayanacağı yoxdur, hər açılan səhər, hər gülən bəxt özü ilə yeni bir sevgi, yeni bir şövq, ehtiras gətirir. Hər doğulan məhəbbət insandan indiyə qədər adət etmədiyi bir fədakarlıq istəyir:

Nüsrət Kəsəmənlinin ehtiraslı olduğu qədər də fədakar, emosional, dəlicəsinə olduğu qədər də səmimi, təvazökar məhəbbəti Azərbaycan xalqının mənəvi sərvətidir.

   Nüsrət məllim kimi məhəbbət mövzusunda yazan ikinci bir şair deyərdim ki, yoxdur. Sanki o hisləri, duyğuları yaşamış kimi yazırdı. Şeirlərində keçirə biləcəyi iztirablar, sevgi, nifrət görünür. Şairin heç bir şeiri bir-birini təkrarlamır. Şeirlərinin əksəriyyəti məhəbbət mövzusunda olsada hər biri ayrı duyğularla yazılmış sanki. Nüsrət məllim şeirlərində vətən sevgisi, vətən həsrəti, dost sevgisi, dost xəyanəti, iki gəncin sevgisi və onların kecirə biləcəkləri iztirabları necə var elə yazmışdır. Bəlkədə buna görə belə çox sevilir. Hər kəsin kecirə biləcəyi duyğuları şeirlərində qeyd etmişdir.İndi həyatda olmasada şeirləri hər zaman sevilərək oxunur.  

 

   Bağlaya bilsən 

De kim saxlayacaq məni bu yoldan?

Bağla yollarımı, bağlaya bilsən.

Əl açıb məhəbbət dilənmədim ki,

Bağla qollarımı, bağlaya bilsən.

 

Bu sevgi köhnədir, bu ülfət yeni,

Bal bilir sən verən qüssəni, qəmi.

Öldürsən, ruhum da sevəcək səni,

Bağla dillərimi bağlaya bilsən.

 

Dənizəm, dalğama bərən düşübdü,

Saçların kəmənddir, görən, düşübdü,

Güllərim bağçamda pəran düşübdü,

Bağla güllərimi, bağlaya bilsən.

 

Gün gələr, inadım hey yorar səni,

Həsrət mənim kimi soldurar səni,

Kor olsam əllərim axtarar səni

Bağla əllərimi, bağlaya bilson.

 

Sevgisiz bir ürək, evsiz yetimdi.

Sənsiz yaşamağım, mənə çətindi,

Bu dünya əvvəldən ölüm-itimdi,

Ağlayarsan mənə, ağlaya bilsən.

 

Küsülü qala bilmirəm... 

Qayıdıb gəlmişəm yanına yenə,

Nə olar, bu dəfə qəlbimə dəymə.

Deyəsən gülürsən acizliyimə,

Neyləyim, küsülü qala bilmirəm.

 

Sevənlər həmişə yesir düşübdür,

Axı aramıza nə sirr düşübdür,

İradəm sevginə əsir düşübdür.

Neyləyim, küsülü qala bilmirəm.

 

Zaman gözləməyir, ömür-gün axır,

Soyuqluğun mənı yandırır-yaxır.

Gözüm gözlərinə yalvarıb baxır,

Neyləyim, küsülü qala bilmirəm.

 

Uçub buludlara qona bilərəm.

Bu dərdin əlində sola bilərəm.

Ömürlük ac-susuz qala bilərəm,

Neyləyim, küsülü qala bilmirəm

 

Yalançı dostlarım 

İnandım sizlərə, qəlbimi verdim,

Doğru axtarırdım, min yalan gördüm,

Sizə arxalandım, çoxaldı dərdim,

Yalançı dostlarım, nə deyim sizə?

 

Şam kimi yandınız, pərvanə oldum,

Qış tək soyudunuz, gül kimi soldum,

Sizi dərdli görüb, divanə oldum,

Yalançı dostlarım, nə deyim sizə?

 

Güdaza nə qədər mərdi verdiniz,

Sevinc istəyirdim, dərdi verdiniz.

Mənə dərd çəkilmiş sərgi verdiniz,

Yalançı dostlarım, nə deyim sizə?

 

Mələk görkəmində nadan oldunuz,

Qadan alım dedim, qadam oldunuz.

Mən elə bilirdim adam oldunuz,

Yalançı dostlarım, nə deyim sizə?

 

Bir meyvə vermədi bar ağacınız,

Yağdırdı üstümə qar ağacınız.

Mənimçün hazırmış dar ağacınız,

Yalançı dostlarım, nə deyim sizə?

Səslərin sayı: 7
80
4760
Şərhlər
Offline
Gultekin
Cox sagolun melumat ucun bezi seirlerini oxumusam beyenirem

Cox sagolun melumat ucun bezi seirlerini oxumusam beyenirem
6 may 2015 21:21
Offline
Asi
Deniz N-va ,
V_E,
Tesekkurler give_ros
10 fevral 2015 22:47
imza:
Susma İMANIM !
Sen Susarsan Sözüm YALAN,
Sen Susarsan İnsanlığım TALAN,
Sen Susarsan Sonum HÜSRAN,
Sen Susarsan Konuşur ŞEYTAN ...!
Offline
V_E
Sherlerini cooooooooooooooooooooox sevdiyim sharilerden biri.... sheir kitablarini oxumaqdan doymurdum.Amma indi heyifki elimde hec biri yoxdu coooox sagolun

En Cox sevdiyim sair idi AMA indi yoldasimdan sonra ;)))
30 yanvar 2015 15:02
Offline
Deniz N-va
Tesekkurler gozel ve maraqli xebre gore girl_ang
7 avqust 2014 15:23
Offline
Asi
Q,
Elvira Melek,
give_ros
21 iyun 2014 08:47
imza:
Susma İMANIM !
Sen Susarsan Sözüm YALAN,
Sen Susarsan İnsanlığım TALAN,
Sen Susarsan Sonum HÜSRAN,
Sen Susarsan Konuşur ŞEYTAN ...!
Offline
Elvira Melek
Xəbərə görə təşəkkür
17 iyun 2014 17:44
Offline
Qəribə
Çox sağ ol bacı,belə gözəl şair haqqında xəbər hazırladın.ALLAH rəhmət eləsin.
25 mart 2014 22:33
imza: Не забывайте благодарить Бога, Он же не забывает будить вас каждое утро.

Iдеальных людей не бывает, цените тех,
кто смог полюбить ваши недостатки.
Offline
Asi
gozel wair idi.Allah rehmet elesin!Yazan elleriniz de var olsun.

Sizde sagolun
17 dekabr 2013 12:54
imza:
Susma İMANIM !
Sen Susarsan Sözüm YALAN,
Sen Susarsan İnsanlığım TALAN,
Sen Susarsan Sonum HÜSRAN,
Sen Susarsan Konuşur ŞEYTAN ...!
Offline
Leyla Memmedova
gozel wair idi.Allah rehmet elesin!Yazan elleriniz de var olsun. give_hea
14 noyabr 2013 21:39
Offline
Asi
Aysun Memmedova,
S.S-va.,
tewekkurler give_ros
10 sentyabr 2013 11:01
imza:
Susma İMANIM !
Sen Susarsan Sözüm YALAN,
Sen Susarsan İnsanlığım TALAN,
Sen Susarsan Sonum HÜSRAN,
Sen Susarsan Konuşur ŞEYTAN ...!
Offline
S.S.E.
Cox gozel seirleri var.
1 sentyabr 2013 09:58
Offline
Aysun Memmedova


Yalançı dostlarım

İnandım sizlərə, qəlbimi verdim,

Doğru axtarırdım, min yalan gördüm,

Sizə arxalandım, çoxaldı dərdim,

Yalançı dostlarım, nə deyim sizə?Şam kimi yandınız, pərvanə oldum,

Qış tək soyudunuz, gül kimi soldum,

Sizi dərdli görüb, divanə oldum,

Yalançı dostlarım, nə deyim sizə?Güdaza nə qədər mərdi verdiniz,

Sevinc istəyirdim, dərdi verdiniz.

Mənə dərd çəkilmiş sərgi verdiniz,

Yalançı dostlarım, nə deyim sizə?Mələk görkəmində nadan oldunuz,

Qadan alım dedim, qadam oldunuz.

Mən elə bilirdim adam oldunuz,

Yalançı dostlarım, nə deyim sizə?Bir meyvə vermədi bar ağacınız,

Yağdırdı üstümə qar ağacınız.

Mənimçün hazırmış dar ağacınız,

Yalançı dostlarım, nə deyim sizə?EN COX SEVDIYIM SAIRLER SIRASINDADI
22 avqust 2013 19:42
Offline
Asi
cox sagolun gozel seirleri var

oxuyub werh yazdigiviz ucun sizde sagolun give_ros
21 iyul 2013 18:41
imza:
Susma İMANIM !
Sen Susarsan Sözüm YALAN,
Sen Susarsan İnsanlığım TALAN,
Sen Susarsan Sonum HÜSRAN,
Sen Susarsan Konuşur ŞEYTAN ...!
Offline
Deniz Ilhan
cox sagolun gozel seirleri var
20 iyul 2013 13:29
Offline
Asi
Ruhəngiz,
Çox sağ ol bacı,belə gözəl şair haqqında xəbər hazırladın.ALLAH rəhmət eləsin,həmişəyaşar şeirlərinin də vurğunuyam.

sende sagol oxuyub werh yazdgn ucun give_ros
7 iyul 2013 15:33
imza:
Susma İMANIM !
Sen Susarsan Sözüm YALAN,
Sen Susarsan İnsanlığım TALAN,
Sen Susarsan Sonum HÜSRAN,
Sen Susarsan Konuşur ŞEYTAN ...!
Offline
Ruhəngiz
Çox sağ ol bacı,belə gözəl şair haqqında xəbər hazırladın.ALLAH rəhmət eləsin,həmişəyaşar şeirlərinin də vurğunuyam.
6 iyul 2013 12:48
imza: Böyük insanlar hadisələri,dahi insanlar isə nəticələri düşünür.
Offline
Asi
Nigar Sultan,
çox təsirli sevgi şeirləri var

werhe gore cox sagol give_ros

ayniska gulum,
cox sag olun xebere gore men de Nusret Kesemenli serlerini cox sevirem,bele romantic sairlerimiz azdi.

mence yoxdur/ wehe gore cox sagol give_ros

xalilova munavvar,
gozel seirleri var ALLAH rehmet etsin ts

werhe gore cox sagol give_ros

❤PrINcESsA❤,
Xox gozel weirleri var

haqlisan /serhe gore cox sagol give_ros

KEMALE MEMMEDOVA,
BU SAIRI SEVMEMEK OLARMI,QIZLARIN MEHHEBET SAIRI SAYILIRDI

haqlisiz cox gozel sairdir ALllah rehmet elesin/ werhe gore tewekkurler give_ros
6 iyul 2013 11:52
imza:
Susma İMANIM !
Sen Susarsan Sözüm YALAN,
Sen Susarsan İnsanlığım TALAN,
Sen Susarsan Sonum HÜSRAN,
Sen Susarsan Konuşur ŞEYTAN ...!
Offline
wwwwwwwwwwwwwwwww
BU SAIRI SEVMEMEK OLARMI,QIZLARIN MEHHEBET SAIRI SAYILIRDI
5 iyul 2013 19:37
Offline
Samir Aliyev
Xox gozel weirleri var
5 iyul 2013 19:15
Offline
xalilova munavvar
gozel seirleri var ALLAH rehmet etsin tsk
5 iyul 2013 18:13
Adıniız:*
E-Mail:
ıifrə: *
Son şərhlər
Son yazılar
Kitabxana ...
Tez-tez gedirem
Vaxtım yoxdur
Artıq tarixə qovuşub!
İnternet sağolsun )
Şəxsi kitabxanam var!